RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Допуск філій іноземних банків на фінансовий ринок України має відповідати національним інтересам

00.00.0000

В Асоціації українських банків відбувся круглий стіл на тему: “Філії іноземних банків: умови входження на фінансовий ринок України”. В роботі круглого столу взяли участь: заступник Голови НБУ В. Кротюк, Віце-президент АУБ А. Паламарчук, керівники департаментів НБУ та керівники комерційних банків, представники Секретаріату Президента України, міністерств економіки, закордонних справ, фінансів, ДПАУ, комітету Верховної ради України з питань фінансів та банківської діяльності, АУБ та науковці.

Віце-президент АУБ Антоніна Паламарчук зазначила, що банківська система України відкрита для входження іноземного капіталу. Діючим законодавством передбачені рівні умови для відкриття в Україні іноземних банків (юридичних осіб) та банків з національним капіталом. Разом з тим відкриття філій іноземних банків має свої особливості. Тому проектом закону України про доступ в країну філій іноземних банків мають бути чітко врегульовані умови входження та порядок регулювання діяльності філій на території України, які відповідали би національним інтересам розвитку економіки і банківського сектору. Необхідність у таких застереженнях підтверджує і досвід інших країн, в тому числі і тих, які є фундаторами СОТ.

Керівник Управління по зв’язках з банками АУБ Ірина Самойлова окреслила основні проблеми, на які може очікувати фінансовий сектор країни після неконтрольованого приходу на ринок філій іноземних банків і запропонувала обговорити умови їх діяльності в Україні. Серед таких умов: прозорість, забезпечення рівності конкурентних можливостей з українськими банками, здійснення банківського нагляду. Учасники круглого столу висловили власні, часом протилежні думки із зазначених питань.

Заступник Голови правління Каліон Банку Євгенія Чемерис висловила сумнів щодо перспектив очікуваних великих інвестицій в економіку країни у разі приходу філій іноземних банків. За словами банкіра, іноземний банк приходить для надання кредитів як правило своїм корпоративним клієнтам. Це дає дешеві і довгі кошти для підприємств з іноземним капіталом, що поставить ці підприємства у більш вигідні умови порівняно з національними виробниками. При цьому без чіткого визначення порядку обліку та нагляду за операціями філій останніми можуть застосовуватися різноманітні схеми для мінімізації податків, складеться ситуація, коли податки з отриманих в Україні доходів будуть перераховуватися до бюджетів іноземних держав. Позицію щодо необхідності чіткого законодавчого врегулювання питання оподаткування філій іноземних банків підтримали і представники Державної податкової адміністрації України.

Директор департаменту монетарної політики НБУ Наталія Гребеник, навпроти, наголосила на необхідності залучення в країну іноземних інвестицій для потреб вітчизняної економіки. На думку п. Гребеник, питання філій має бути вирішене позитивно і не повинне пов’язуватися лише із вступом країни до СОТ. Разом з тим вона погодилася з необхідністю регулювання діяльності філій з боку НБУ, зокрема щодо створення ними обов’язкових резервів, резервів на покриття кредитних ризиків тощо.

Більшість учасників круглого столу були одностайними у тому, що Україна ще не досягла потрібного рейтингового рівня для вільного допуску філій іноземних банків. Так, Голова Правління Міжнародного комерційного банку Олександр Савченко на прикладі конфлікту між Австрією і Німеччиною довів, що навіть країни з потужними економіками не бажають допускати на свій ринок не тільки філії, але й вільну діяльність іноземних банків. Його підтримали Голова Ради ТАС-Інвест банку Валентина Лашкевич та Голова Правління Електрон банку Лариса Загородня. За словами Загородньої - “Істина посередині – це коли створюються рівні умови для всіх. Адже ні для кого не є секретом, що іноземні банки приносять не тільки дешеві кредитні ресурси, а і власну політику в питання розвитку економіки країни перебування. На прикладі Польщі можна сказати, що існує цілком реальна небезпека згортання інвестицій в ті галузі економіки, які відповідають національним інтересам країни, але складають конкуренцію для іноземних виробників. Польському товаровиробникові зараз дуже складно отримати кошти навіть під ефективні проекти та ідеальні кредитні історії”.

Директор Української фінансово-банківської школи Михайло Савлук відзначив як позитивні, так і негативні моменти приходу філій іноземних банків. Так, до позитиву, за словами п. Савлука, можна віднести підвищення конкуренції на ринку, яка стимулюватиме процеси реконструкції банківської системи. До негативу відніс можливість впливу на економіку, виходячи з інтересів західного капіталу. Ним було внесено ряд пропозицій, серед яких: прийняття окремого закону про діяльність філій іноземних банків; встановлення обмеження участі іноземного капіталу (до 50%) в капіталі банківської системи та обов’язковість участі вітчизняних фахівців у керівних органах іноземних філій; заборона на деякі види операцій, зокрема - на фондовому ринку України; центральним офісом мають надаватися відповідні гарантії у разі виникнення фінансових проблем у філії; рівні умови для всіх учасників ринку та ін..

Заступник Голови Правління НБУ п. Кротюк зазначив, що не слід перевищувати загрозу приходу на фінансовий ринок України філій іноземних банків. Досвід роботи банків із стопроцентним іноземним капіталом в Україні свідчить про те, що вони не створюють якихось проблем в діяльності банківської системи, займають певну частку фінансового ринку, обслуговуючи переважно іноземні корпоративні структури. Немає підстав очікування масового припливу філій іноземних банків на фінансові ринки України. Тому п. Кротюк висловився за необхідність прийняття запропонованого законопроекту. НБУ готовий взяти участь в його доопрацюванні з урахуванням пропозицій АУБ, представників комерційних банків, міністерств і відомств, зокрема щодо визначення більш тривалого періоду на запровадження норм про відкриття філій іноземних банків в Україні.

В заключному слові Віце-президент АУБ Антоніна Паламарчук відмітила, що пропозиції, які надійшли від учасників круглого столу, у тому числі пропозиції з встановлення в Законі строку введення в дію норми щодо відкриття філій іноземних банків, повністю відповідають нормам міжнародного права. “Генеральною Угодою про торгівлю послугами СОТ (п.2 Додатку щодо фінансових послуг) передбачається здійснення державами заходів, “які диктуються міркуваннями обачливості” або які необхідні “для забезпечення цілісності і стабільності фінансової системи”. А запропоновані заходи підпадають під таку категорію”.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ