RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулася прес-конференція на тему: “ Підсумки діяльності комерційних банків України за перший квартал 2006 року"

04.05.2006

4 травня у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція на тему: “ Підсумки діяльності комерційних банків України за перший квартал 2006 року".

Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, за  перший квартал 2006 року приріст ВВП склав 2,4% (у 2005 році – 5,0%), приріст обсягів промислової продукції становив 0,2% (7,2%). Індекс споживчих цін становив 2,7%, (у 2005 – 4,4%). Валові валютні резерви Національного банку на кінець березня 2006 року склали 17,3 млрд. доларів (зниження за квартал – 2 млрд. доларів).

         За даними НБУ в Україні, станом на 1 квітня 2006 року, зареєстровано 188 банків проти 186 у 2005 році. З початку року зареєстровано 4 комерційних банка: “Сигмабанк”, "Престиж", "КБ”Дельта", “АІС- банк”; (у 2005 – 6). В стадії ліквідації перебуває 20 банків (15 - за рішенням НБУ, 4 – за рішенням судів, 1 – за рішенням зборів акціонерів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 165 комерційних банків.

Станом на 1 квітня 2006 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 227 710 млн. грн., зростання з початку року склало 6,5%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 73,4% усіх активів. За перший квартал 2006 року зобов’язання збільшилися на 6,4% (відповідний період 2005 року – на 13,4%) і  на 1.04.2006 року становили 200 447 млн. грн. Зростання відбулося за рахунок вкладів фізичних осіб на 4 349 млн. грн.  (на 6,0%), коштів інших банків на 3 209,5 млн. грн. (на 11,6%), субординованого боргу - на     1 236,9 млн. грн. (на 47,8%), коррахунків інших банків – на 946,2 млн. грн. (на 26,3%), та коштів бюджету та позабюджетних фондів України – на 834,9 млн. грн. (на 41,7%).

Балансовий капітал банківської системи України станом на 01.04.2006 року збільшився на 7,1% і становить 27 263 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку. За перший квартал банки отримали прибуток у 768 млн. грн. (у відповідному періоді 2005 року – 531 млн. грн.).

Протягом першого кварталу облікова ставка залишилась на рівні 9,5%, а кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 16,4% до 15,8% річних. За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 8,3%, а фізичним особам на 16,3%.  Довгострокові кредити зросли на 10,2%, і становили 95 060 млн. грн., або 54,6% від наданих кредитів.

*  *  *

       Для аналізу показників роботи банків за минулий рік  Асоціація українських банків використала баланси 136 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2006 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 120 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом першого кварталу 2006 року.

      Загальний обсяг активів 136 банків у першому кварталі п.р. сягнув 208,23 млрд. грн., що становить 88% по банківській системі. По індикативній групі банків активи зросли на 12,71 млрд. грн., або на 6,6%.

     Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів суб’єктам господарювання з 62,3% до 64,7%,  міжбанківських кредитів з 6,4% до 7,5%; зменшилися залишки на коррахунках з 13,4% до 11,3% та вкладень банків у цінні папери з 6,9% до 6,2%.

     За станом на 01.04.2006 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2006 року): 64,7% (62,3%) - кредитний портфель та лізинг; 11,3%(13,4%) -  коррахунки в інших банках; 6,4%(6,9%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,5%(6,4%) - депозити та кредити в інших банках; 5,3%(5,5%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3,1%(3,6%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,1%) - інвестиції капіталу; 1%(1,1%) – інші активи.

     Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.04.2006 р. була такою: кредити юридичним особам – 64,5%(66,4%) та склали 94,8млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 10,4%(9,3%) – 15,2 млрд. грн.;  кредити фізичним особам – 25,1%(24,2%) – 36,9млрд. грн.

    Структура зобов’язань протягом кварталу змінилась. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 29,1% до 27,6%; зросла частка строкових депозитів з 46,6% до 47,3%; залучених коштів банків з 16,3% до 17,0% та коррахунків інших банків з 2,1% до 2,6%.

      За станом на 01.04.2006 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 27,6%(29,1%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 46,6%(47,3%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 17‚0%(16,3%) - залучені строкові кошти банків; 2,6%(2,1%)  - коррахунки інших банків; 2,0%(1,4%) - субординована заборгованість;  1,1%(1,2%) - цінні папери власного боргу; 1,7%(1,1%) - інші.

    Обсяг  капіталу 136 банків на 01.04.2006 року становив 26 956,7 млн. грн., або 4 412,9 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 16 214,3 млн. грн., або 2 654,4 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.04.2006 року становив 22 576,6 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 5,7%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 7,2% і дорівнює 14 520,6 млн. грн.

     Фінансовий результат за перший квартал 136 банків становив 762,6млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.04.2006 р. склала 0,37%, а прибутковість статутного капіталу –  4,7%.

У індикативній групі банків прибуток склав 750,9 млн. грн., що на 242,2млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2005 року .

     За станом на 01.04.2006 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.06 року): 73,7% (69,9%) - процентні, 16,6% (18,8%) - комісійні, 9,4% (11,3%) - інші.
     Структура процентних доходів: 53,6% (57,4%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 3,5% (4,0%) - від цінних паперів; 18,1% (18,0%) - від операцій з філіями; 3,9% (3,8%) - від розміщення коштів у інших банках; 20,7% (16,7%) - від кредитів фізичним особам; 0,2% (0,1%) - від інших операцій.

     Структура витрат: 52,2% (49,2%) - процентні витрати, 34,4% (36,9%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,8% (3,1%) - комісійні витрати; 8,7% (8,2%) – створення резервів; 1,9% (2,7%) - податок на прибуток.

     Структура процентних витрат: 37,4% (38,2 %) - за коштами фізичних осіб; 27,9% (27,7 %) - за операціями з філіями; 11,1% (10,7%) - за коштами інших банків; 15,4% (16,4%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,8% (1,9%) - від цінних паперів; 0,32% (0,33%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,1% (2,3%) - від коштів небанківських фінансових структур; 3,9% (2,5 %) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ