RSS
19 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ відстоює інтереси банків у відносинах з ДПАУ

07.07.2004

Асоціація українських банків у своєму зверненні до Державної податкової адміністрації України наголосила на неправомірності вимог та санкцій з боку податкових органів щодо невідображення філіями банків у податковому обліку процентів, сплачених Головному банку за отримані кошти.

У зверненні відзначається, що з-за безпідставності таких вимог під час перевірок банків та їх філій з податковими органами виникло чимало суперечностей, а до деяких з банківських установ застосовано фінансові та штрафні санкції.

Причиною конфлікту став лист Державної податкової адміністрації України від 16.01.2004 року № 627/7/11-1117, направлений податковим органам в областях.

Опираючись на цей лист, податкові органи при перевірках банківських установ вважають неправомірним включення до складу валових витрат філій, які є окремим платником податку на прибуток, витрат на сплату процентів за отримання від Головного банку вільних коштів на здійснення своєї господарської діяльності.

Асоціація українських банків вважає, що згадане роз’яснення ДПАУ є недостатньо обґрунтованим та суперечить самій суті Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”.

Як відзначено у зверненні АУБ до Голови ДПАУ: “Надання Головним банком своїм філіям вільних коштів на платній основі для здійснення банківської (господарської) діяльності є правомірним і відповідає вимогам чинного законодавства та нормативним актам НБУ... Для банків та їх філій залучення та розміщення коштів – це банківська діяльність, яка є основою та невід”ємною складовою частиною його господарської діяльності. Враховуючи вищенаведене, Головний банк зобов”язаний отримані від філії процентні (комісійні) та інші доходи за надані філії вільні кошти відобразити у декларації з податку на прибуток як валові доходи, а філія банку, як окремий платник податку на прибуток, відповідно до вищенаведених норм Закону № 334/98, повинна включити ці суми до складу валових витрат як витрати, пов’язані з організацією та веденням її господарської діяльності”.

Правомірність дій банків підтверджується також листом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, направленим на адресу ДПАУ 26 грудня 2003 року та рішенням Вищого господарського суду України з цього питання, прийнятого 13 квітня 2004 року на користь комерційного банку.

З метою врегулювання конфлікту, Асоціація українських банків звернулась до ДПАУ з пропозицією:

  • привести вищезгадане роз’яснення ДПАУ у відповідність до чинного законодавства України або скасувати його;
  • переглянути рішення податкових органів з цього питання, по яких до банківських установ, які правомірно керувались нормами Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, застосовані фінансові та штрафні санкції;
  • для вирішення цього питання, у разі необхідності, створити міжвідомчу робочу групу з представників ДПАУ, НБУ, Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності та АУБ.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ