RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Загальноукраїнська нарада банкірів 23 грудня 2005 р.

23.12.2005

У приміщенні Укрексімбанку відбулася Загальноукраїнська нарада банкірів за участю Голови НБУ В.С. Стельмаха, членів Правління НБУ,  Заступника Голови Державної податкової адміністрації України С.І. Лєкаря, Президента АУБ О.А. Сугоняка, Голови Правління ВАТ «Укрексімбанк» В.В. Капустіна, керівників територіальних управлінь НБУ та комерційних банків України.

У вступному слові Голова НБУ В.С. Стельмах зупинився на позитивній динаміці банківського сектору України. Високими темпами зростають основні показники розвитку банків (активи, кредитний портфель, зобов‘язання, капітал). Розвиток економіки засвідчує, що діяльність банків стала компенсатором зниження інвестиційної складової економіки, унеможливила процеси поглиблення кризових явищ.

Довіра суспільства, населення до банків та національної валюти підвищилася, про що свідчить прискорене зростання депозитних вкладів населення.
У контексті забезпечення макроекономічної стабільності та високих темпів економічного зростання було окреслено основні цілі та напрями діяльності НБУ у монетарній сфері, зокрема:

  • розширення впливу банків на економічне зростання;
  • сприяння забезпеченню цінової стабільності;
  • подальша лібералізація валютного ринку України;
  • підвищення ефективності та дієвості відсоткової політики.

Окремо йшлося про привабливість українських банків для іноземного капіталу, що засвідчує великий нерозкритий економічний потенціал України.
Серед основних завдань розвитку банківського сектору було визначено:

  • підвищення рівня капіталізації банків;
  • підвищення прозорості банківської системи;
  • поліпшення ефективності роботи ризик-менеджменту в банках;
  • підвищення рівня гарантування вкладів населення.

Президент АУБ О.А. Сугоняко у своєму виступі відзначив позитивний розвиток української банківської системи і акцентував увагу присутніх на внутрішніх та зовнішніх факторах, які ускладнювали роботу банків. "В умовах підвищення зацікавленості іноземних банків до українських фінансових ринків важливим є визначення на державному рівні міри присутності іноземного капіталу у банківському секторі країни", - наголосив він.

Широка дискусія між учасниками загальноукраїнської наради банкірів додатково засвідчила важливість і актуальність обговорюваних питань.


Прес-служби
Національного банку України
і Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ