RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Банкіри вимагають демонополізації ринку інкасаторських послуг

17.05.2006

Асоціація українських банків на прохання своїх членів – комерційних банків звернулась до Національного банку України з обгрунтуванням несвоєчасності проекту “Положення про порядок видачі небанківським установам ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей”.

Як наголошують банкіри у своїх зверненнях до АУБ: “Запропонований проект Положення не відповідає вимогам часу, його реалізація не сприятиме розвитку конкуренції та зниженню тарифів на послуги, може негативно позначитись на рівні схоронності цінностей при їх перевезенні та призвести до дестабілізації ситуації на ринку”.

Причиною занепокоєння банкірів є те, що відповідно до цього проекту Положення одержання ліцензії на право інкасації та перевезення коштів закріплюється лише за структурами, що мають право на використання вогнепальної зброї. За сучасних умов такою структурою є лише ДСО при МВС України, яка в результаті прийняття цього Положення вже офіційно отримає статус монополіста на ринку інкасаторських послуг.

На переконання банкірів, прийняття такого Положення є несвоєчасним, і може розглядатись лише після прийняття нового Закону про зброю та забезпечення на ринку охоронних послуг повноцінних, рівних і прозорих умов конкуренції. Інакше це призведе до монополізації на ринку інкасаторських послуг та різкого збільшення тарифів на послуги з інкасації та перевезення цінностей як для клієнтів банку, так і для банківських установ. Як наслідок, це призведе до збільшення витрат банків і їх клієнтів, а також до подорожчання процентних ставок за кредитами тощо.

Відповідно до чинного законодавства інкасація та перевезення цінностей є банківською послугою, ліцензію на право здійснення якої видає НБУ. Технології здійснення інкасації коштів тісно пов”язані з операційно-касовими операціями та операціями з валютними цінностями, що належать виключно до банківської юрисдикції. Як пояснюють в АУБ, чинним законодавством тільки на банківську систему покладена функція щодо організації та здійснення як емісії грошей, так і готівково-грошового обігу. Складовою та невід'ємною частиною такого обігу є забезпечення зберігання готівки, операції з перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. Таким чином на банківську систему покладається відповідальність за повний цикл обігу коштів у державі, в т.ч. й за схоронність цінностей, довірених клієнтами банку.

“Цілком природньо, що банкам мало б бути надане і право самостійно забезпечувати надійне зберігання цінностей, які їм довірили держава та клієнти», - кажуть в АУБ.

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняко, Національний банк України вже тривалий час впевнено і послідовно відстоює політику лібералізації банківських послуг, зокрема і в частині лібералізації ринку інкасаторських послуг та порядку охорони банківських установ, що було належним чином оцінено в банківському співтоваристві. Водночас тепер, в часи утвердження демократії та отримання Україною статусу країни з ринковою економікою, останні нормотворчі новації, які створюють передумови для монополізації сфери озброєної охорони та повернення до старих радянських антиринкових положень, свідчить про можливість підпадіння НБУ у сферу впливу небанківської комерційної установи, яка намагається в такий спосіб лобіювати забезпечення на законодавчо-нормативному рівні свого монопольного положення.  “Поява таких проектів свідчить про відходження від базових принципів ринкової економіки, головним з яких є конкуренція, що не робить честі НБУ”, – кажуть банкіри.

Несвоєчасність такого Положення банкіри пояснюють іще і тим, що якраз тепер, коли в країні завершились парламентські вибори і ведеться робота з формування демократичної коаліції та майбутнього уряду на відповідних принципах, серед яких – забезпечення рівної конкуренції, спроби скористатись існуючою тимчасовою політичною невизначеністю і провести рішення, що по суті протирічать цим принципам і повертають нас в минуле, є неприпустимими. До того ж банкіри здивовані, що спробу провести таке Положення здійснено як раз тоді, коли АУБ за дорученням своїх членів – комерційних банків звернулась до Антимонопольного комітету України з обгрунтуванням необхідності забезпечення повноцінної конкуренції на ринку охоронних послуг та перевірки ДСО при МВС України на дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, і в разі виявлення порушень, здійснити заходи щодо їх усунення. “Цілком природньо, що, до прийняття Антимонопольним комітетом України відповідного рішення, НБУ не варто приймати подібних постанов”, – переконані банкіри.

В АУБ та банківському співтоваристві переконані, що керівництво Нацбанку не допустить відходження від ринково-демократичних цінностей та політики лібералізації банківських послуг, зокрема і в частині лібералізації ринку інкасаторських послуг та порядку організації охорони банківських установ.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ