RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ подала пропозиції щодо підготовленого НБУ нового порядку розрахунку нормативів ліквідності

22.02.2006

Асоціація українських банків подала до Національного банку України узагальнені пропозиції банків щодо проекту змін розрахунку нормативів ліквідності, передбачених Інструкцією НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” (Постанова Правління НБУ від 28.08.01 № 368).

Як повідомив Президент АУБ Олександр Сугоняко, більшість банків з розумінням поставилися до намірів НБУ покращити збалансування активів та пасивів за строками шляхом введення нормативів ліквідності із строком погашення до 6 місяців та понад 1 рік.

Разом з тим, наголосили в АУБ, банками висловлено певні зауваження до запропонованого порядку розрахунку нормативів.

Зокрема, передбачене при розрахунку Н4 (норматив миттєвої ліквідності) виключення з високоліквідних активів коштів на коррахунках в банках-нерезидентах при одночасному збереженні в зобов’язаннях залишків в іноземній валюті на поточних рахунках призведе до некоректного розрахунку нормативу та потребуватиме для його виконання значного додаткового зв’язування гривневих коштів. Це в свою чергу призведе до зростання вартості гривневих ресурсів та підвищення валютних ризиків, оскільки своєчасність розрахунків клієнтів в іноземній валюті гарантується коштами банків на коррахунках в іноземних банках.

Не підтримана банками і пропозиція щодо сальдування при розрахунку Н5 (норматив поточної ліквідності) міжбанківських коштів. Такий підхід не відповідає принципу розрахунку ліквідності, відповідно до якого співвідносяться за строками загальні суми надходжень та зобов’язань банків. Запровадження таких змін змушуватиме банки обмежувати обсяги міжбанківського кредитування, яке у всьому світі є звичайною банківською практикою та одним з інструментів підтримки ліквідності.

Потребують, на погляд банків, додаткового обговорення і обрахування порядок розрахунку Н6 (норматив довгострокової ліквідності) та нормативні значення Н5-1, Н5-2 та Н6.

Зокрема, банками запропоновано при розрахунку Н6 виключити з довгострокових активів цінні папери, що рефінансуються НБУ, не зменшувати основний капітал (що включається до довгострокових пасивів) на суму основних засобів, збільшити нормативне значення цього показника або встановити поетапне його доведення до запропонованого НБУ значення.

Всі ці пропозиції банків АУБ передано на розгляд НБУ.

Як поінформував Президент АУБ Олександр Сугоняко, з метою комплексного опрацювання нового порядку розрахунку нормативів ліквідності Асоціацією українських банків запропоновано створити спільну робочу групу з фахівців НБУ та залучити до неї фахівців АУБ і комерційних банків.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ