RSS
26 Вересень
     
 
Новини АУБ
Банкіри визначились з датою ХІІ-го З’їзду АУБ та кандидатурами на керівні посади в Раді Асоціації

24.07.2006

Черговий ХІІ-й З”їзд Асоціації українських банків буде проведено 6 жовтня 2006 року. Про це прийняли рішення члени Ради АУБ на засіданні, яке відбулося 21 липня. Вів засідання Заступник Голови Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін.

На черговий З”їзд АУБ виноситимуться питання функціонування банківської системи в сучасних умовах, пріоритетів її розвитку, проблеми, які потребують законодавчого та нормативно-правового врегулювання, питання підвищення ролі Асоціації українських банків в захисті інтересів учасників кредитно-фінансового ринку тощо.

У відповідності з проханням Голови Ради АУБ Федора Шпига про його відставку з цієї посади Рада прийняла рішення покласти виконання обов”язків Голови Ради АУБ на Заступника Голови Станіслава Аржевітіна та винести його кандидатуру на затвердження ХІІ-го З”їзду АУБ.

Рада Асоціації висловила щиру подяку п. Шпигу Ф.І. за його внесок в результативну роботу АУБ, направлену на захист системних інтересів банківської системи в складний політичний період.

Рада АУБ також обрала заступниками Голови Ради Асоціації п.п. Блащука Ю.О. (Голова Правління КБ “Міжнародний іпотечний банк”), Тімонькина Б.В. (Голова Правління АКБ “Укрсоцбанк”), Яременка Ю.В. (Голова Правління КБ “Старокиївський”).

Рішенням Ради до складу Асоціації прийнято КБ “Дельта”. Таким чином до АУБ на тепер входить 126 банків та 6 регіональних банківських союзів.

Чільну увагу під час засідання Ради приділено роботі АУБ з удосконалення законодавчого та нормативного регулювання, оподаткування банківської діяльності тощо.

З цього приводу члени Ради прийняли рішення про необхідність продовження роботи з НБУ з врегулювання проблемних питань банківської діяльності. Банкірами позитивно відзначено той факт, що в результаті проведених заходів НБУ підготовлений проект змін до Постанови № 373, яким продовжено строки запровадження нових ліцензійних вимог до капіталу. Радою ухвалено здійснити заходи з подальшого доопрацювання підготовленого НБУ проекту з врахуванням зауважень та пропозицій банків. Також вирішено забезпечити участь представників АУБ та банків у підготовці законопроектів, розробка яких передбачена Указом Президента України “Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі”, а також в робочих групах НБУ з опрацювання Методичних вказівок з управління ліквідністю та Принципів корпоративного управління в банках України.

Окрім цього, наголошено на необхідності продовження роботи робочих груп при АУБ щодо оптимізації звітності та удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також продовження роботи з удосконалення податкового законодавства в частині оподаткування банківських установ. Також вирішено посилити роботу в частині удосконалення законодавства з цінних паперів та фондового ринку.

Розглянуто й низку інших питань організаційного та правового характеру.

Робота Ради АУБ пройшла організовано, енергійно та конструктивно.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ