RSS
17 Грудень
     
 
Новини АУБ
Комерційні банки України. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ 2005 РОКУ

27.10.2005

27 жовтня у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Комерційні банки України. Підсумки діяльності за дев’ять місяців 2005 року".

Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, за дев’ять місяців 2005 року приріст ВВП склав 2,8% (у 2004 році – 13,5%), приріст обсягів промислової продукції становив 3,2% (14,4%). З початку року індекс споживчих цін становив 7,1%, а за відповідний період 2004 року - 5,6%.

Національна валюта ревальвувала з початку року на 5,06%, а валові валютні резерви Національного банку на початок жовтня 2005 року зросли до 14,257 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови в цілому сприяли діяльності банківської системи, хоча й були гіршими ніж у минулому році.

За даними НБУ в Україні за станом на 01.10.2005 року зареєстровано 185 банків. Протягом року НБУ зареєстрував 5 комерційних банків: “Міжнародний іпотечний банк”, "Євробанк", "Внешторгбанк (Україна)", "Фінансова Ініціатива" та “Банк інвестицій та заощаджень”. За станом на 1 жовтня 2005 року в стадії ліквідації перебуває 20 банків. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 163 комерційні банки.

Станом на 1 жовтня 2005 р. обсяг активів банківської системи становив 192093 млн. грн., зростання з початку року склало 35,8%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитів, наданих банками, частка яких становить 72,8% загальних активів, та вкладень у цінні папери (6,5% загальних активів).

Загальна сума зобов’язань становила 161637 млн. грн., що на 45685 млн. грн. (39,4%) більше, ніж станом на 1 січня 2005 року. Зростання відбулося в основному за рахунок вкладів фізичних осіб на 19872 млн. грн. (48,2%), коштів суб’єктів господарювання на 15233 млн. грн. (38,0%) та міжбанківських кредитів на 8155 млн. грн. (62,3%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.10.2005 року склав 22117 млн. грн., що на 20,1%, або на 3702 млн. грн. більше, ніж на початок року. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату. За дев’ять місяців року прибуток банків склав 1638 млн. грн. (у 2004 році – 962,1 млн. грн.).

У третьому кварталі облікова ставка НБУ зросла з 9% до 9,5%, але, незважаючи на це, кредитні ставки банків у національній валюті не змінилися і склали 15,4% річних (на початок року - 17,3%). З початку року обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 35,5%, а фізичним особам на 79,1%. З початку року продовжували зростати довгострокові кредити та кредити в інвестиційну діяльність. Протягом року довгострокові кредити збільшилися на 60,4 % (за відповідний період минулого року – на 48,9 %) і становили 73032 млн. грн., або 52,2 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 72,8 % (за відповідний період минулого року – на 55,3 %) і складають 10469,1 млн. грн. (10,6% від кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності).

* * *

Для аналізу показників роботи банків за перший квартал Асоціація українських банків використала баланси 145 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2005 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 126 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2004-2005 років.

Обсяг активів 145 банків становив 166,7 млрд. грн. По індикативній групі банків активи за квартал зросли на 16644 млн. грн., або на 11,4%. При цьому поступове зростання обсягу активів відбувалося протягом кварталу.

Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала змін: зросла питома вага кредитів суб’єктам господарювання з 60,1% до 63,4%, міжбанківських кредитів з 7,1% до 8,0%; знизилася частка вкладень банків у цінні папери з 7,8% до 6,8% та залишків на коррахунках в інших банках з 12,7% до 10,2%.

За станом на 01.10.2005 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.07.2005 року): 63‚4% (60,1%) - кредитний портфель та лізинг; 10,2%(12,7%) - коррахунки в інших банках; 6‚8%(7,8%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 8,0%(7,1%) - депозити та кредити в інших банках; 2,7%(2,6%) – інші активи; 5‚6%(5,9%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚1%(3,7%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.10.2005 р. була такою: кредити юридичним особам – 67,3%(70,4%) та склали 73,4 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 11,6%(11,0%) – 13,1 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 21,1%(18,6%) – 23,7 млрд. грн.

Структура зобов’язань протягом кварталу змінилась. При цьому зросла частка залучених міжбанківських кредитів з 13,8% до 15,0%, строкових депозитів з 46,3% до 47,0% та зменшилася питома вага коштів до запитання з 32,8% до 31,0%.

За станом на 01.10.2005 р. вона мала такий вигляд: 31,0%(32,8%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 47‚0%(46,3%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 15‚0%(13,8%) - залучені строкові кошти банків; 1,8%(2,4%) - коррахунки інших банків; 1,6%(1,5%) - субординована заборгованість; 0,3%(0,2%) - цінні папери власного боргу; 3,2%(3,0%) - інші.

Обсяг регулятивного капіталу 145 банків за станом на 01.10.2005 року становив 21354 млн. грн., або 3505,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 12922 млн. грн., або 2121,4 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.10.2005 року становив 18442,1 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 6,9%.

Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс за квартал на 7,0% (768,1 млн. грн.) та фінансового результату.

Фінансовий результат з початку року 145 банків становив 1370,3 млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів за станом на 01.10.2005 р. склала 0,82%, а прибутковість статутного капіталу – 10,6%, що більше ніж у третьому кварталі 2004 року: 0,78% та 9,9% відповідно.

У порівняльній групі банків прибуток зріс на 394,5 млн. грн.: з 925,0 млн. грн. у 2004 році до 1319,4 млн. грн. у поточному.

За станом на 01.10.2005 структура доходів (в дужках – значення на 01.07.05 року): 70,1% (70,2%) - процентні, 18,7% (18,6%) - комісійні, 12,2% (12,2%) - інші.

Структура процентних доходів: 58,3% (58,9%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,0% (4,2%) - від цінних паперів; 18,4% (18,8%) - від операцій з філіями; 3,4% (3,3%) - від розміщення коштів у інших банках; 15,7% (14,8%) - від кредитів фізичним особам; 0,2% (0,1%) - від інших операцій.

Структура витрат: 49,4% (50,0%) - процентні витрати, 37,5% (37,7%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,7% (2,8%) - комісійні витрати; 8,1% (7,5%) – утворення резервів; 2,2% (2,0%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.

Структура процентних витрат: 40,1% (40,7%) - за коштами фізичних осіб; 28,0% (28,2%) - за операціями з філіями; 8,0% (7,4%) - за коштами інших банків; 15,6% (15,6%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,7% (0,7%) - від цінних паперів; 0,8% (0,9%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,4% (2,3%) - від коштів небанківських фінансових структур; 4,4% (4,2%) - за іншими операціями.


27 жовтня 2005 року
Асоціація українських банків
ІАЦ “Банк-Інформ”

Пошук
НОВИНИ