RSS
15 Грудень
     
 
Новини АУБ
Допуск філій іноземних банків в Україну та фінансовий суверенітет держави

19.09.2005

Верховною Радою України у вересні заплановано розглянути у другому читанні проект Закону України №7274  “Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині відкриття філій іноземних банків. З цього приводу Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та лідер коаліції Трудовий Союз Михайло Сирота 19 вересня в Інформагентстві УНІАН провели прес-конференцію на тему: “Допуск філій іноземних банків в Україну та фінансовий суверенітет держави”.

Головна теза організаторів прес-конференції, що допуск філій іноземних банків на фінансовий ринок України має слугувати перш за все національним інтересам. Олександр Сугоняко та Михайло Сирота наголосили на необхідності недопущення послаблення фінансового суверенітету держави, яке може статись у разі остаточного прийняття парламентом вищезгаданого законопроекту.

Причина занепокоєння Асоціації українських банків та Трудового Союзу обумовлена тим, що філії не є самостійними юридичними особами, а лише структурними підрозділами іноземних банків, діяльність яких регулюється іноземним законодавством і які абсолютно непідконтрольні Національному банку України. “Без відповідних обмежень, які відповідали б національним інтересам, це, по суті, призведе до появи “фінансових анклавів”,  операції  яких  будуть контролюватися іноземними фінансовими установами та регулюватися законодавчими нормами іноземних держав”, – переконані Михайло Сирота та Олександр Сугоняко.

За словами Президента АУБ, банківська система України давно відкрита для входження іноземного капіталу. Чинне законодавство дає можливість створювати в Україні банки з іноземним капіталом, але з обов’язковою вимогою: ці банки мають діяти у правовому полі України, на території якої вони отримують економічний зиск. І то мають бути дочірні банки. 

Про неоднозначність питання діяльності філій іноземних банків свідчить і світова практика, зокрема наявність обмежень щодо діяльності філій іноземних банків практично у всіх країнах.

За оцінками експертів АУБ, згаданий законопроект не передбачає обмежень на відкриття філій для банків з невисоким міжнародним рейтингом, або для тих, що взагалі рейтингу не мають. З-за економічної і політичної нестабільності в країні, банки з розвинених країн до нас не підуть. Проте в Україну, з-за відсутності відповідних обмежень, які відповідали б національним інтересам, можуть прийти банки з країн з неразвиненою економікою, які слугуватимуть в Україні своєрідними інструментами для відмивання коштів та інших незаконних операцій. А це вже реальна загроза національній безпеці та фінансовій стабільності України.

Окрім цього, законопроектом не визначені особливості створення, регулювання та нагляду за діяльністю, а також ліквідації філій іноземних банків. Це, у свою чергу, значно підвищує ризики клієнтів – резидентів України, – а неврегульованість питань обліку операцій та особливостей оподаткування створює умови для мінімізації податків та вивозу капіталу з України.

Як наголосили Михайло Сирота та Олександр Сугоняко, одне з основних завдань держави у формуванні ринкових відносин полягає в забезпеченні рівних умов конкуренції для всіх суб’єктів ринку. Неврахування цього базового принципу при визначенні порядку входження в Україну філій іноземних банків призведе до підриву національної банківської системи, хаотичності економічних процесів держави, гальмування розвитку національного виробництва, перш за все, малого та середнього бізнесу. Наслідок – зростання безробіття та інших соціальних проблем, з якими протягом останніх років зіштовхуються країни Східної Європи, зокрема, Польща.

Лібералізація банківської системи, звичайно, має і позитиви. „Проте уже сьогодні слід подбати про заходи  перестороги, які б у майбутньому дали можливість захистити українську фінансову систему від негативів лібералізації. Для  цього необхідно на законодавчому рівні чітко лімітувати частку закордонного капіталу на фінансовому ринку України. Вона не повинна перевищувати визначеної межі. Також необхідно на даному етапі розвитку вітчизняної банківської системи встановити розумні обмеження щодо впливу іноземного капіталу на економіку України,” – зазначили лідер Трудового Союзу Михайло Сирота та президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.  І, відповідно, в  рамках процедури реєстрації філій іноземних банків слід передбачити додаткові заходи перестороги, завданням яких має стати не допуск на вітчизняний ринок фінансових установ з сумнівною репутацією чи орієнтованих на проведення ризикованих операцій з грошима кредиторів та вкладників.

Учасники прес-конференції окреслили низку пропозицій щодо умов входження філій іноземних банків на фінансовий ринок Україну, які АУБ було направлено Верховній Раді України до другого читання законопроекту № 7274. За їх словами, прийняття Закону без повного врахування цих пропозицій створить загрозу національній безпеці України.

У зв’язку з цим Асоціація українських банків та Трудовий Союз наголосили на неприпустимості прийняття у другому читанні законопроекту № 7274 без врахування зауважень, напрацьованих українськими банківськими фахівцями і узагальнених в АУБ.

Прес-служба Асоціації українських банків
Прес-служба Трудового Союзу


 

Додаток 1:

Пропозиції Асоціації українських банків щодо умов входження філій іноземних банків на фінансовий ринок України:

1. Для забезпечення єдиної системи регулювання і нагляду за діяльністю банківської системи України другого рівня в законопроекті чітко визначити, що:
- регулювання та нагляд за діяльністю філій іноземних банків в Україні здійснює Національний банк України відповідно до українського банківського законодавства;
- регулювання діяльності філій іноземних банків та розрахунок економічних нормативів здійснюється відповідно до розміру приписного капіталу філій, який для цілей регулювання прирівнюється до статутного капіталу банку.

2. Для захисту української банківської системи від приходу філій слабких іноземних банків з недостатньо високою репутацією передбачити в законопроекті, що право на відкриття філій мають банки, які відповідають наступним вимогам:
- статутний капітал іноземного банку має бути не менше 0,5  мільярда Євро;
- кредитний рейтинг іноземного банку має бути не нижче, ніж показник “А” за класифікацією однієї з міжнародно визнаних світових рейтингових агенцій.
Також пропонується підвищити до 5  мільйонів Євро мінімальні вимоги  до розміру приписного капіталу філії.

3. Для забезпечення захисту інтересів кредиторів філій іноземних банків в законопроекті передбачити норми щодо:
- правового статусу, порядку обліку та використання приписного капіталу філії;
- переліку заходів впливу з боку НБУ за порушення філіями іноземних банків банківського законодавства;
- особливостей ліквідацій філій іноземних банків, зокрема з ініціативи НБУ;
- права на відкриття філій банками тільки тих держав, з наглядовими органами яких НБУ укладені договори про обмін інформацією про роботу головного банку.

4. Для забезпечення прозорої діяльності філій іноземних банків на території України пропонується:
- передбачити норму щодо обліку операцій на окремому балансі філії;
- доопрацювати податкове законодавство з врахуванням специфіки оподаткування діяльності таких філій.

5. Для збереження принципу рівної конкуренції між українськими банками та філіями іноземних банків пропонується включити до законопроекту наступні доповнення:
 - передбачити норму перехідних положень такого змісту:
“Ст.24 (в частині порядку відкриття філій іноземних банків) набуває чинності через 10 років після вступу України до СОТ, але не раніше, ніж країна  набуде суверенного рейтингу не нижче, ніж показник “А” за класифікацією однієї з міжнародно визнаних світових рейтингових агенцій”.
Ця пропозиція відповідає чинним нормам міжнародного права. З міжнародно-правової точки зору, вона є цілком правомірною, оскільки пунктом 2 Додатку щодо фінансових послуг до Генеральної Угоди про торгівлю послугами СОТ передбачається здійснення державами заходів, “які диктуються міркуваннями обачливості” або які необхідні “для забезпечення цілісності і стабільності фінансової системи”. А запропоновані заходи підпадають під таку категорію.
- передбачити обмеження на здійснення філіями іноземних банків окремих видів діяльності (залучення вкладів фізичних осіб, операції на фондовому ринку тощо).
Для запобігання монопольним зловживанням у разі концентрації великої долі ринку банківських послуг в філіях іноземних банків пропонується внести відповідні зміни до антимонопольного законодавства.

6. Також подано пропозиції щодо доцільності розробки окремого законопроекту з комплексного регулювання умов відкриття, регулювання діяльності, нагляду та оподаткування філій іноземних банків. Крім наведених вище позицій в законопроекті пропонується встановити:
-  норму участі іноземного капіталу в загальному капіталі банківської системи України;
- норму участі українських працівників в керівних органах філій іноземних банків;
передбачити, що право на відкриття філій іноземних банків має тільки головний банк, який знаходиться на території своєї юрисдикції (тобто накласти заборону на відкриття в Україні філій дочірніми іноземними банками).

 

Додаток 2:

Звернення АУБ до народних депутатів України:


Щодо законопроекту №7274
від 01.04.05 р. (відкриття філій
іноземних банків в Україні)

Банківська система України вже довгі роки повністю відкрита для входження іноземного капіталу. Чинне законодавство дає можливість створювати в Україні банки із 100% іноземним капіталом, але з обов’язковою вимогою – це мають бути банки – юридичні особи, – що діють у правовому полі України.

Законопроект №7274 передбачає внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині надання іноземним банкам права на відкриття своїх філій на території України. Разом з тим, цим законопроектом не визначені особливості створення, регулювання та нагляду за діяльністю, а також ліквідації таких філій.

Філії іноземних банків не є самостійними юридичними особами, а лише структурними підрозділами банків, які керуються у своїй діяльності іноземним законодавством.

Законодавча невизначеність порядку регулювання та контролю за  діяльністю таких філій в Україні значно підвищує ризики клієнтів – резидентів України, – а неврегульованість питань обліку операцій та особливостей оподаткування створює умови для мінімізації податків та вивозу капіталу з України.

Значно простіший – через материнські банки – доступ філій до іноземних кредитних ресурсів створить нерівну конкуренцію на фінансовому ринку України, ставлячи філії в більш вигідні умови порівняно з українськими банками.
Як наслідок, необмежений прихід філій іноземних банків на фінансовий ринок України призведе до того, що переважна частина банківських операцій буде сконцентрована в них.

За цих умов іноземні банки через свої філії фактично здійснюватимуть вирішальний вплив на характер та пріоритети економічного розвитку в державі, контролюватимуть найбільш ефективні сфери діяльності.

Іноземний банк приходить для надання кредитів, як правило, своїм корпоративним клієнтам. Це надасть дешеві і довгі кошти для підприємств з іноземним капіталом, що поставить ці підприємства у більш вигідні умови порівняно з національними виробниками. Цим будуть порушені умови рівної конкуренції на ринку для всіх суб’єктів підприємницької діяльності.

Одне з основних завдань держави у формуванні ринкових відносин полягає в забезпеченні рівних умов конкуренції для усіх суб’єктів ринку. Неврахування цього базового принципу при визначенні порядку входження в Україну філій іноземних банків призведе до підриву національної банківської системи, хаотичності економічних процесів держави, гальмування розвитку національного виробництва, перш за все, малого та середнього бізнесу. Наслідок – зростання безробіття та інших соціальних проблем, з якими протягом останніх років зіштовхуються країни Східної Європи, зокрема, Польща.

Особливо небезпечною висока концентрація фінансових потоків в філіях іноземних банків стане в умовах погіршення економічних показників  розвитку  країни.

В умовах загрози фінансової кризи саме іноземні філії стануть найбільш нестабільною складовою фінансового ринку, оскільки головні банки для мінімізації своїх ризиків та втрат будуть згортати їх діяльність в Україні та відкликати кредитні ресурси та інвестиції. Швидке згортання діяльності філій іноземних банків при одночасній слабкості іншої частини банківського сектору призведе не тільки до поглиблення фінансової кризи, а і спровокує суцільний колапс економіки, яка залишиться без національної фінансової системи, здатної надати необхідну фінансову підтримку суб’єктам господарювання.

АУБ провела всебічне обговорення цих питань з представниками НБУ, системи комерційних банків, зацікавлених міністерств та відомств. За результатами обговорення АУБ підготовлені і надіслані Верховній Раді України пропозиції щодо законопроекту 7274 до другого читання.

Переконані, що прийняття Закону без повного врахування цих пропозицій створить загрозу національній безпеці України.

У зв’язку з цим Асоціація українських банків звертається до Вас як до виразників інтересів українського народу із проханням під час розгляду законопроекту № 7274 не допустити його прийняття  у другому читанні без врахування зауважень, напрацьованих спеціалістами і узагальнених в АУБ.

Наші пропозиції передані Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності 15.07.05 р. (лист №04-06/0652). З ними можна ознайомитися на сайті АУБ www.aub.com.ua (розділ “Діяльність АУБ, підрозділ “Законодавство”: http://www.aub.com.ua/atachs/72741u.doc ).

Сподіваюсь, що наші спільні зусилля не допустять прийняття Закону, який становитиме загрозу національній банківській системі та фінансовій безпеці України.

З повагою
Президент Асоціації                                                             О.СУГОНЯКО

Пошук
НОВИНИ