RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
НБУ та АУБ виступають на захист прав кредиторів

01.04.2003

“Захист прав кредиторів” – така тема “круглого столу”, що відбувся 31 березня в Національному банку України. Мета цього заходу – привернути увагу до проблем, що їх мають комерційні банки під час надання кредитів, законодавчої неврегульованості стосунків “кредитор-позисчальник”, незахищеності прав кредиторів. Зверталась увага і на проблему хронічного невиконання рішень судів, чим створюються сприятливі умови для зловживань та корупції, наголошувалось на потребі унеможливлення визнання судами недійсними або неукладеними кредитних договорів, договорів застави або поруки та результатів оскарження таких рішень.

З ініціативою про проведення такого “круглого столу” виступили Нацбанк, Комітет з питань фінансів і банківської діяльності та Асоціація українських банків. Відбувався він у рамках підготовки до перших в історії незалежної України парламентських слухань на тему “Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан і перспективи розвитку”, які відбудуться 2 квітня в залі засідань Верховної Ради України.

Під час засідання Круглого столу було обговорено ситуацію із захистом прав кредиторів  в Україні,  стан справ із законодавчим регулюванням захисту прав кредиторів, забезпечених заставою, практику застосування господарськими судами законодавства про визнання угод недійсними і договорів неукладеними, загальні принципи, на яких повинні будуватись стосунки між кредиторами та позичальниками.

Як повідомив Президент АУБ Олександр Сугоняко, з метою припинення масових порушень та створення дієвого механізму  захисту прав кредиторів АУБ неодноразово зверталась до Президента України, Голови Верховної Ради, Голови Верховного суду та Прем’єр-міністра України з пропозицією внести необхідні зміни до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про банкрутство”, “Про заставу”, “Про виконавче провадження”, в інші законодавчі та нормативні акти України. Також АУБ просила Верховний суд прийняти Роз’яснення про судову практику у справах про визнання угод недійсними або неукладеними. 

На переконання українських банкірів, держава мала б забезпечити дієвий механізм захисту прав кредиторів та унеможливлення визнання судами недійсними або неукладеними кредитних договорів, договорів застави або поруки та результатів оскарження таких рішень. Проте сьогодні цього немає. 

Навпаки, інтереси боржників мають повний пріоритет. Причина у відсутності закон6одавчого забезпечення прав власника, кредитора та інвестора, а також  спотвореному розумінні представниками багатьох підприємницьких структур та   державних установ принципів взаємовідносин між кредиторами та позичальниками. На  практиці виходить, що  законодавство захищає неефективних власників, які довели за рахунок поганого управління або навіть простого розкрадання майна свої підприємства до банкрутства.

Склалась ситуація, коли судова система, враховуючи недосконалість законодавства і корумпованість суддів, нажаль, захищає інтереси боржників, які не хочуть повертати свої борги. Таким чином судова система не стає на захист прав кредиторів, порушуючи основний принцип своєї діяльності  - стояти на сторожі СПРАВЕДЛИВОСТІ. Але ж захищеність прав кредиторів є однією з підвалин цивільного права. Без цієї захищеності – правовий нігілізм господарює в економіці, – вважає Президент АУБ.

Прес-служба
Асоціації українських банків
Тел. 559-31-76, 558-29-36
E-mail:
presa@aub.com.ua 

Пошук
НОВИНИ