RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ на захисті конституційних прав і свобод фізичних та юридичних осіб

14.06.2004

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", внесений на розгляд Верховної Ради України Народним депутатом Осикою С.Г. (реєстраційний № 4190 - 1), на погляд Асоціації українських банків, є небезпечним для суспільства.

Будь - який законопроект зобов'язаний враховувати необхідність безумовного забезпечення конституційних прав і свобод фізичних та юридичних осіб, не допускати їх погіршення.

Разом з тим зміни до статті 209 Кримінального кодексу України значно розширюють коло правопорушень, які будуть підпадати під дію Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон про відмивання).

Зміни до статті 209 КК України відносять до небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діяння, за які Кримінальним кодексом передбачено покарання від одного року і більше (а не три і більше років, як це передбачено законом, що діє нині). Таким чином, під згадані злочини підпадуть також злочини невеликої тяжкості, які, як правило, вчинюються особами з низькою правовою свідомістю.
Тобто стане можливим притягнення особи до відповідальності за злочин більшої тяжкості ніж вона скоїла, що на думку Асоціації, не буде відповідати ефективності кримінального переслідування реального злочину.

Одночасно законопроект значно розширює права Державного департаменту фінансового моніторингу (далі - ДДФМ) та руйнує закладені у чинний закон підходи до побудови системи роботи ДДФМ з суб'єктами первинного фінмоніторингу.

Так, доповнення статті 13 Закону про відмивання правом ДДФМ перевіряти виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог щодо ідентифікації особи, порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, подання про них інформації, зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб та фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу тощо. Надання ДДФМ згаданих прав не тільки буде дублювати діяльність відповідної структурної одиниці Національного банку України, на яку чинним Законом про відмивання покладені зазначені функції, а й безумовно призведе до значного росту кількісного складу ДДФМ, ляже значним фінансовим тягарем на державний бюджет.

Законопроект також пропонує змінити добре прописану з точки зору обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу редакцію статті 5 Закону про відмивання. Зокрема, він передбачає обов'язок банків запровадити процедуру встановлення факту належності особи до політичних діячів, одержання дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу на встановлення ділових відносин з такими особами, вживати заходів для визначення джерел походження їх доходів тощо.

Законопроект пропонує доповнити Закон про відмивання статтею 12 п.1, яка, зокрема, передбачає право банку зупинити фінансову операцію у разі виникнення мотивованої підозри, що вона може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів та обов'язок зупинити на строк до двох робочих днів фінансову операцію, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних Із зайняттям терористичною діяльністю Це не відповідає змісту пункту 13 Сорока рекомендацій РАТР, які передбачають за зазначених умов тільки негайне повідомлення підрозділу фінансової розвідки. Наслідком запровадження цього положення буде відповідальність банків за збитки (шкоду), спричинену учасникам фінансової операції, оскільки поняття "мотивована підозра" не є конкретним На думку Асоціації, право та обов'язок зупинення фінансової операції повинні бути надані ДДФМ з передбачення у бюджеті відповідних коштів на відшкодування збитків (шкоди) суб'єктам підприємництва у разі встановлення, що затримана фінансова операція не пов'язана Із відмиванням "брудних" коштів.

Таким чином, положення законопроекту не тільки не відповідають конституційним принципам правової держави, а й безумовно призведуть до додаткових бюджетних витрат, численних судових процесів, пов'язаних із безпідставним розкриттям банківської таємниці та відповідальністю за завдані цим збитки (шкоду).

Асоціація українських банків, підтримуючи боротьбу із відмиванням "брудних" коштів, яка провадиться в Україні, вимушена була звернутися до народних депутатів України з проханням підтримати її позицію, врахувати згадані обставини при розгляді законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму1' (реєстраційний № 4190 - 1), і повернути законопроект для доопрацювання.


Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ