RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
НБУ, АУБ розпочали спільну діяльність стосовно поліпшення умов діяльності банків на фондовому ринку.

27.03.2003

Відповідно до рішення, прийнятого Головою НБУ Тігіпко С.Л. та Президентом АУБ Сугоняко О.А., були створені робочі групи з питань фондового ринку, в які ввійшли представники Національного банку, Асоціації українських банків, Світового банку, комерційних банків та інших професійних учасників ринку. 19 – 21 березня відбулись засідання робочих груп з питань державних цінних паперів, акцій, облігацій зовнішньої державної позики, вексельного обігу, облігацій суб’єктів підприємницької діяльності, інфраструктури ринку, бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами. На засіданнях було розглянуто організаційні питання діяльності робочих груп та попередньо обговорено проблемні питання, що заважають подальшому розвитку.

Представники АУБ є координаторами двох робочих груп: з питань вексельного обігу та облігацій суб’єктів підприємницької діяльності. За підсумками засідань зазначених робочих груп підтримано підготований АУБ законопроект щодо зняття обмежень з обсягу емісії облігацій акціонерними товариствами (внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”), схвалено зауваження АУБ щодо внесення змін до Закону України “Про обіг векселів в Україні” (законопроект №2024 прийнятий ВР України в першому читанні) в частині накладання штрафів за порушення умов видачі векселів та заборони використання векселів під час розрахунків з бюджетом.

Схвалено вцілому, із врахуванням зауважень членів робочої групи з питань вексельного обігу, проект внесення змін до Закону України “Про обіг векселів в Україні” в частині визначення умов видачі векселів, вибору векселедержателем зобов’язаної за векселем особи, безакцептного стягнення за опротестованими векселями. Члени робочої групи дійшли згоди, що питання повернення в обіг фінансових векселів потребує додаткового дослідження з боку НБУ за участю АУБ.

Прийнято рішення направити спільне звернення НБУ та АУБ до МЗС України стосовно прискорення вирішення проблемних питань, пов’язаних з офіційним перекладом Уніфікованого закону про переказні та прості векселі. Результатом діяльності робочих груп має стати вироблення плану заходів щодо подолання виявлених проблем розвитку фондового ринку та створення сприятливих умов для проведення банками операцій з цінними паперами.

Пошук
НОВИНИ