RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ: вимоги ДПАУ щодо надання банками інформації по рахунках клієнтів суперечать чинному законодавству

20.03.2006

Не допустити порушення чинного законодавства та протиправного розкриття банківської таємниці закликав Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко в листі до Кабінету Міністрів, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Міністерства юстиції України та Державної комісії з питань регуляторної політики та підприємництва адміністрації України.

Занепокоєння АУБ викликала розробка ДПА України проекту наказу “Про внесення змін до наказу ДПА України від 01.07.2002 №301 „Про затвердження Порядку передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів – платників податків і зборів до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету”.

Відповідно до вимог цього проекту банки повинні щоденно  засобами електронної пошти НБУ надавати органам державної податкової служби інформацію про обіг коштів по податку на додану вартість на рахунках клієнтів банку.

Наголосивши на неправомірності таких вимог ДПА України,  Асоціація українських банків у своїх листах підкреслила, що Державна податкова адміністрація України фактично намагається своїм наказом встановити в Україні новий порядок розкриття банківської таємниці органам державної податкової служби. Такі ініціативи ДПА України суперечать Цивільному кодексу України, Законам України “Про банки і банківську діяльність” та “Про державну податкову службу”, якими чітко регламентовано порядок надання банками державним органам інформації по рахунках клієнтів.

“У  відповідності до чинного законодавства  України, органи державної податкової служби вправі отримати від банківських установ інформацію про обіг коштів на рахунках клієнтів банків, тільки  на підставі рішення суду, а не в порядку надання банками щоденної інформації в електронному вигляді без законних підстав, як це передбачено вищезгаданим проектом наказу ДПА України”, – наголошують в АУБ.

Президент Асоціації українських банків також підкреслив, що, вимагаючи від платників податків дотримання законів, ДПА України як орган виконавчої влади, не має права видавати наказ, який суперечить чинному законодавству, а тим більше в подальшому вимагати його виконання банками в порушення цього законодавства.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ