RSS
18 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Президент АУБ закликав Прем’єр-міністра України законодавчо змінити порядок управління державними банками

00.00.0000

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з проханням ініціювати прискорення прийняття Верховною Радою змін до Закону "Про банки і банківську діяльність" в частині надання права Кабінету Міністрів самостійно формувати наглядову раду державних банків.

Обґрунтовуючи необхідність внесення таких змін, Президент АУБ звернув увагу на правову невідповідність, закладену в Законі "Про банки і банківську діяльність" в частині визначення порядку формування органів управління державними банками.

Так статтею 116 Конституції України передбачено, що управління об’єктами державної власності здійснює Кабінет Міністрів України. Ця конституційна норма знайшла своє відображення в статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою визначено, що рішення щодо заснування державного банку, затвердження його статуту, розміру статутного фонду чи ліквідації банку приймає Кабінет Міністрів України. Тобто, саме Кабінет Міністрів є органом, якому Законом передане право виконання функцій власника банку.

Разом з тим, наголошує Президент АУБ, відповідно до частини 9 цієї статті вищим органом управління державного банку є наглядова рада, яка призначається Верховною Радою та Президентом України, і до складу якої можуть входити народні депутати України, представники органів виконавчої влади та інші особи, що відповідають вимогам Закону.

Згідно зі статтями 7, 38, 39 Закону саме на наглядову раду покладені всі основні управлінські функції – визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання, розподіл прибутку, контроль діяльності правління, прийняття рішень щодо розширення регіональної системи банку тощо.

При цьому, каже Олександр Сугоняко, Закон не надає Кабінету Міністрів права змінити склад ради у разі, якщо вона здійснюватиме політику, яка не буде відповідати інтересам держави та кредиторів банку.

Таким чином, переконаний Президент АУБ, Законом закладена правова невідповідність, коли управлінські рішення приймає наглядова рада, а відповідальність несе Кабінет Міністрів, який її не формує. “Усунення Кабінету Міністрів України від формування вищого органу управління державним банком не дає йому можливості повноцінно виконувати покладені на нього Конституцією України функції управління об’єктами державної власності”, – наголошується у зверненні до Юлії Тимошенко.

В АУБ вважають, що участь народних депутатів у наглядовій раді державного банку суперечить і Закону України “Про статус народного депутата України”, частиною 1 статті 3 якого передбачено, що народний депутат не має права входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку. Одночасно стаття 4 цього Закону передбачає дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі порушення вимог частини 1 статті 3 Закону.

З огляду на вищевикладене АУБ наголосила на необхідності ініціювати прискорення прийняття Верховною Радою проекту Закону “Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (реєстраційний № 1088 від 23.05.02 р.).

“Мета таких змін в тому, щоб персоніфікувати відповідальність наглядових рад держбанків як реального представника інтересів держави і усунути різні політичні впливи на діяльність банків. Якщо для досягнення цієї мети потрібно ці банки передати у власність НБУ, - це може бути. Очевидно, що в наглядовій раді держбанку не можуть бути представники інших банків і банкіри”, – підкреслив Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Прес-служба
Асоціація українських банків

Пошук
НОВИНИ