RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2005 РІК

01.02.2006

1 лютого у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Комерційні банки України. Підсумки діяльності за 2005 рік".

Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, за 2005 рік приріст ВВП склав 2,4% (у 2004 році – 12,1%), приріст обсягів промислової продукції становив 3,1% (12,5%). У минулому році індекс споживчих цін становив 10,3%, а у 2004 - 12,3%. Національна валюта ревальвувала за рік майже на 5%, а валові валютні резерви Національного банку на кінець 2005 року зросли до 19,4 млрд. доларів (приріст за рік - 9,87 млрд. доларів).
 
За даними НБУ в Україні за станом на 1 січня 2006 року зареєстровано 186 банків проти 182 за станом на 1.01.2005 року. У 2005 році зареєстровано 6 комерційних банків: “Міжнародний Іпотечний Банк”, "Євробанк", "Внєшторгбанк (Україна)", "Фінансова Ініціатива", "Банк інвестицій та заощаджень", "БМ Банк" (у 2005 – 7). В стадії ліквідації перебуває 20 банків (14 - за рішенням НБУ, 5 – за рішенням судів, 1 – за рішенням зборів акціонерів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 165 комерційних банків.

Станом на 1 січня 2006 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 213935 млн. грн., зростання за рік склало 59,2%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 70,1% усіх активів та вкладень у цінні папери. За 2005 рік зобов’язання збільшилися на 62,4% (за 2004 рік – на 32,7%) і на 1.01.2006 року становили 188245 млн. грн. Зростання відбулося в основному за рахунок вкладів фізичних осіб на 31334 млн. грн. (76,0%), коштів суб’єктів господарювання - на 21086 млн. грн. (52,5%), та коштів інших банків на 14554 млн. грн. (2,1 рази).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.01.2005 року збільшився на 39,5% і становить 25690 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату. За минулий рік банки отримали прибуток у 2407,6 млн. грн. (у 2004 році – 1262,7 млн. грн.).

Протягом року облікова ставка зросла з 9% до 9,5%, а кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 17,5% до 16,4% річних. За 2005 рік сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 49,6%, а фізичним особам у 2,3 рази. Випереджаючими темпами продовжували зростати довгострокові кредити та кредити в інвестиційну діяльність. За рік довгострокові кредити збільшилися на 89,4 % і становили 86224 млн. грн., або 55,1 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися в 2,2 рази (за 2004 рік – на 75,5 %) і складають 13480 млн. грн.


* * *
 Для аналізу показників роботи банків за минулий рік Асоціація українських банків використала баланси 148 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2006 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 117 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2004-2005 років.
 
Загальний обсяг активів 148 банків становив 196,9 млрд. грн., що становить 92% по банківської системі. По індикативній групі банків активи за рік зросли на 73,27 млрд. грн., або на 62,2%. При цьому зростання обсягу активів відбувалося поступово протягом всього минулого року.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів кредитів суб’єктам господарювання з 59,3% до 61,8%, вкладень банків у цінні папери з 6,3% до 7,0%; зменшилися залишки на коррахунках з 14,3% до 13,7% та міжбанківські кредити з 6,8% до 6,4%.

За станом на 01.01.2006 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2005 року): 61‚8% (59,3%) - кредитний портфель та лізинг; 13,7%(14,3%) - коррахунки в інших банках; 7‚0%(6,3%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,4%(6,8%) - депозити та кредити в інших банках; 5‚5%(6,4%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚6%(4,1%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,1%(0,1%) - інвестиції капіталу; 1,9%(2,7%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.01.2006 р. була такою: кредити юридичним особам – 66,2%(70,4%) та склали 86,1 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,4%(11,8%) – 12,2 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 24,4%(17,9%) – 31,8 млрд. грн.. Позитивним зрушенням є різке зростання протягом року частки кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.

Структура зобов’язань протягом року змінилась. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 30,7% до 28,7% та коррахунків інших банків з 2,9% до 2,0%; зросла частка строкових депозитів з 45,6% до 46,9%, залучених коштів банків з 16,7% до 17,3% та цінних паперів з 0,6% до 1,6%.

За станом на 01.01.2006 р. вона мала такий вигляд: 28,7%(30,7%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 46‚9%(45,6%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 17‚3%(16,7%) - залучені строкові кошти банків; 2,0%(2,9%) - коррахунки інших банків; 1,4%(1,2%) - субординована заборгованість; 1,6%(0,6%) - цінні папери власного боргу; 2,1%(2,3%) - інші.

Обсяг капіталу 148 банків на 01.01.2006 року становив 25317,6 млн. грн., або 4239,7 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 15266 млн. грн., або 2556,7 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.01.2006 року становив 20991,9 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за рік склав 38,2%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс за рік на 36,3% і дорівнює 13359 млн. грн. та фінансового результату.

Фінансовий результат за рік 148 банків становив 2110,9 млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів за станом на 01.01.2006 р. склала 1,07%, а прибутковість статутного капіталу – 13,8%, що більше ніж у 2004 році: 0,99% та 12,3% відповідно.

У порівняльній групі банків прибуток зріс на 824 млн. грн.: з 1145,5 млн. грн. у 2004 році до 1969,2 млн. грн. у минулому.
 
За станом на 01.01.2006 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.05 року): 69,9% (69,1%) - процентні, 18,9% (20,4%) - комісійні, 11,2% (10,5%) - інші.

Структура процентних доходів: 57,2% (60,4%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,0% (4,6%) - від цінних паперів; 18,2% (18,7%) - від операцій з філіями; 3,6% (3,5%) - від розміщення коштів у інших банках; 16,9% (12,5%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,3%) - від інших операцій.

Структура витрат: 49,2% (47,3%) - процентні витрати, 36,6% (36,5%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 3,0% (3,2%) - комісійні витрати; 8,4% (11,2%) – утворення резервів; 2,7% (1,7%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.

Структура процентних витрат: 39,1% (40,8%) - за коштами фізичних осіб; 27,8% (28,9%) - за операціями з філіями; 8,8% (8,2%) - за коштами інших банків; 15,9% (14,5%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,8% (0,7%) - від цінних паперів; 1,5% (1,4%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,3% (1,8%) - від коштів небанківських фінансових структур; 3,8% (3,7%) - за іншими операціями.

 

Асоціація українських банків
ІАЦ “Банк-Інформ”

Пошук
НОВИНИ