RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Звернення Ради АУБ до комерційних банків України щодо дотримання банківської етики

03.05.2006

ЗВЕРНЕННЯ
Ради Асоціації українських банків
до комерційних банків України

Шановні колеги !

Рада Асоціації українських банків вважає за необхідне звернутися до Вас з наступним.

Останнім часом до АУБ надходять звернення від банків щодо некоректної поведінки окремих банків, порушення банківської етики. Практика свідчить, що питання дотримання норм етики стають все більш актуальними, оскільки конкурентні вимоги ринку банківських послуг стають більш жорсткими, а їх неврегулювання може, в окремих випадках, призводити до посилення ризиків, притаманних діяльності як окремого банку, так і банківській системі.

З метою недопущення випадків порушення основних засад банківського співробітництва Рада АУБ закликає банки звернути увагу на дотримання принципів  ділового партнерства, порядності та надійності, які за всіх часів були надійним підґрунтям для ведення справ, особливо у банківській діяльності.
Наявність спірних питань і навіть конфліктів у банківському середовищі, яке є надзвичайно чутливим до витоку будь-якої сумнівної інформації, може негативно вплинути на настрої кредиторів банку і спричинити шкоду банківській системі.

Рада АУБ вважає, що необхідною умовою успішного співіснування банків є  толерантне відношення до своїх колег, співпраця на засадах довіри та взаємодопомоги, запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Користуючись єдиними, чітко визначеними чинним законодавством і нормативними актами вимогами,  банки мають поступливо і з повагою ставитись до партнерів по спільному банківському бізнесу.

У складних випадках є можливість розглянути конкретний конфлікт на засіданні Ради АУБ чи у Третейському суді АУБ.

Рада впевнена, що керівники банків виявлятимуть терпіння і мудрість, зможуть завжди знайти порозуміння, керуючись Кодексом честі українського банкіра, прийнятим на ІІ з’їзді АУБ та законами і правилами поведінки, унормованими в банківському співтоваристві.

Рада Асоціації українських банків
(прийнято на засіданні Ради АУБ 28.04.2006р.)

Пошук
НОВИНИ