RSS
17 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Комерційні банки України. Підсумки діяльності за перше півріччя 2004 року

23.07.2004

23 липня в приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Підсумки діяльності банківської системи за перше півріччя 2004 року. У прес-конференції взяли участь Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко і заступник Голови Ради АУБ, Голова Правління банку “Ажіо” Станіслав Аржевітін.

Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, За перше півріччя поточного року приріст ВВП склав 12,7% (у 2003 році – 9,2%), приріст обсягів промислової продукції становив 15,9% (12,6%). Індекс інфляції з початку року склав 4,4%, у минулому році – 4,6%. Національна валюта ревальвувала за півріччя на 0,27%, а чисті валютні резерви Національного банку на 16 липня цього року  складали вже 9,02 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови сприяли діяльності банківської системи.
       
 За даними НБУ в Україні  за станом на 01.07.2004 року зареєстровано  181 банк. За півріччя зареєстровано 6 нових банків: КБ “Столиця”, АКБ "Траст-капітал”, ЗАТ "Український банк реконструкції та розвитку”, АКБ “ФОКАС”, КБ “Українська Фінансова Група”, КБ “Камбіо”.  Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 158 комерційних банків.
       
Протягом півріччя  із реєстру було виключено банк “Міккомбанк” у зв’язку із закінченням процедури ліквідації.  З початку цього року прийнято рішення про ліквідацію 2 банків: АКБ "Росток Банк” та АБ “Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)”. У стані реорганізації знаходиться 1 банк. Всього у стані ліквідації перебуває 20 банків, з них 13 банків ліквідуються за рішенням НБУ, 6 банків - за рішенням арбітражних судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів банку.

Станом на 1 липня 2004 р. обсяг активів банківської системи становив  125452,6 млн. грн., зростання за півроку склало 18,9% (за відповідний період минулого року - на 24,6%). В основному воно відбулося за рахунок зростання обсягів кредитних операцій, частка яких становить 70,6% усіх активів. Загальна сума зобов’язань – 104314,4 млн. грн., що на 19,4% більше, ніж на початок року (у минулому році - на 28,1%). Зростання відбулося в основному за рахунок приросту коштів фізичних осіб на 8087 млн. грн. або на 25,2% (у минулому році - на 27,7%) та суб’єктів господарювання на 6658 млн. грн. або на 23,8% (у минулому році - на 18,8%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.07.2004 року склав  15305 млн. грн., що на 18,8% більше, ніж на початок року (у минулому році - на 9,3%). Регулятивний капітал збільшився на 20,2% (у минулому році - на 8,9%) і становить 15953 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату минулого та поточного років.
За півріччя банки отримали прибуток у 779 млн. грн. (у 2003 році – 354,5 млн. грн.).


*  *  *

Для аналізу показників роботи банків за перше півріччя 2004 року  Асоціація українських банків використала баланси 135 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.07.2004 року, які представлені в 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 122 банка, зроблені розрахунки у динаміці для оцінки змін протягом 2003-2004 років.
     
Загальний обсяг “чистих” активів 135 банків становив 107,5 млрд. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за півріччя зросли на 16’601 млн. грн, або на 18,6%. При цьому значне зростання обсягу активів відбулося у другому кварталі року.
    
Структура “чистих” активів індикативної групи протягом півріччя зазнала певних змін: зросла частка міжбанківських кредитів з 6,5% до 7,4% та вкладень у цінні папери з 6,6% до 7,0%; зменшилася питома вага залишків на коррахунках з 12,1% до 11,5% та готівки з 4,4% до 3,7%.
    
За станом на 01.07.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд (в дужках – значення на 01.01.2004 року): 62‚5% (62,3%) - кредитний портфель та лізинг; 11,5%(12,1%) -  коррахунки в інших банках; 7‚0%(6,6%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,4%(6,5%) - депозити та кредити в інших банках; 1,6%(1,6%) - дебіторська заборгованість; 6‚2%(6,4%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚7%(4,4%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу.
    
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.07.2004 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,4%(75,8%); кредити та депозити іншим банкам – 11,2%(10,0%); кредити фізичним особам – 15,4%(14,2%).
   
Структура “чистих” зобов’язань протягом півріччя також змінилася.  При цьому зросла з 42,4% до 43,5% частка строкових коштів та частка коштів до запитання з 30,1% до 33,1% та знизилася питома вага залучених строкових коштів банків з 16,4% до 13,6% і коррахунків інших банків з 3,9% до 2,8%.
     
За станом на 01.07.2004 р. вона мала такий вигляд: 33,1%(30,1%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 43‚5%(42,4%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 13‚6%(16,4%) - залучені строкові кошти банків; 3,1%(3,3%) - кредиторська заборгованість; 2,8%(3,9%)  - коррахунки інших банків; 1,8%(1,6%) - кредити міжнародних організацій; 0,8%(1,0%) - цінні папери власного боргу; 1,4%(1,4%) - інші.
   
Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  135 банків на 01.07.2004 року становив 14’271,1 млн. грн., або 2204,1 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 8’742 млн. грн., або 1350,8 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.07.2004 року становив 12704 млн. грн.  Приріст капіталу цих банків за півріччя становив 19,4%.  Зростання капіталу по цих банках, відбулося в основному за рахунок зростання статутного капіталу, який зріс за шість місяців на 19,0% і склав на 01.07.2004 року  8295 млн. грн. та фінансового результату.
   
 Фінансовий результат за півріччя 135 банків становив 566 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.07.2004 р. склала 0,53%, а прибутковість статутного капіталу – 6,5%, що більше ніж у 2003 році: 0,43% та 4,9% відповідно.

В індтикативній групі банків прибуток зріс на 257,2 млн. грн.: з 279,9 млн. грн. за перше півріччя 2003 року до 537,4 млн. грн. у поточному. Прибутковість банківських операцій також дещо зросла: у  2003 році вона склала 0,40%, а у поточному – 0,51%.
    
За станом на 01.04.2003 структура доходів (у дужках – значення на 01.01.04 року): 70,3% (69,9%) - процентні, 19,8% (21,7%) - комісійні, 9,9% (8,4%) - інші.
    
Структура процентних доходів: 62,1% (64,2%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,3% (3,9%) - від цінних паперів; 18,2% (17,5%) - від операцій з філіями; 3,7% (5,0%) - від розміщення коштів у інших банках; 11,6% (8,7%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,7%) - від інших операцій.
    
Структура витрат: 48,4% (44,4%) - процентні витрати, 36,5% (38,3%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,9% (3,3%) - комісійні витрати; 9,4% (11,5%) – утворення резервів; 2,7% (2,4%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
    
Структура процентних витрат: 42,4% (40,5%) - за коштами фізичних осіб; 28,2% (29,0%) - за операціями з філіями; 8,2% (8,9%) - за коштами інших банків; 14,5% (15,1%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,9% (1,9%) - від цінних паперів; 1,4% (1,4%) - за коштами, залученими від НБУ; 4,4% (3,2%) - за іншими операціями.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ