RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
ЗВЕРНЕННЯ щодо постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 №31

03.02.2006

Президенту України
Кабінету Міністрів України
Національному банку України
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Світовому банку
USAID

ЗВЕРНЕННЯ
щодо постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 №31
"Про припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України,
Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно створення клірингового депозитарію, що належить галузі цінних паперів"

18 січня 2006 року Кабінет Міністрів України на виконання Указу Президента України за №1648/2005 від 24 листопада 2005 року прийняв Постанову №31 "Про припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно створення клірингового депозитарію, що належить галузі цінних паперів".

Вказаний Меморандум визначав реальний шлях побудови в Україні єдиного Центрального депозитарію.

У Меморандумі зафіксовано, що "сторони Меморандуму допомагатимуть галузі цінних паперів України:

- побудувати кліринговий депозитарій, що належить галузі цінних паперів, і який зможе обслуговувати всі ліцензовані ринки цінних паперів (фондові біржі, торговельно-інформаційні системи) та всіх відповідних учасників ринку (емітентів, реєстраторів, зберігачів, торговців цінними паперами та ліцензовані ринки цінних паперів);

- сприяти добровільному злиттю у найкоротший період часу всіх існуючих (або запланованих) українських депозитаріїв в єдиний, централізований кліринговий депозитарій, що знаходитиметься у домінуючій приватній власності і під управлінням учасників ринку цінних паперів".

Виконуючи взяті на себе зобов'язання, Уряд Сполучених Штатів Америки та Світовий Банк надали міжнародну технічну допомогу депозитарію МФС по створенню недержавного загально-національного клірингового депозитарію. Технічна допомога дозволила депозитарію МФС не тільки вистояти в скрутний для фондового ринку України час, але і динамічно розширювати коло клієнтів та обсяги послуг, що надаються його клієнтам. Протягом десяти років накопичено досвід роботи, відпрацьовані механізми, підготовлений кваліфікований персонал, створене технологічне забезпечення депозитарної діяльності що повністю відповідає міжнародним стандартам депозитарної діяльності. Таким чином, закладено основу для створення єдиного повнофункціонального Центрального клірингового депозитарію в Україні.

На превеликий жаль, Уряд України не виконав взяті на себе зобов'язання по Меморандуму і в односторонньому порядку, без консультацій з міжнародними експертами та обговорення зі сторонами Меморандуму, припинив його дію.

В результаті цього на фондовому ринку може з'явитися ще один повнофункціональний депозитарій, який буде контролюватися не всіма його учасниками, як це прийнято у світовій практиці, а лише - державою.

На наш погляд, це рішення Уряду України призведе до:
- підтримки та домінування на ринку депозитарно-клірингових послуг неринкового інституту, на який ринок не має впливу;
- ризиків втрати конфіденційної інформації;
- втрати довіри іноземних інвесторів до фондового ринку України;
- можливості політичних втручань в діяльність інститутів фондового ринку;
- призупинення процесів інвестування, особливо портфельного типу;
- погіршення або взагалі втрати будь-яких механізмів саморегулювання;
- нав'язування ринку послуг, які не потрібні учасникам фондового ринку (кодифікація цінних паперів та зберігачів, - це один з прикладів).

Розуміючи необхідність створення єдиного Центрального депозитарію України, вважаємо за необхідне внести зміни до Указу Президента України за №1648/2005 від 24 листопада 2005 року та відмінити Постанову N 31 "Про припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно створення клірингового депозитарію, що належить галузі цінних паперів" та виконати прийняті на себе зобов'язання згідно Меморандуму з урахуванням ринкового досвіду.

Позиція фондового ринку полягає в тому, що Центральний депозитарій має бути створений, як і в інших країнах, як суто технічна ринкова установа, що належить і прозоро управляється професійними учасниками ринку цінних паперів. У відповідності до міжнародних норм корпоративного управління для інституцій фондового ринку Центральний депозитарій має бути вільним від політичного чи олігархічного втручання і належно регулюватись ДКЦПФР.
 

Асоціація українських банків, АКБ “Інтеграл-банк”,
Перша фондова торгівельна система, ТОВ “ЛФЦ-Брок”,
Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв, ТОВ “Мілленіум капітал”,
Українська асоціація інвестиційного бізнесу, ВАТ “Морський транспортний банк”,
Міжрегіональний фондовий союз, ЗАТ “Перший український міжнародний банк”,
ЗАТ “ФК ”Автоальянс-Інвест”, КБ “ПриватБанк”,
АБ “АвтоЗАЗбанк”, ТОВ “Промислові фінанси”,
ВАТ АКБ “Автокразбанк”, ТОВ “ФК “Сократ”,
ВАТ “Агрокомбанк”, ЗАТ “ТЕКТ-БРОК”,
АБ “Ажіо”, ТОВ “ТЕКТ-ТРЕЙД”,
АКБ “Аркада”, ТОВ “Східно-Кримська фондова компанія”,
ТОВ КБ “Арма”, Східно-український енергетичний банк “Мегабанк”,
ТОВ “АРТ-Капітал”, ТОВ “Українська депозитарна компанія”,
ТОВ “Беарн”, ЗАТ “Український депозитарний центр”,
ТОВ ІК “Бізнес-Інвест”, ВАТ АБ “Укргазбанк”,
ТОВ “ФК Гамбит”, АКІБ “УкрСиббанк”,
ЗАТ “ІК “Глобальні інвестиції”, ТОВ ДК “Укрінвест”,
ЗАТ “Донміськбанк”, ТОВ “ФК “Укранет”,
ТОВ “Експеримент”, АКБ “Укрсоцбанк”,
ТОВ “Капітал-Стандарт”, ТОВ “Фондовий капітал”,
ТОВ “КОМЕКС Цінні папери”, АКБ “ХФБ Україна”.
ТОВ “Конкорд Капітал”,  

02.02.2006

Пошук
НОВИНИ