RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
АНОНС: Засідання круглого столу на тему: проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” (реєстр.№6504 від 31.01.05)

00.00.0000

Анонс “круглого столу”

“Обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”

– така тема “круглого столу”, який відбудеться
у п”ятницю 3 червня 2005 р. об 11:00.

“Круглий стіл” проводять Комітет ВР України з питань бюджету, Національний банк України та Асоціація українських банків. Представляти законопроект буде Голова тимчасової спеціальної комісії з питань повернення заощаджень громадян ВР України, народний депутат України п.Фоменко К.О.

Інформаційний привід: групою депутатів Верховної Ради України підготовлений проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, яким передбачаються конкретні заходи щодо компенсації протягом 2006-2018 років заощаджень населення, розміщених до 2 січня 1992 року в установах Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР.

“Круглий стол” відбудеться:

у п”ятницю 3 червня 2005 р. об 11:00
у приміщенні Комітетів ВР України
за адресою: вул. Грушевського, 18/2, кімн.12.

До участі у “круглому столі” запрошуються усі бажаючі журналісти. Початок реєстрації журналістів о 10.30. Акредитація обов’язкова, вхід за списками та журналістськими перепустками.

Про участь представників ЗМІ у прес-конференції необхідно повідомити 2 червня до 16.00 за телефоном прес-служби ВРУ: 255-24-50.

___________________________________________

Додаток:

Законопроектом, який винесено на розгляд, передбачається:

1.Зобов”язання держави перед громадянами України,які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, складають 131,96 млрд.грн.

2.Зобов”язання держави щодо погашення знецінених заощаджень громадян, починаючи з 2006 року, відносяться на державний внутрішній борг України щорічно частками, розмір яких не повинен бути меншим, ніж 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту, що розрахунково визначається у щорічних Законах України про Державний бюджет України на відповідний рік.

3.Право на компенсацію знецінених заощаджень та заощаджень громадян, поміщених у цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов”язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР), мають всі вкладники (їх спадкоємці) та власники цінних паперів (їх спадкоємці) Ощадбанку України.

4. На суму компенсації знецінених заощаджень та заощаджень, поміщених у цінні папери, громадянам видаються державні компенсаційні облігації з визначеною вартістю і терміном погашення, які у подальшому викупаються (погашаються) за рахунок коштів, які передбачаються щорічно у загальному фонді Державного бюджету України.

Порядок випуску та обігу державних компенсаційних облігацій затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

5.Фінансування витрат з викупу (погашення) державних компенсаційних облігацій проводиться за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України у розмірі не менше 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту, а також за рішенням Кабінету Міністрів України за рахунок Резервного фонду Кабінету Міністрів України та інших джерел.

У Державному бюджеті України щорічно окремим рядком передбачається розмір коштів, який спрямовується у поточному році на викуп (погашення) компенсаційних облігацій.

6. Погашення державних компенсаційних облігацій проводиться їх власникам починаючи з 1 січня 2006 року. Терміни їх погашення залежить від віку вкладника та з урахуванням визначеного у бюджеті розміру коштів на зазначену мету:

2006-2007 роки-вкладникам, яким 80 і більше років (загальна сума заборгованості 9 млрд.грн.);
2008 рік-вкладникам, яким 75-80 років (загальна сума заборгованості 10,4 млрд.грн.);
2009-2010 роки-вкладникам, яким 70-75 років (загальна сума заборгованості 17,9 млрд.грн.);
2011-2012 роки- вкладникам, яким 65-70 років (загальна сума заборгованості 16,3 млрд.грн.;
2013 рік- вкладникам, яким 60-65 років (загальна сума заборгованості 14,3 млрд.грн.);
2014-2018 роки-вкладникам, яким до 60 років (загальна сума заборгованості 54 млрд.грн.).


7. Власники компенсаційних облігацій у встановлені терміни погашення одержують кошти відповідно до вартості облігації у повному обсязі у визначених Національним банком України комерційних банках.

Власники компенсаційних облігацій можуть погасити їх раніше вказаного терміну за ціною, нижчою за номінальну ( за вирахуванням дисконту), з отриманням  коштів у  комерційних банках. Граничний розмір дисконту  визначається для комерційних банків Національним банком України.
Власники компенсаційних облігацій мають право залишити їх на депозитному рахунку комерційних банків з одержанням  відсотків, які не повинні бути менше ставки рефінансування Національного банку України у поточному році, та з урахуванням видів вкладу.

Власники компенсаційних облігацій за їх бажанням можуть покласти  на депозитний рахунок комерційних банків кошти у розмірі вартості облігації, зменшеної на розмір дисконту,  з отриманням щорічно відсотків, які не повинні бути менше ставки  рефінансування Національного банку України, відповідно до суми та  строків вкладу.

Власники компенсаційних облігацій мають право використовувати їх на придбання промислових товарів тощо на суму номінальної вартості облігації. В цьому випадку  підприємство, яке  отримало в обмін на товари компенсаційні облігації  використовує їх у якості застави для отримання  кредитів в комерційних банках.

Необхідно відзначити, що для комерційних банків викуплені  у населення державні компенсаційні облігації є підставою для отримання рефінансування від Національного банку України.

Державні компенсаційні облігації  закладаються комерційними банками у обов”язкові резерви банку.

Обгрунтування прийняття законопроекту:

В даний час питання повернення знецінених грошових заощаджень громадян України регулюється Законом України від 21 листопада 1996 року № 537/96-ВР “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”

Проте, Закон практично не виконується. Таким чином, виникла необхідність розробки нового закону.

 Закон України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” від 21 листопада 1996 року №537/96 зобов”язав державу забезпечити збереження та відновлення реальної вартості заощаджень громадян і гарантував їх компенсацію у грошовій формі за рахунок Державного бюджету починаючи з 1997 року.

Проте, вже 17 січня 1997 року Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України було виключено положення про те, що знецінені заощадження  відносяться на державний внутрішній борг України.

Зобов”язання держави щодо погашення знецінених заощаджень громадян перестали з 1997 року включатися до складу структури державного внутрішнього боргу і не затверджуються Верховною Радою України. Відсутність зазначених зобов”язань  держави у складі внутрішнього державного боргу дає змогу Уряду та Міністерству фінансів України здійснювати погашення боргових зобов”язань держави перед своїми громадянами за залишковим принципом.

Починаючи з 1997 року, законами України про Державний бюджет України на компенсацію знецінених вкладів передбачено було спрямувати лише 2170 млн.грн., або 1,6 відсотка до суми боргу.

Слід зазначити, що у 1997-1999 роках з передбачених на цю мету 200 млн.грн. було виділено тільки 36 млн.грн, або 1,8 відсотка. А загалом з 1997 по 2004 роки (з урахуванням 100-процентного фінансування протягом останніх двох років) на виплату громадянам компенсації по знецінених заощадженнях було спрямовано 1947 млн.грн., або 1,5 відсотка.

Практика виділення у Державному бюджеті України мізерних коштів на виплату громадянам тільки компенсації від знецінення їх грошових заощаджень, не вирішує питання виплати населенню основного боргу по заощадженнях.

Щорічні протягом останніх трьох років темпи економічного піднесення, зростання обсягів бюджету держави, темпи зростання ВВП ніяк не вплинули на розмір коштів, що виділяються із Державного бюджету України на компенсацію грошових заощаджень громадян.

Метою законопроекту, який виноситься на розгляд, (реєстр.№6504 від 31 січня 2005 року) є законодавче забезпечення відносин, пов”язаних з поверненням населенню України коштів, вкладених в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери.

Цей законопроект передбачає випуск державних компенсаційних облігацій на загальну суму боргу держави.

Які переваги має цей метод?  Перш за все, компенсаційні облігації чітко закріплять зобов”язання держави. Фінансове навантаження на бюджет рівномірно розподілиться по роках, точний графік виплат дозволить краще спланувати державні фінанси, що буде мати дисциплінуючий ефект.  Іншою перевагою цього механізму для держави буде можливість викуповувати такі облігації раніше терміну їх погашення за ціною, нижчою за номінальну, що в свою чергу буде сприяти зменшенню загального розміру боргу.

Законопроектом передбачено також, що власники компенсаційних облігацій будуть мати право використовувати їх на придбання промислових товарів на суму номінальної вартості облігації. В цьому випадку підприємство, яке отримало в обмін на товари компенсаційні облігації використовує їх у якості  застави для отримання кредитів в комерційних банках.
На нашу думку, громадяни матимуть переваги від отримання компенсаційних облігацій. Перш за все, вони матимуть чітке уявлення про загальну суму компенсації, строки платежів та очікувану суму виплати кожного разу. Значно легше буде вирішити проблему успадкування та інші випадки передачі юридичних прав.

Прийняття законопроекту відновить соціальну справедливість та сприятиме зменшенню соціальної напруженості, пов’язаної зі знеціненням вкладів громадян у ході гіперінфляції початку 90-х років в Україні. Дуже важливо знайти рішення цієї проблеми, яке  заслуговувало б на довіру, в першу чергу через її соціальний аспект. Добробут населення України різко знизився після розпаду СРСР, а повернення вкладів в Ощадбанку може поліпшити цю ситуацію. По-друге, добре функціонуючий механізм виплат покращить довіру населення до держави та її політики.

Пошук
НОВИНИ