RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
Асоціація українських банків: виконання вимог законів є обов’язковим і для Державної податкової адміністрації України

16.11.2004

Асоціація українських банків звернулась до ДПАУ, НБУ та Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності щодо скасування податкового роз’яснення, затвердженого наказом ДПАУ №547 від 22.09.2004р. в АУБ наголошують, що воно суперечить чинному законодавству України і необґрунтовано звужує застосування банками п.12.2 статті 12 Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, яким визначені особливості покриття банками безнадійної заборгованості. Зокрема, Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” зобов’язує банки самостійно створювати страхові резерви за рахунок валових витрат для відшкодування можливих втрат по основному боргу за всіма видами кредитів, визнаними нестандартними за методикою НБУ у розмірі, достатньому для повного покриття ризиків неповернення кредиту та у межах нормативу, встановленого цим законом.

Разом з тим податковим роз’ясненням ДПАУ встановлені додаткові обмеження щодо можливостей створення банками страхових резервів відповідно до норм чинного законодавства, зокрема, визнано неправомірним їх формування за застрахованими кредитами.

Створення банками страхових резервів за активними операціями є міжнародною практикою і спрямоване на зниження ризиків та забезпечення стабільності банківської системи.
 
В АУБ звертають увагу на те, що банки вже сім років створюють страхові резерви за рахунок валових витрат за всіма видами кредитів (у т.ч. застрахованими відповідно до вимог Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”), і до надання вищезгаданого податкового роз’яснення Державна податкова адміністрація України вважала це цілком правомірним.
 
Незважаючи на те, що вищезгаданий наказ ДПАУ не відповідає законодавству і набуває чинності, як визначено у ньому, з дати оприлюднення у засобах масової інформації (надрукований він був у “Віснику податкової служби” №37 за жовтень 2004р.) до окремих банківських установ, які цілком правомірно створювали страхові резерви, вже застосовані фінансові та штрафні санкції.
 

Крім того, податковими органами запропоновано банкам самостійно переглянути до початку перевірки свої податкові зобов’язання минулих періодів з врахуванням вимог знов затвердженого податкового роз’яснення та надіслати до податкових органів уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф.
 
Асоціація із розумінням ставиться до необхідності повного та своєчасного наповнення Державного бюджету, але в той же час звертає увагу на те, що робити це шляхом надання податкових роз’яснень ДПАУ, які суперечать нормам законодавства, є недопустимим. А розповсюдження їх дії на минулий період взагалі виходить за межі здорового глузду. Асоціація українських банків розраховує на адекватну реакцію законодавчого органу країни.

Виконання вимог Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, на погляд АУБ, є обов’язковим не тільки для платників податку, а і для Державної податкової адміністрації України. Це стосується, зокрема, виконання нею статей 5 та 15 цього закону, якими, зокрема, визначено, що “установлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат до складу валових витрат платника податку, крім тих, що зазначені у цьому Законі, не дозволяється,” а ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об'єкт оподаткування, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися та змінюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ