RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
Порочна практика перевірки банків має бути зупинена

27.09.2005

Асоціація українських банків звернулася з листом до новопризначеного Голови СБУ Ігоря Дріжчаного у зв’язку з інформацією про необгрунтовані перевірки правоохоронними органами комерційних банків на предмет наявності у них ліцензії на використання та експлуатацію засобів криптозахисту інформації у банківській діяльності.

У своєму листі АУБ повідомляє про порушення кримінальних справ стосовно посадових осіб ряду банків Київського регіону за ч.2 ст.202 Кримінального процесуального кодексу України та звинувачень у проведенні операцій банками по системі „Клієнт-Банк" без отримання в органах СБУ ліцензії на використання та експлуатацію засобів криптографічного захисту інформації.

Асоціація українських банків звертає увагу керівництва СБУ, що здійснення банками експлуатації та використання програмно-технічних засобів криптографічного захисту інформації у банківській діяльності не є самодостатньою дією, яка свідчить про надання послуги клієнтам з криптозахисту та отримання саме за неї прибутку. Використання та експлуатація програмно-технічних засобів криптографічного захисту інформації банком є лише технічною складовою щодо здійснення банківської операції з розрахунково-касового обслуговування, тобто банківської діяльності по забезпеченню надання послуги клієнтам банку, наприклад ведення рахунку та проведення розрахунків, які вже є одним із видів банківських послуг.

Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні" вказує, що „Ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності і т.і. здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах", а норми Закону України „Про банки і банківську діяльність" є спеціальними по відношенню до норм інших нормативних актів. Переважному застосуванню підлягають норми спеціального закону, тобто Закону України „Про банки і банківську діяльність".

За таких обставин банки при здійсненні ними банківської діяльності не зобов'язані отримувати ліцензії на використання та експлуатацію програмно-технічних засобів криптографічного захисту інформації у порядку та умовах, визначених Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні". Цей Закон виключає послугу електронно-цифрового підпису (ЕЦП, здійснює захист цілісності і авторства інформації) з видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Власнику ж інформації надається право використовувати засоби її захисту та свій розсуд (за винятком державних органів, де це жорстко формалізовано). Система криптозахисту інформації в банківській діяльності розроблена НБУ та надійно функціонує більше 10 років в банківській системі.

АУБ також звертає увагу керівництва Служби безпеки на те, що відповідні підрозділи СБУ, незважаючи на вищезазначене, продовжують вимагати від банків ліцензії ніби-то як на самостійний вид господарської діяльності з використання та експлуатації програмно-технічних засобів криптографічного захисту інформації без врахування особливостей банків як специфічних суб'єктів господарювання в частині того, що така діяльність є складовою банківської діяльності.

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко підкреслив, що такі дії підрозділів СБУ носять політичне забарвлення, бо створюють передумови для хабарів та рекету по відношенню до банків з боку співробітників СБУ.

АУБ попросила зупинити проведення зазначених перевірок, так як вони несуть загрозу дестабілізації роботи банків в Україні.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ