RSS
13 Грудень
     
 
Новини АУБ
Представники НБУ, АУБ та комерційних банків обговорили проект змін розрахунку нормативів ліквідності

03.04.2006

В Національному банку України з ініціативи Асоціації українських банків відбулося засідання робочої групи з обговорення пропозицій банків до підготовленого НБУ проекту змін розрахунку нормативів ліквідності.

В робочій групі взяли участь представники НБУ, АУБ та комерційних банків: Укрексімбанку, Укрсоцбанку, Ощадбанку, Промінвестбанку, Укрсиббанку, Укргазбанку, Імекс-банку та банку Аркада.

Як відзначили представники АУБ, в Асоціації розуміють всю гостроту проблеми та необхідність збалансування ліквідності, зокрема довгострокової, але водночас у банків є чимало питань, які вони вважають за потрібне обговорити.

Під час засідання робочої групи банкірами було висловлено аргументовані зауваження та пропозиції щодо запропонованих НБУ змін до порядку розрахунку нормативів ліквідності.

Зокрема, щодо нормативу миттєвої ліквідності, то банками була відзначена недоцільність виключення з розрахунку нормативу залишків на коррахунках в банках–нерезидентах, оскільки ці кошти є єдиним джерелом забезпечення безготівкових розрахунків в іноземній валюті за вимогою клієнта банку. Як компромісний варіант, було запропоновано включати до розрахунку нормативу Н4 залишки на коррахунках в банках-нерезидентах, що відносяться до інвестиційного класу, і платоспроможність яких не викликає сумнівів.

Обговорюючи нормативи поточної ліквідності, учасники робочої групи запропонували:

- не здійснювати при розрахунку нормативів Н5 сальдування міжбанківських коштів за активом та пасивом балансу. Такий підхід не відповідає суті управління ліквідністю, яке здійснюється виходячи із співставлення загальних сум надходжень (активів) та платежів (зобов’язань) банків за строками;
- залишити діюче нормативне значення Н5-1 у розмірі 40%, нормативне значення Н5-2 встановити у розмірі 50%;
- не включати до розрахунку нормативів позабалансових рахунків довірчого управління.

Щодо нормативу довгострокової ліквідності, то при обговоренні алгоритму розрахунку нормативу Н6 був запропонований компромісний варіант щодо включення до переліку довгострокових пасивів балансового капіталу (за винятком нарахованих неотриманих доходів). Основні засоби включатимуться до складу довгострокових активів.

Також пропонувалося встановити механізм входження банків в дотримання встановленого нормативу: поступове зниження протягом 3-х років нормативного значення з 200 до 120%.

Висловлені АУБ та комерційними банками зауваження та пропозиції взяті до уваги представниками НБУ та будуть доведені до керівництва та членів Правління НБУ при доопрацюванні змін до Інструкції.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ