RSS
14 Грудень
     
 
Новини АУБ
Рада АУБ розглянула питання забезпечення роботи постійно діючого Третейського суду

30.01.2006

На своєму засіданні 27 січня Рада Асоціації українських банків розглянула питання забезпечення роботи Постійно діючого Третейського суду при АУБ, який би забезпечував швидке та справедливе розв”язання спорів між банками та їх клієнтами.

Зокрема, Рада АУБ ухвалила:

З метою впровадження практики вирішення господарських спорів у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, рекомендувати банкам включати у свої договори з клієнтами третейське застереження наступного змісту:

"Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні даного договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом даного третейського суду. Третейський розгляд справ, учасниками якого є сторони даного Договору, здійснюється третейським судом у складі трьох суддів. Формування складу третейського суду в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків здійснюється в порядку, встановленому регламентом даного третейського суду."

Також Рада АУБ затвердила зміни у Структури постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків. Зокрема, на посаду Заступника Голови Третейського суду при АУБ затверджено Твердохліба Олега Станіславовича. Також було доповнено склад суддів Третейського суду при АУБ.

Нагадаємо, що постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 2005 р. (Свідоцтво № 007-2005 від 21.06.2005 р.)

Як вже повідомлялось, 22 квітня 2005 р. Радою АУБ було прийнято рішення про створення при Асоціації українських банків постійно діючого Третейського суду, який би забезпечував швидке та справедливе розв”язання спорів між банками та їх клієнтами. Тоді ж банкіри затвердили “Положення про постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків”, “Регламент постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків”, “Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків”.

Головою Третейського суду при АУБ тоді було обрано заступника Голови АКБ “Мрія” п.Жукова А.М. Тоді ж було затверджено список суддів постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків та доручено провести реєстрацію новоутвореної структури в Мінюсті України, що і виконано Асоціацією.

Як відомо, з 16 червня 2004 року набрав чинності Закон України “Про Третейські суди”. Він містить цілу низку нових позитивних зрушень, порівняно з раніше діючими нормативними документами.

Так, дотепер питання розгляду спорів третейськими судами регулювалися “Положенням про третейський суд” для роз”яснення господарських суперечок між об”єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, яке було затверджено постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року. Прийняте за радянських часів державного регулювання економіки, воно не мало діючих механізмів розв”язання спорів.

На відміну від Положення, новий закон врегулював правовий стан та повноваження постійно діючих третейських судів, порядок їх створення, розгляду спорів, виконання їх рішень тощо.

Таким чином третейський суд може бути певною альтернативою державним судам, відмінностями якого будуть:

  • відсутність залежності від органів державної влади;
  • оперативність розгляду спорів;
  • професіоналізм та неупередженість суддів при розгляді справ.

На переконання банкірів, існуюча до цього часу в Україні чотирирівнева система розгляду господарських суперечок є занадто зарегулюваною і складною. Терміни розгляду справ не визначені і часто перевищують розумні межі. А для несумлінного партнера існує чимало можливостей ухилятися від цивільної відповідальності або відтягувати таку відповідальність на невизначений термін. За таких умов створення при Асоціації третейського суду значно розв”яже банкам чимало проблем, допоможе їм захищати та відстоювати свої законні права та інтереси, – вважає Президент АУБ Олександр Сугоняко.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ