RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
Комерційні банки України. Підсумки діяльності за перший квартал 2004 року

23.04.2004

23 квітня в приміщенні Асоціації українських банків відбулася прес-конференція “Підсумки діяльності банківської системи за перший квартал 2004 року. Як повідомив журналістам Президент АУБ Олександр Сугоняко, за перший квартал поточного року приріст ВВП склав 10,8% (у 2003 році – 8,4%), приріст обсягів промислової продукції становив 18,8% (10,7%). Індекс інфляції з початку року склав 2,2%, а у минулому році – 3,7%. Національна валюта ревальвувала за квартал на 0,04%, а чисті валютні резерви Національного банку на початок квітня цього року  складали вже 6,16 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови сприяли діяльності банківської системи.
        
За даними НБУ в Україні  за станом на 01.04.2004 року зареєстровано  181 банк.  Протягом кварталу  із реєстру було виключено банк “Міккомбанк” у зв’язку із закінченням процедури ліквідації.  З початку цього року прийнято рішення про ліквідацію 2 банків: АКБ "Росток Банк” та АБ “Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)”. У стані реорганізації знаходиться 1 банк. Всього в стані ліквідації перебуває 21 банк, з них 13 банків ліквідуються за рішенням НБУ, 7 банків - за рішенням арбітражних судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів банку. У першому кварталі зареєстровано 3 банки: КБ “Столиця”, АКБ "Траст-капітал”, ЗАТ "Український банк реконструкції та розвитку”. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 156 комерційних банків.

Станом на 1 квітня 2004 р. обсяг активів банківської системи становив  113012,1 млн. грн., зростання за квартал склало 7,1%. В основному воно відбулося за рахунок зростання обсягів кредитних операцій, частка яких становить 70,5% усіх активів. Загальна сума зобов’язань – 93818,8 млн. грн., що на 7,4% більше, ніж на початок року. Зростання відбулося в основному за рахунок приросту коштів фізичних осіб на 3933 млн. грн. (12,2%) та суб’єктів господарювання на 1506 млн. грн. (5,4%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.04.2004 року склав  13682 млн. грн., що на 6,2% більше, ніж на початок року. Регулятивний капітал збільшився на 7,7% і становить 14294 млн. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату минулого та поточного років. За квартал банки отримали прибуток у 388,2 млн. грн. (у 2003 році – 135,3 млн. грн.).

*  *  *

Для аналізу показників роботи банків за минулий рік  Асоціація українських банків використала баланси 132 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2004 року, які представлені в 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 118 банків, зроблені розрахунки в динаміці для оцінки змін протягом 2003-2004 років.
     
Загальний обсяг “чистих” активів 132 банків становив 96,7 млрд. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за квартал зросли на 5’335 млн. грн, або на 6,2%. При цьому значне зростання обсягу активів відбулося у березні.
   
Структура “чистих” активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла частка вкладень у цінні папери з 2,4% до 4,4%; зменшилася питома вага кредитів з 65,2% до 64,9% та готівки з 4,6% до 3,3%.

За станом на 01.04.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд (в дужках – значення на 01.01.2004 року): 64‚9% (65,2%) - кредитний портфель та лізинг; 12,0%(12,5%) -  коррахунки в інших банках; 4‚4%(2,4%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,7%(6,6%) - депозити та кредити в інших банках; 1,9%(1,7%) - дебіторська заборгованість; 6‚7%(6,8%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚3%(4,6%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу.
   
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.04.2004 р. була такою: кредити юридичним особам – 75,5%(75,8%); кредити та депозити іншим банкам – 9,8%(9,8%); кредити фізичним особам – 14,8%(14,4%).
   
Структура “чистих” зобов’язань протягом кварталу змінилася.  При цьому зросла з 42,0% до 43,5% частка строкових коштів;  частка коштів до запитання з 30,1% до 32,0% та знизилася питома вага залучених строкових коштів банків з 16,8% до 13,7%.
     
За станом на 01.04.2004 р. вона мала такий вигляд: 32,0%(30,1%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 43‚5%(42,0%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 13‚7%(16,8%) - залучені строкові кошти банків; 3,2%(3,4%) - кредиторська заборгованість; 3,5%(3,9%)  - коррахунки інших банків; 1,7%(1,6%) - кредити міжнародних організацій; 1,0%(1,0%) - цінні папери власного боргу; 1,4%(1,2%) - інші.
   
Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  132 банків на 01.04.2004 року становив 12’553,1 млн. грн., або 1932,8 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 7’559 млн. грн., або 1163,8 млн. ЄВРО. По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.04.2004 року становив 10674 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 6,2%. Зростання капіталу по цих банках, відбулося в основному за рахунок зростання статутного капіталу, який зріс за три місяця на 3,9% і склав на 01.04.2004 року 6780 млн. грн. та фінансового результату.
    
Фінансовий результат за квартал 132 банків становив майже 231 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.03.2004 р. склала 0,25%, а прибутковість статутного капіталу – 3,1%, що трохи більше ніж у 2003 році: 0,24% та 2,6% відповідно.

В порівняльній групі банків прибуток зріс на 84,7 млн. грн.: з 127,7 млн. грн. у першому кварталі 2003 року до 221,5 млн. грн. у поточному. Прибутковість банківських операцій також дещо зросла: за перші три місяця 2003 року вона склала 0,22%, а в поточному – 0,23%.

За станом на 01.04.2003 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.04 року): 71,2% (69,6%) - процентні, 20,2% (22,0%) - комісійні, 8,6% (8,4%) - інші.
    
Структура процентних доходів: 62,0% (63,9%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,3% (4,0%) - від цінних паперів; 18,5% (18,0%) - від операцій з філіями; 3,7% (4,7%) - від розміщення коштів у інших банках; 11,4% (8,9%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.
    
Структура витрат: 48,3% (44,2%) - процентні витрати, 37,4% (38,4%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,8% (3,3%) - комісійні витрати; 9,7% (11,6%) – утворення резервів; 1,7% (2,4%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
    
Структура процентних витрат: 41,8% (40,3%) - за коштами фізичних осіб; 28,9% (29,7%) - за операціями з філіями; 8,0% (8,5%) - за коштами інших банків; 14,8% (15,0%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 2,3% (2,1%) - від цінних паперів; 1,6% (1,4%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,6% (3,0%) - за іншими операціями.

23 квітня 2004  року
Прес-служба
Асоціації українських банків,
ІАЦ “Банк-Інформ”

Пошук
НОВИНИ