RSS
17 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ виступає за розширення спектру банківських інструментів

19.10.2005

Асоціація українських банків пропонує Національному банку України розширити банківський інструментарій, оскільки це – складова необхідних умов розвитку банківського сектору. Одним з інструментів, який користується попитом як банків, так і їх клієнтів, є фінансовий вексель, – кажуть в АУБ.

Позиція Асоціації проста і зрозуміла: НБУ має надати банкам можливість оформляти свої грошові зобов’язання, наприклад, за одержаним депозитом, або міжбанківським кредитом, векселями.  “Немає предмету дискусії щодо товарності таких векселів. У ринковій економіці гроші є товар, який має свою ціну”, – наголошує Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Нагадаємо, що фінансові векселі були виключені з обігу за ініціативою НБУ з прийняттям Закону “Про обіг векселів в Україні”, зокрема вимогою ст.4 щодо необхідності видачі векселів лише на підставі “товарності”. Світова практика свідчить, що не всі країни, що приєднались до Женевської системи вексельного права, запроваджують подібну вимогу. За даними АУБ, в Росії, Литві, Чехії, Угорщині, Німеччині, Англії, Франції, Білорусі тощо фінансові векселі обертаються вільно, і тільки в Казахстані та Україні вони заборонені.

На численні запити своїх членів АУБ проаналізувала діяльність банків з випуску фінансових векселів за період 1999 – 2001 рр. Висновок: негативного впливу реалізованих обсягів випущених банками векселів на макроекономічні показники, зокрема, на рівень інфляції, встановлено не було.  Фінансові векселі, як більш гнучкий та оперативний інструмент розрахунків забезпечують залучення більш дешевих пасивів на внутрішньому, а особливо - на зовнішньому ринку. Вони збільшують обсяги залучених ресурсів за рахунок коштів, які тимчасово є вільними у суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечують можливість значно спростити процедуру рефінансування банків Нацбанком, сприяють прискоренню розрахунків. За відповідного контролю та регулювання з боку НБУ, банківський вексель як ліквідний фінансовий інструмент без суттєвих інфляційних наслідків може позитивно вплинути на розрахунки банків на міжбанківському ринку, а також на розрахунки клієнтів у їх господарській діяльності, – переконаний Президент АУБ.

В питанні повернення на ринок фінансових векселів Асоціація вже тривалий час плідно співпрацює з учасниками та регуляторами фондового ринку. АУБ поділяє з ними ту позицію, що вимога “товарності” при видачі векселя суперечить абстрактній суті вексельного зобов’язання і не входить до вичерпного переліку застережень, визначених додатком ІІ до Женевської конвенції 1930 року, якими сторони, що приєдналися до конвенції, можуть встановити особливості застосування Уніфікованого закону на своїй території. А це означає порушення Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань згідно Женевської конвенції.

“Враховуючи те, що фінансові векселі банків можуть стати зручним інструментом при рефінансуванні Нацбанком, ми переконані, що НБУ доцільно переглянути свою позицію щодо фінансових векселів і підтримати ініціативу Асоціації українських банків щодо зняття заборони на випуск банками фінансових векселів”, – наголошує Олександр Сугоняко.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ