RSS
17 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ про стан рейтингування в Україні

15.02.2006

Професійні учасники національного фінансового ринку занепокоєні ситуацією, що склалась навколо запровадження в Україні обов’язкової системи рейтингування. Асоціація українських банків, як виразник системних інтересів банківського співтовариства, також висловила свою позицію з цього приводу.

Як відомо, Законом України № 3201-IV від 15.12.2005р. було запроваджено низку необхідних змін щодо вдосконалення іпотечних відносин та операцій з нерухомістю.

В той же час, Законом було запроваджено систему обов’язкового рейтингування певних видів емісійних цінних паперів, емітентів та банків, які обслуговують грошові резерви страхових компаній та недержавних пенсійних фондів.

Всупереч усталеній  практиці, проект зазначених вище законодавчих змін не був погоджений із організаціями професійний учасників ринку, в т.ч. й АУБ, а також не пройшов необхідне обговорення на рівні профільних міністерств та Уряду.

Внаслідок цього, в Україні було запроваджено обов’язкове рейтингування, яке фактично унеможливило повноцінне функціонування фінансової системи. Серед головних негативних наслідків необхідно відмітити:

  • Система обов’язкового рейтингування була запроваджена без розробки необхідної законодавчої бази, зокрема Закону України «Щодо національного рейтингування в Україні».
  • Прийняті законодавчі зміни надають безпідставно широкі повноваження ДКЦПФР щодо визначення уповноважених рейтингових агентств.
  • Система відбору уповноважених рейтингових агентств не має чітких та об’єктивних критеріїв для отримання ліцензії на право провадження діяльності з рейтингування, а тому суб’єктивний фактор не тільки не виключається, але й стає визначальним.
  • Прийняття законодавчих змін фактично узаконило існуючу монополію однієї компанії на ринку рейтингових послуг.
  • Законом запроваджено обов’язкову акредитацію міжнародних рейтингових агентств, що є спробою адміністративного тиску на незалежні джерела інформування інвесторів щодо стану фінансового ринку в Україні.

В АУБ наголошують, що зазначені законодавчі зміни були прийняті незважаючи на численні зауваження з боку професійних учасників ринку про недоцільність запровадження обов’язкової системи рейтингування, а також незважаючи на розпочате Антимонопольним комітетом України у 2005 році розслідування неконкурентних дій на ринку послуг з рейтингування. Таким чином, можна зробити висновок, що запровадження обов’язкового рейтингування, є кроком до створення нової монополії під прикриттям державного регулятора, а це несе потенційну загрозу практично всім професійним учасникам ринку. В черговий раз ми стаємо свідками коли корисливі цілі певних груп досягаються під прикриттям суспільно значимих цілей і за рахунок порушення системних інтересів професійних учасників ринку.

На думку АУБ, уповноважені державні регуляторні органи спільно із організаціями професійних учасників фінансового ринку мають найближчого часу здійснити наступні заходи щодо подолання негативних наслідків прийнятих законодавчих змін:

  1. Терміново приступити до розробки Закону України «Щодо національного рейтингування в Україні», в якому необхідно врахувати всі принципові зауваження та системні інтереси професійних учасників ринку.
  2. У рамках діяльності КЕР при ДКЦПФР розробити нормативні умови ліцензування діяльності з рейтингування. Зазначені умови мають бути максимально прозорими, об’єктивними та вичерпними.
  3. Максимально спростити механізм акредитації в Україні міжнародних рейтингових агентств.

Асоціація українських банків впевнена, що тільки спільними зусиллями державних регуляторних органів та організацій професійних учасників ринку можна досягти у законотворчому процесі необхідний баланс інтересів держави, суспільства та суб’єктів інвестиційного бізнесу.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ