RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Зрощення влади і бізнесу в Україні: пережитки минулого чи політична стратегія нової влади?

10.10.2005

“Зрощення влади і бізнесу, неефективність діяльності Конституційного Суду України та неконституційність статусу ДСО при МВС України” – така тема прес-конференції, яка відбулась 10 жовтня в ІА “ІНТЕРФАКС”.

У прес-конференції взяли участь: Володимир Стретович - Народний депутат України, Голова Комітету ВРУ з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, Олександр Сугоняко - Президент Асоціації українських банків, Георгій Оніщенко – Президент Української федерації працівників недержавних служб безпеки,  Михайло Сирота – Голова коаліції Трудовий Союз.

Інформаційним приводом прес-конференції стало звернення Президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняко до Прем”єр-міністра України Юрія Єханурова з обґрунтуванням необхідності відкликання з Верховної Ради чергового законопроекту № 7336  "Про охоронну діяльність". Таке ж звернення АУБ направила на ім”я народних депутатів України з проханням не підтримувати законопроект в разі його винесення на розгляд парламенту.

Як зазначив Президент АУБ, за своєю структурою та змістом згаданий законопроект є частково переробленим проектом Закону "Про охоронну діяльність" (реєстраційний № 1241), який неодноразово розглядався у Верховні Раді в 2002-2004 роках і був остаточно відхилений народними депутатами у лютому 2004 році з принципових причин.

Володимир Стретович та Михайло Сирота наголосили, що запропонований у такій редакції законопроект порушує базові засади господарського правочинства, не вирішує нагальні питання у сфері охорони та принесе ще більше шкоди ринку охоронних послуг.

“Автори законопроекту, – кажуть учасники прес-конференції, – намагаються законодавчо закріпити статус ДСО, за якого Держслужба охорони поєднує в собі функції управління як органу влади, оскільки вона функціонує при МВС України і підпорядкована Міністру внутрішніх справ, та господарської діяльності як суб’єкта господарювання. Такий правовий статус ДСО є яскравим прикладом поєднання бізнесу та влади, проти чого неодноразово виступали в своїх заявах лідери “помаранчевої” революції – теперішні лідери держави і проти чого весь час виступають АУБ, Християнсько-народний союз, Трудовий союз та інші громадські професійні і політичні об”єднання. Тепер таке поєднання не тільки намагаються зберегти, але й узаконити”.

Володимир Стретович та Олександр Сугоняко наголосили, що боротьба проти зрощення влади і бізнесу, зокрема на ринку охоронних послуг ведеться не один рік. Вони нагадали, що в липні минулого року 50 народних депутатів звернулось до Конституційного суду України з поданням про визнання неконституційним пункту 9 Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93р. № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності".

У конституційному поданні парламентарі наголошували на невідповідності Конституції та законам України згаданого пункту Положення про ДСО при МВС України, оскільки атестований працівник міліції відповідно до чинного законодавства не має права займатись підприємницькою та іншою комерційною діяльністю. “Таке поєднання влади і бізнесу в руках правоохоронців створює умови для корупції в рядах МВС, стимулює збереження рудиментів радянської практики нехтування демократією і принципами ринкової економіки”, – переконаний лідер Трудового союзу Михайло Сирота.

Як повідомив під час прес-конференції Володимир Стретович, чинний Конституційний суд в найгірших радянських традиціях “партійно-бюрократичного судочинства” проігнорував подання 50 народних депутатів України, чим засвідчив свою неефективність і непрофесійність. Піддавши гострій критиці дії КСУ, Володимир Стретович та Михайло Сирота повідомили, що суд, аби ухилитись від розгляду справи, послався на те, що буцімто “питання щодо законності актів органів державної влади не належить до повноважень Конституційного суду”, на підставі чого Ухвалою № 4-уп/2005 припинив конституційне провадження у справі.

Таким рішенням, - наголошують Володимир Стретович та Михайло Сирота, - КСУ не лише проігнорував, але і порушив чинний закон, що безпосередньо регулює його діяльність. Зокрема ст. 13 Закону України «Про Конституційний суд України» чітко визначає, що КСУ «...приймає рішення та дає висновки щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим».
 
“Безоглядно та безпідставно підміняючи правові поняття, Конституційний суд України, як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, в порушення чинного законодавства позбавив народних депутатів можливості припинити правове свавілля і забезпечити дотримання принципу верховенства права, гарантовані Конституцією України. Така неефективна діяльність КСУ, прийняття некомпетентного рішення в черговий раз засвідчує існуючу зацікавленість зрощення влади і бізнесу в державі та відсутність незалежності суддів”, – підкреслив лідер Трудового союзу Михайло Сирота.

Намагання проштовхнути тепер через парламент ще й законопроект № 7336  "Про охоронну діяльність" є свідомою і цілеспрямованою спробою деяких представників влади, зокрема й МВС України, законодавчо закріпити статус ДСО як державної некомерційної структури при Міністерстві внутрішніх справ і водночас як госпрозрахункового підприємства.

На переконання учасників прес-конференції, згаданий законопроект суперечить базовим принципам конкуренції та рівності всіх форм власності, не відповідає багатьом конституційним принципам, суперечить ряду чинних законодавчих актів та не враховує апробованого позитивного досвіду інших країн у сфері організації охоронної діяльності.

За висновками Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 09.06.2005р., законопроект № 7336  потребує суттєвої змістовної та техніко-юридичної переробки.

Він має бути побудований, підкреслив Президент УФПНСБ Георгій Оніщенко, за принципово іншою концептуальною основою. Перш за все необхідно враховувати, а не ігнорувати, конституційні принципи рівної конкуренції, рівності всіх форм власності перед законом, щоб забезпечувати споживачам вільне право вибору суб’єкта охорони і отримувати послуги за прийнятною ціною. По-друге, враховувати міжнародний досвід у цій сфері та орієнтації України на вступ до Євросоюзу.

За словами Олександра Сугоняки, ухвала КСУ та лобіювання законопроекту в такій редакції - це не що інше, як застосування подвійного правового режиму регулювання охоронної діяльності для різних суб’єктів: окремо для ДСО і окремо для всіх інших учасників. Такий підхід забезпечує одній структурі – ДСО – переваги та необґрунтовані преференції на ринку озброєної охорони перед іншими суб’єктами, чим порушується фундаментальний принцип ринкової економіки  - конкуренція.

Володимир Стретович, Олександр Сугоняко, Георгій Оніщенко та Михайло Сирота наголосили на необхідності відкликання згаданого законопроекту та надання відповідного доручення МВС щодо формування законопроекту про охоронну діяльність на новій концептуальній основі з урахуванням зауважень та пропозицій учасників ринку, а також міжнародного та європейського досвіду у сфері охорони.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ