RSS
17 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Комерційні банки України. Підсумки діяльності за третій квартал 2004 року

26.10.2004

26 жовтня у приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Підсумки діяльності банківської системи за третій квартал 2004 року. У прес-конференції взяли участь Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко і Віце-президент АУБ Антоніна Паламарчук.

Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, з початку поточного року приріст ВВП склав 13,4% (у 2003 році – 8,3%), приріст обсягів промислової продукції становив 14,4% (15,3%). Індекс інфляції за дев’ять місяців склав 5,6%, у минулому році – 3,3%. Національна валюта ревальвувала з початку року на 0,45%, а чисті валютні резерви Національного банку за станом на 8 жовтня цього року склали вже 10,24 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови сприяли діяльності банківської системи.
 
За даними НБУ в Україні за станом на 01.10.2004 року зареєстровано 183 банка. За дев’ять місяців зареєстровано 6 нових банків: КБ “Столиця”, АКБ "Траст-капітал”, ЗАТ "Український банк реконструкції та розвитку”, АКБ “ФОКАС”, КБ “Українська Фінансова Група”, КБ “Камбіо”. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 159 комерційних банків.
 
З початку року із реєстру було виключено “Міккомбанк” та “Інтерконтбанк” у зв’язку із закінченням процедури ліквідації. З початку цього року прийнято рішення про ліквідацію 3 банків: АКБ "Росток Банк”, АБ “Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)” та АБ “Аллонж”. Всього у стані ліквідації перебуває 21 банк, з них 14 банків ліквідуються за рішенням НБУ, 6 банків - за рішенням арбітражних судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів банку.

Станом на 1 жовтня 2004 р. обсяг активів банківської системи становив 135260,4 млн. грн., зростання з початку року склало 34,9% (за відповідний період минулого року - на 40,7%). В основному воно відбулося за рахунок зростання обсягів кредитних операцій, частка яких становить 68,5% усіх активів. Загальна сума зобов’язань – 119007,1 млн. грн., що на 36,2% більше, ніж на початок року (у минулому році - на 45,8%). Зростання відбулося в основному за рахунок приросту коштів фізичних осіб на 12223 млн. грн. або на 38,1% (у минулому році - на 42,9%) та суб’єктів господарювання на 12552 млн. грн. або на 44,1% (у минулому році - на 30,7%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.10.2004 року склав 16253,3 млн. грн., що на 26,2% більше, ніж на початок року (у минулому році - на 11,8%). Регулятивний капітал збільшився на 27,1% (у минулому році - на 14,1%) і становить 16876 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату минулого та поточного років.

З початку року банки отримали прибуток у 1141,3 млн. грн. (у 2003 році – 573,9 млн. грн.).

* * *

Для аналізу показників роботи банків за третій квартал 2004 року Асоціація українських банків використала баланси 137 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2004 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 123 банка, зроблені розрахунки у динаміці для оцінки змін протягом 2003-2004 років.
 
Загальний обсяг активів 137 банків становив 119,4 млрд. грн. По індикативній групі банків активи за квартал зросли на 12’203 млн. грн, або на 11,5%. Зростання обсягу активів поступово відбувалося на протязі кварталу.
 
Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага залишків на коррахунках з 11,4% до 13,5% та вкладень у цінні папери з 6,9% до 7,6%; зменшилася частка кредитів з 61,6% до 59,6% інших активів з 3,1% до 2,8%.
 
За станом на 01.10.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.07.2004 року): 59‚6% (61,6%) - кредитний портфель та лізинг; 13,5%(11,4%) - коррахунки в інших банках; 7‚6%(6,9%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,3%(7,3%) - депозити та кредити в інших банках; 5‚6%(5,9%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚4%(3,6%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу; 2,8%(3,1%) - інші активи.
 
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.10.2004 р. була такою: кредити юридичним особам – 71,3%(73,4%); кредити та депозити іншим банкам – 12,6%(11,2%); кредити фізичним особам – 16,1%(15,4%).
 
Структура зобов’язань протягом кварталу змінилася незначно: зросла з 44,2% до 44,6% частка строкових коштів та залучені кошти банків з 14,1% до 14,6% та знизилася питома вага коштів до запитання з 34,3% до 34,1% і коррахунків інших банків з 2,7% до 2,5%.
 
За станом на 01.10.2004 р. вона мала такий вигляд: 34,1%(34,3%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 44‚6%(44,2%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 14‚6%(14,1%) - залучені строкові кошти банків; 2,5%(2,7%) - коррахунки інших банків; 0,5%(0,8%) - цінні папери власного боргу; 3,7%(3,9%) - інші.
 
Обсяг капіталу (без урахування банківських ризиків) 137 банків на 01.10.2004 року становив 15’121,7 млн. грн., або 2312,0 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 9’436 млн. грн., або 1442,7 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.10.2004 року становив 13679 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал становив 7,2%. Зростання капіталу по цих банках відбулося в основному за рахунок зростання статутного капіталу, який зріс за квартал на 7,7% і склав на 01.10.2004 року 8981 млн. грн. та фінансового результату.
 
Фінансовий результат за півріччя 137 банків становив 935 млн. грн. По цих банках середня прибутковість активів за станом на 01.10.2004 р. склала 0,78%, а прибутковість статутного капіталу – 9,9%, що більше ніж у минулому році: 0,62% та 8,1% відповідно.

В індтикативній групі банків прибуток зріс на 393,0 млн. грн.: з 483,5 млн. грн. за дев’ять місяців 2003 року до 876,5 млн. грн. у поточному. Прибутковість банківських операцій також дещо зросла: у 2003 році вона склала 0,60%, а у поточному – 0,74%.
 
За станом на 01.10.2003 структура доходів (у дужках – значення на 01.07.04 року): 69,9% (70,3%) - процентні, 20,1% (19,9%) - комісійні, 10,0% (9,8%) - інші.
 
Структура процентних доходів: 61,6% (62,1%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,5% (4,3%) - від цінних паперів; 18,2% (18,2%) - від операцій з філіями; 3,5% (3,7%) - від розміщення коштів у інших банках; 12,0% (11,6%) - від кредитів фізичним особам; 0,2% (0,1%) - від інших операцій.
 
Структура витрат: 48,2% (48,3%) - процентні витрати, 36,4% (36,7%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренда приміщення, утримання охорони, тощо), 3,0% (2,9%) - комісійні витрати; 9,8% (9,3%) – утворення резервів; 2,5% (2,7%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
 
Структура процентних витрат: 42,5% (42,3%) - за коштами фізичних осіб; 28,2% (28,2%) - за операціями з філіями; 7,9% (8,1%) - за коштами інших банків; 14,3% (14,6%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,7% (0,9%) - від цінних паперів; 1,3% (1,4%) - за коштами, залученими від НБУ; 5,1% (4,5%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ