RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Заява Асоціації українських банків з приводу капіталізації банків

09.04.2003

Асоціація українських банків підтримує оприлюднену Заступником Голови Національного банку України п.Шлапаком О.В. позицію НБУ щодо капіталізації українських банків.

Станом на 01.01.03. майже половина діючих комерційних банків сформувала капітал на рівні 5 і більше млн.ЄВРО. Лише 18 банків, або  11,5 % мають капітал менше 3 млн.ЄВРО. При чому жоден банк не має регулятивного капіталу менше 1 млн.ЄВРО.

Успіхи українських комерційних банків в нарощуванні капіталу відзначено навіть Світовим банком. За його оцінкою: “Сформовані банками резерви є достатніми, а рівень капіталізації відповідає вимогам чинних правових актів”.

Асоціація українських банків приділяє значної уваги питанню нарощування капіталів банків і розуміє, що цей процес безпосередньо повўязаний зі станом економіки країни. За сучасної ситуації капітал банків пропорційно залежить від привабливості інвестицій в банківську справу.

Переважним ресурсом для виконання банком операцій є не капітал, а залучені кошти. Капітал тут виступає як показник і регулятор для визначення розміру можливого залучення і вкладання коштів. Національним банком встановлено норматив адекватності капіталу, який визначається як відношення розміру капіталу до суми активів, зважених на рівень ризиків. Він дорівнює 8%. Зараз в цілому в системі комерційних банків фактичний показник адекватності капіталу становить 18%. Тобто банки при нинішньому рівні капіталу мають можливість збільшити розмір своїх активних вкладень, як мінімум, у 2 рази.

Тому не знімаючи з порядку денного завдання збільшення капіталу, акцент необхідно робити перш за все на формуванні ресурсів, створенні сприятливого економічного середовища для розширення обсягу надання банками їх послуг і, зокрема, кредитів, збільшенні кількості кредитоспроможних підприємств тощо.

Президент Асоціації                                                                                          О.Сугоняко

Прес-служба
Асоціації українських банків
Тел. 559-31-76, 558-29-36
E-mail:
presa@aub.com.ua

Пошук
НОВИНИ