RSS
17 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Дніпропетровська облдержадміністрація та Дніпропетровський банківський союз підписали Угоду “Про партнерство та співробітництво у сфері міжрегіонального залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату”

25.06.2004

У Дніпропетровську відбулась міжрегіональна науково-практична Конференція “Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв’язання”. У ній взяли участь представники міністерств та відомств України, обласних держадміністрацій, підприємці, іноземні та внутрішні інвестори, представники банківської сфери, зокрема Дніпропетровського банківського союзу.

Прискорення темпів зростання економіки, активна політика по залученню інвестицій, поліпшення взаємодії суб’єктів цього процесу стало передумовою проведення Конференції з метою обміну досвідом та вироблення у ході діалогу відповідних пропозицій.

Учасники Конференції зазначили, що на сучасному етапі розвитку економіки актуальними є проблеми удосконалення державної та регіональної інвестиційної політики, фінансового забезпечення структурних перетворень, прискорення розвитку іпотечного ринку, зокрема ринку житлового іпотечного кредитування, запровадження та удосконалення механізмів взаємодії державних та регіональних органів влади, ділових кіл та інвесторів.

Однією з найважливіших подій Конференції стало підписання між Дніпропетровською облдержадміністрацією та Дніпропетровським банківським союзом Угоди “Про партнерство та співробітництво у сфері міжрегіонального залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату”. Документ підписали Голова облдержадміністрації Володимир Яцуба та Президент ДБС Сергій Згонік.

Угодою, зокрема, передбачається розробка регіональної програми іпотечного кредитування та активна участь дніпропетровських банків у цьому процесі, сприяння залученню та збільшенню загального обсягу іноземних та внутрішніх інвестицій у підприємства та організації різних галузей у регіоні та в Україні в цілому, створення сприятливого інвестиційного клімату як на рівні Дніпропетровського регіону, так і на загальнодержавному рівні тощо.

З метою конструктивної взаємодії при виконанні укладеної Угоди сторони домовилися:

- Створити постійно діючий дорадчо-консультативний орган - Громадську Наглядову Раду (далі - Рада) з уповноважених представників сторін для подальшого опрацювання всіх питань, що стосуються виконання чинної Угоди.
- Приймати рішення по питаннях, що є предметом чинної угоди, з урахуванням пропозицій Ради.
- Взаємно забезпечувати представникам сторін змогу брати участь у розгляді на будь-якому рівні питань, що не ввійшли до чинної Угоди, але можуть розглядатися як такі, що мають відношення до Угоди.
- Надавати одна одній інформаційну, організаційну та методологічну підтримку з питань, що мають відношення до Угоди, у межах своїх повноважень.
- У разі необхідності спільно роз’яснювати проблемні питання, що пов’язані з чинною Угодою та становлять широкий соціальний інтерес, у виступах та засобах масової інформації.

Дніпропетровський банківський союз створено у жовтні 1994 року. ДБС поєднує 20 банківських установ регіону, є членом Асоціації українських банків (АУБ) з жовтня 1995 р.
Президентом Дніпропетровського банківського союзу є Віце-Президент, Директор Східного міжрегіонального управління АКБ «Надра» Сергій Згонік.

Головним своїм призначенням Дніпропетровський банківський союз вважає сприяння розвиткові банківської системи як на національному, так і регіональному рівні.

Напрямки діяльності Союзу: захист інтересів комерційних банків у регіональних органах влади і місцевого самоврядування, створення сприятливого бізнес-середовища для діяльності банківських установ у регіоні, сприяння у вирішенні загальних проблем банків; спільна з Асоціацією українських банків участь у законотворчій роботі з питань, що стосуються банківської діяльності і підприємництва.

 Прес-служба
 Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ