RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Комерційні банки України. Підсумки діяльності за листопад 2004 року

00.00.0000

23 грудня у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Підсумки діяльності банківської системи за листопад 2004 року". Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, для аналізу показників роботи банків за листопад 2004 року Асоціація українських банків використала баланси 139 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.12.2004 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшов 121 банк, зроблені розрахунки у динаміці для оцінки змін протягом 2003-2004 років.

Загальний обсяг активів 139 банків становив 120,2 млрд. грн. По індикативній групі банків активи за місяць зменшились на 955 млн. грн, або на 0,8%.

Структура активів індикативної групи протягом місяця зазнала певних змін: зменшилася частка залишків на коррахунках з 13,0% до 11,4%, вкладень у цінні папери з 7,1% до 6,6% та міжбанківських кредитів з 7,5% до 5,5%; зросла питома вага наданих кредитів з 59,4% до 62,9%.
 
За станом на 01.12.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.11.2004 року): 62‚9% (59,4%) - кредитний портфель та заборгованість клієнтів; 11,4%(13,0%) - коррахунки в інших банках; 6‚6%(7,1%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 5,5%(7,5%) - депозити та кредити в інших банках; 6‚0%(5,7%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚8%(4,2%) – готівкові кошти; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу; 3,6%(2,9%) – інші активи.
 
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.12.2004 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,2%(70,5%); кредити та депозити іншим банкам – 8,6%(12,1%); кредити фізичним особам – 18,2%(17,4%).

Структура зобов’язань протягом місяця змінилася. При цьому знизилась з 45,5% до 44,9% частка строкових коштів, з 15% до 14,1% частка міжбанківських кредитів та зросла питома вага коштів до запитання з 32,5% до 33,1%.
 За станом на 01.12.2004 р. вона мала такий вигляд: 33,1%(32,5%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 44‚9%(45,5%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 14‚1%(15,0%) - залучені строкові кошти банків; 1,2%(1,2%) - субординована заборгованість; 2,8%(2,6%) - коррахунки інших банків; 0,4%(0,4%) - цінні папери власного боргу; 3,5%(2,8%) - інші.

Обсяг капіталу (без урахування банківських ризиків) 139 банків на 01.12.2004 року становив 16’177,5 млн. грн., або 2301,5 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 9’989 млн. грн., або 1421,1 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.12.2004 року становив 14376 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за місяць становив 3,7%. Зростання капіталу по цих банках, відбулося в основному за рахунок зростання статутного капіталу (який зріс за місяць на 2,8%, і склав на 01.12.2004 року 9242 млн. грн.) та фінансового результату.

Фінансовий результат 139 банків з початку року становив 1233,5 млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів за станом на 01.12.2004 р. склала 1,03%, а прибутковість статутного капіталу – 12,3%, що більше ніж у 2003 році: 0,7% та 9,2% відповідно.
 
В індтикативній групі банків прибуток зріс за місяць на 174,3 млн. грн. та склав 1005,9 млн. грн.
 
За станом на 01.12.2004 р. структура доходів (у дужках – значення на 01.11.04 року): 69,1% (69,6%) - процентні, 20,1% (20,3%) - комісійні, 10,8% (10,1%) - інші.
 
Структура процентних доходів: 61,2% (61,5%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,6% (4,6%) - від цінних паперів; 18,1% (18,0%) - від операцій з філіями; 3,6% (3,5%) - від розміщення коштів у інших банках; 12,3% (12,1%) - від кредитів фізичним особам; 0,2% (0,2%) - від інших операцій.
 
Структура витрат: 47,6% (47,9%) - процентні витрати, 36,0% (36,2%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 3,0% (3,0%) - комісійні витрати; 11,1% (10,5%) – утворення резервів; 2,2% (2,3%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
 
Структура процентних витрат: 41,8% (42,4%) - за коштами фізичних осіб; 28,1% (27,9%) - за операціями з філіями; 8,2% (8,1%) - за коштами інших банків; 14,6% (14,5%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,7% (0,7%) - від цінних паперів; 1,2% (1,2%) - за коштами, залученими від НБУ; 5,4% (5,2%) - за іншими операціями.

 

23 грудня 2004 року
Асоціація українських банків

Пошук
НОВИНИ