RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
Банкіри обговорили існуючі проблеми та визначились з датою проведення чергового З’їзду АУБ

30.01.2006

Черговий ХІІ-й З”їзд Асоціації українських банків вирішено провести в червні 2006 року. Про це прийняли рішення члени Ради АУБ на засіданні, яке відбулося 27 січня. Вів засідання заступник голови Ради АУБ, перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Станіслав Аржевітін.

В роботі Ради АУБ також взяли участь Наталія Іваненко – директор департаменту НБУ з методології банківського нагляду та Віра Ричаківська – директор департаменту НБУ з бухгалтерського обліку.

Під час засідання Радою розглянуто актуальні для банківської системи питання. Відбулася відверта дискусія між членами Ради АУБ та керівниками департаментів НБУ.

Чільну увагу під час засідання Ради банкіри приділили роботі АУБ з законодавчого та нормативного регулювання, оподаткування банківської діяльності, іпотеки, фінансового моніторингу, ліквідності тощо. Банкіри прийняли рішення про необхідність продовження роботи із законодавчого забезпечення розвитку банківської системи та капіталізації банків.

Зокрема наголошено на необхідності продовження роботи з НБУ з удосконалення порядку розрахунку регулятивного капіталу. Також відзначена необхідність уточнення порядку визначення мінімального розміру регулятивного капіталу (Н2) в перерахунку на гривні. Домовлено провести з цих питань додаткові дискусії в НБУ.

Значна увага була приділена обговоренню питань щодо необхідності підвищення якості управління ліквідністю банків. Домовлено про створення при АУБ робочої групи з фахівців банків для комплексного опрацювання питань, пов’язаних з удосконаленням нормативів ліквідності, розробки методичних рекомендацій з управління ліквідністю з метою оптимального збалансування за строками активів та пасивів банків.

Розглядаючи питання оподаткування банків, члени Ради відзначили вагомість роботи, проробленої Департаментом АУБ з питань оподаткування банків. Наголошено на необхідності її продовження, в т.ч. з профільним парламентським Комітетом, щодо удосконалення податкового законодавства, здійснення інших заходів, спрямованих на захист та відстоювання інтересів банківської системи.

В питанні фінансового моніторингу банкіри наголосили на існуючих проблемах, зокрема на невиправдано великих обсягах подання інформації уповноваженому органу, значній кількості неавтоматизованої роботи, необхідності удосконалення програмного забезпечення. Також наголошено на протиріччях в існуючій нормативній базі з фінмоніторингу, нечіткості формулювань тощо.

З боку банкірів прозвучала стурбованість щодо посилення з боку контролюючих органів перевірок і штрафування банків напередодні виборів.

Радою також розглянуто питання забезпечення роботи Постійно діючого Третейського суду при АУБ, який би забезпечував швидке та справедливе розв”язання спорів між банками та їх клієнтами. З метою впровадження практики вирішення господарських спорів у такому суді при АУБ, Рада рекомендувала банкам включати у свої договори з клієнтами третейське застереження. Також затверджено зміни у структурі суду. Зокрема, на посаду Заступника Голови Третейського суду при АУБ затверджено Твердохліба Олега Станіславовича та доповнено склад суддів.

Заслухано інформацію Голови Комітету АУБ з банківської етики Юрія Шрамка про роботу Комітету, обговорено існуючі проблеми.

Окремо було розглянуто поточну ситуацію, що склалася у сфері охорони банків у зв’язку із спробами ДСО при МВС України необґрунтовано збільшувати для банків вартість озброєних послуг.

Під час засідання Рада АУБ ухвалила рішення про прийняття до складу АУБ нового члена – АКБ “ФінБанк” (м.Одеса). Водночас Радою прийнято рішення про виключення зі складу АУБ банку “Новий” (м.Дніпропетровськ).

Заслухавши інформацію Президента АУБ про підсумки Всеукраїнської наради банкірів, Рада ухвалила виконавчій дирекції Асоціації сприяти прийняттю НБУ плану заходів з реалізації пропозицій наради.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ