RSS
21 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Засідання Ради Асоціації українських банків

21.02.2003

Відбулося засідання Ради Асоціації українських банків, на якому розглянуто широкий спектр питань, пов’язаних з банківською діяльністю.

Значну увагу приділено питанням реалізації банками вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (“відмиванню”) доходів, одержаних злочинним шляхом". Банкіри вирішили ініціювати співпрацю з Національним банком та Департаментом фінмоніторингу Міністерства фінансів України з розробки проектів документів з питань фінансового моніторингу, вироблення шляхів взаємодії та оперативного вирішення проблем, пов’язаних із запровадженням закону.

В ході обговорення питань нагляду, законодавчого і нормативного регулювання діяльності банків Рада прийняла рішення ініціювати в НБУ питання створення спільної робочої групи з розробки комплексних пропозицій щодо скорочення банківської звітності, приведення діючої звітності у відповідність до вимог МСБО. За словами Президента АУБ, це значно скоротить витрати банків та полегшить роботу у проходженні ними міжнародного аудиту.

Серед інших питань велика увага приділена необхідності удосконалення податкового законодавства в Україні та роботі, яку АУБ проводить з цього питання для комерційних банків.

Намічені заходи щодо подальшого посилення участі представників банків у роботі над податковим законодавством.

Радою АУБ заслухано інформацію щодо роботи, яка ведеться АУБ зі створення Кредитного бюро та законодавчого врегулювання цієї роботи. Прийнято рішення про формування з керівників банків робочої групи для організації роботи зі створення Кредитного бюро як юридичної особи.

Також на засіданні обговорено питання підготовки до проведення Парламентських слухань з питань удосконалення банківського законодавства. Банкіри доручили Виконавчій дирекції АУБ розробити план заходів з підготовки до слухань та організувати проведення спеціальної наради у керівництва НБУ з цього питання.

Пошук
НОВИНИ