RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
Комерційні банки України. Підсумки діяльності за перший квартал 2003 року

25.04.2003


За перший квартал поточного року приріст ВВП склав 7,0% (у 2002 році – 3,8%), приріст обсягів промислової продукції становив 10,7% (3,1%). Індекс інфляції з початку року склав 3,7%, а в минулому році – дефляція 1,1%. Національна валюта девальвувала за квартал на 0,04%, а валютні резерви Національного банку на початок квітня цього року  складали вже 4,63 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови минулого року сприяли діяльності банківської системи.

За даними НБУ в Україні  за станом на 01.04.2003 року зареєстровано  183 банка.  Протягом кварталу  із реєстру було виключено банк КБ “АМАСКО”.  За станом на 1 квітня 2003 року в стадії ліквідації знаходиться ще 23 банки, з них 10 ліквідуються згідно рішення НБУ, 12 – згідно рішень судів, 1 – по рішенню акціонерів. У першому кварталі року  зареєстровано 2 банкі: “Універсальний комерційний банк “Лідер” та  КБ “Соцкомбанк”. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 157 комерційних банків.

Станом на 1 квітня 2003 р. обсяг активів банківської системи становив 70718,9 млн. грн., зростання за квартал склало 10,4%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 67,7% усіх активів. Загальна сума зобов’язань – 53943,3 млн. грн., що на 6342 млн. грн. (11,8%) більше, ніж станом на 1 січня 2003 року. Зростання відбулося в основному за рахунок росту коштів фізичних осіб на 2314 млн. грн. (12,1%) та суб’єктів господарювання на 3902 млн. грн. (19,8%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.04.2003 року склав  10433,3 млн. грн., що на 4,5% або на 383,6 млн. грн. більше, ніж на початок року. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату минулого та поточного років. За квартал банки отримали прибуток у 216,1 млн. грн. (у 2002 році – 113,4 млн. грн.).


*  *  *


Для аналізу показників роботи банків за минулий рік  Асоціація українських банків використала баланси 133 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2003 року, які представлені в 6 таблицях, в тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 120 банків, зроблені розрахунки в динаміці для оцінки змін протягом 2002-2003 років.

Загальний обсяг “чистих” активів 133 банків становив 56,9 млрд. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за квартал зросли на 2’824 млн. грн, або на 5,6%. При цьому значне зростання обсягу активів відбулося у березні.

Структура “чистих” активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага залишків на коррахунках з 11,6% на початок року до 12,5% на початок квітня; зменшилася частка депозитів та кредитів в інших банках з 8,1% до 7,0%; зросла питома вага готівки з 3,1% до 3,9%.

За станом на 01.04.2003 р. структура чистих активів мала такий вигляд (в дужках – значення на 01.01.2003 року): 61‚5% (61,8%) - кредитний портфель та лізинг; 12,5%(11,6%) -  коррахунки в інших банках; 5‚2%(5,2%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,0%(8,1%) - депозити та кредити в інших банках; 2,7%(2,6%) - дебіторська заборгованість; 7‚1%(7,3%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚9%(3,1%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу. 

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.04.2003 р. була такою: кредити юридичним особам – 81,6%(81,5%); кредити та депозити іншим банкам – 10,2%(11,4%); кредити фізичним особам – 8,2%(7,1%). Позитивним зрушенням є зменшення з початку року частки міжбанківських кредитів та поступове зростання кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.

Структура “чистих” зобов’язань протягом кварталу змінилася.  При цьому зросла з 33,8% до 35,5% частка коштів до запитання;  кредиторська заборгованість з 2,9% до 4,5% та знизилася питома вага залучених строкових коштів банків з 16,2% до 13,1%.

За станом на 01.04.2003 р. вона мала такий вигляд: 35,5%(33,8%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 39‚0%(38,7%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 13‚1%(16,2%) - залучені строкові кошти банків; 4,5%(2,9%) - кредиторська заборгованість; 2,5%(2,4%)  - коррахунки інших банків; 2,4%(2,6%) - кредити міжнародних організацій; 1,5%(1,7%) - цінні папери власного боргу; 1,5%(1,7%) - інші. 

Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  133 банків на 01.04.2003 року становив 9’189,5 млн. грн., або 1605,5 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 5’471 млн. грн., або 955,8 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.04.2003 року становив 7593 млн. грн. Приріст капіталу у цих банків за квартал склав 1,9%. Але, зростання капіталу по цих банках, відбулося в основному за рахунок росту статутного капіталу, який зріс за три місяця на 2,9% і склав на 01.04.2003 року 4643 млн. грн.

Фінансовий результат за квартал 133 банків становив майже 140 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.03.2003 р. склала 0,25%, а прибутковість статутного капіталу – 2,6%, що трохи більше ніж у 2002 році: 0,24% та 2,4% відповідно.

В порівняльній групі банків прибуток зріс на 26,4 млн. грн.: з 90,1 млн. грн. у першому кварталі 2002 року до 116,5 млн. грн. у поточному. Але за рахунок значного росту активів прибутковість банківських операцій дещо знизилася: за перші три місяця 2002 року вона склала 0,23%, а в поточному – 0,22%.

За станом на 01.04.2002 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.03 року): 70,7% (68,2%) - процентні, 20,6% (20,4%) - комісійні, 8,7% (11,4%) - інші.
Структура процентних доходів: 71,0% (70,8%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 3,3% (3,1%) - від цінних паперів; 14,2% (17,2%) - від операцій з філіями; 4,6% (4,8%) - від розміщення коштів в інших банках; 6,9% (4,0%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.

Структура витрат: 43,9% (44,3%) - процентні витрати, 40,5% (41,6%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 3,0% (3,1%) - комісійні витрати; 10,3% (8,6%) – утворення резервів; 2,2% (2,3%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати. 

Структура процентних витрат: 45,1% (39,2%) - за коштами фізичних осіб; 24,0% (28,2%) - за операціями з філіями; 8,5% (8,3%) - за коштами інших банків; 14,7% (14,6%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 2,6% (2,7%) - від цінних паперів; 1,1% (0,9%) - за коштами, залученими від НБУ; 0,9% (2,1%) - від коштів державних структур; 3,1% (4,0%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків
Тел. 558-29-36, 559-31-76
E-mail:
presa@aub.com.ua

Пошук
НОВИНИ