RSS
15 Грудень
     
 
News from AUB
Асоціація Українських Банків уклала Угоду про співробітництво з Асоціацією Фінансистів Казахстану

00.00.0000

Асоціація українських банків і Асоціація Фінансистів Казахстану уклали Угоду про співробітництво. Як зазначено у двосторонньому документі, його підписання відбулося “з огляду на важливість розвитку і зміцнення взаємовигідних партнерських відносин у рамках, визначених Договором про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан”.

Сторони домовилися сприяти розвиткові економічних зв'язків між Україною і Республікою Казахстан, налагодженню ділових контактів і розвитку взаємовигідного співробітництва між банками обох країн, експорту банківських послуг на територію України і Казахстану, надавати практичну допомогу членам Асоціацій у здійсненні операцій на зовнішньому ринку й освоєнні нових форм торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.

У частині підвищення рівня фінансової освіти угода передбачає організацію конференцій, семінарів, симпозіумів та інших заходів щодо різних напрямків діяльності АУБ і АФК, сприяння розвиткові системи освіти і підготовки кадрів для банківської діяльності в Україні і Республіці Казахстан. Сторони, відповідно до пунктів підписаного документу, мають намір брати участь у розробці і реалізації спільних програм у цій галузі, здійснювати взаємну консультаційну підтримку з правового регулювання банківської діяльності, у тому числі в галузі оподатковування банків, надавати допомогу в організації інфраструктури інформаційного обслуговування банківської діяльності, а також здійснювати взаємовигідний обмін інформацією.

Сторони домовилися також сприяти в рамках діючого законодавства обох країн врегулюванню суперечок, що виникають між казахстанськими й українськими банками.

Представники Асоціації українських банків і Асоціації фінансистів Казахстану висловили готовність розгляду можливості співробітництва і в інших сферах у межах їхньої компетенції і взаємних інтересів з урахуванням положень міжнародних договорів, сторонами яких є Україна і Республіка Казахстан.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ