RSS
19 Лютий
     
 
Новини АУБ
ЗАЯВА групи акціонерів Міжрегіонального фондового союзу (МФС) та інших учасників наради в Асоціації українських банків

30.07.2004

На виконання рішення Ради АУБ від 16.07.04 р. Президент АУБ скликав нараду, в якій взяли участь: АППБ “Аваль”, АБ “АЖІО”, АУБ, МФС, ЗАТ “Приватбанк”,  ПУМБ, ПФТС , ТОВ КБ “Столиця”, АКБ “Укрсоцбанк”.

Метою наради був пошук подолання кризи МФС через вироблення  учасниками наради спільного бачення принципів функціонування МФС та  шляхів утвердження цих принципів в діяльності МФС.

Дефіцит довіри між акціонерами депозитарію був визначений  учасниками наради, як головна причина кризи МФС. Ця криза суттєво погіршила інвестиційний клімат на фондовому ринку держави. Пошук шляхів відновлення довіри повстало як основне завдання для учасників наради в АУБ.

Було висловлене розуміння унікальної ролі МФС для фондового ринку України, як незалежного депозитарію, підкреслено необхідність збереження та примноження набутого досвіду роботи МФС.

Учасники наради дійшли згоди, що базовими принципами функціонування  МФС є :

  1. Відсутність домінування  інтересів окремих акціонерів або їх груп в діяльності структур управління  МФС.
  2. Незмішування функцій виконавчого органу і функцій власників МФС.
  3. Відкритість і прозорість діяльності МФС для всіх учасників ринку і суспільства.

Були також озвучені і погоджені    підходи до утвердження  цих принципів  в діяльності  МФС, а саме:

  • затвердження максимальної частки статутного фонду на одного акціонера та пов’язаних із ним осіб;
  • ротація членів і керівників  органів управління МФС;
  • збільшення чисельності  членів  Спостережної ради МФС;
  • забезпечення участі в роботі Спостережної  ради МФС основних учасників фондового ринку;
  • посилення ролі держави в контролі за діяльністю МФС.

Учасники наради домовилися провести робочу зустріч на рівні перших керівників установ в розширеному складі за участі ДКЦПФР та АУБ для практичного втілення в життя досягнутих домовленостей та остаточного узгодження механізмів їх реалізації.

Учасники наради доручили Президенту АУБ проінформувати та запросити взяти участь у зустрічі Голову ДКЦПФР.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ