RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Пропозиції АУБ враховані в останніх постановах НБУ

22.04.2004

Національний банк України затвердив зміни до нормативно-правових актів, де враховано пропозиції створених за ініціативою Асоціації українських банків робочих груп з питань капіталізації.

В Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, враховані пропозиції банків щодо скасування вимог про надання інвесторами довідок податкових органів, запровадження облігацій у якості інструменту залучення субординованого боргу, надання можливості банкам залучати субординований борг шляхом випуску купонних ощадних сертифікатів з поквартальною виплатою процентів. Встановлено порядок щорічної амортизації субординованого боргу не на початок, а на кінець звітного року. Зазначеними змінами передбачається, що максимальні процентні ставки за субординованим боргом встановлюються окремим рішенням Національного банку України.

Національним банком принципово враховані пропозиції АУБ щодо підвищення максимальних ставок за субординованим боргом та наближення їх до рівня ринкових. Прийнятим 20 квітня рішенням Правління встановлено такі ставки: для коштів в іноземній валюті – 10% (проти діючих дотепер 5,6%),  для національної валюти – 12% (проти діючих 7%).

У Положенні НБУ “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”, зокрема, враховані пропозиції банків щодо надання при реєстрації збільшення статутного капіталу підтверджуючих документів тільки по 20 найбільших учасниках, які здійснили додаткові внески. При цьому учасники-юридичні особи, які здійснюють додатковий внесок у розмірі до 1% зареєстрованого статутного капіталу банку, але на суму не більше 300 тис. грн., подають фінансову звітність без підтвердження аудитом, а учасники-фізичні особи надають документи, що підтверджують джерела походження коштів, у разі, якщо додатковий внесок становить 80 і більше тис. грн. (за діючою нормою – 3400 грн.). Скасовується вимога на надання власниками істотної участі, які вже мають дозвіл НБУ, підтвердженої аудитом фінансової звітності за попередні чотири звітні періоди. Крім того, спрощується також порядок надання відповідних документів про придбання акцій на вторинному ринку.

Врегульовано питання контролю за мінімальним розміром регулятивного капіталу в гривні. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, передбачає, що мінімальний розмір регулятивного капіталу в гривнях визначається щороку окремим рішенням Правління НБУ відповідно до розміру нормативного значення, встановленого Інструкцією в ЄВРО. Мінімальний розмір регулятивного капіталу має дотримуватися банками на кінець кожного року. Розрахунок нормативного значення, що встановлюється у гривнях, здійснюється за більшим за величиною курсом ЄВРО. Це курс ЄВРО, що встановлений НБУ на початок кожного року, або курс ЄВРО, що розрахований як середньоарифметична величина курсу ЄВРО за IV квартал попереднього періоду. Протягом року, що регулюється, нормативне значення мінімального розміру регулятивного капіталу в гривнях не може бути меншим, ніж установлене на початок року, а у разі зниження курсу ЄВРО на кінець року нормативне значення мінімального розміру регулятивного капіталу, що встановлюється НБУ в гривнях, не підлягає зменшенню на наступний період.

Положенням “Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій передбачається, що мінімальний розмір регулятивного капіталу в гривнях визначається щороку окремим рішенням Правління НБУ відповідно до розміру, встановленого ліцензійними вимогами в ЄВРО,  у порядку, передбаченому Інструкцією “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. Контроль за дотриманням банками ліцензійних вимог здійснюється НБУ за нормативними значеннями, що були зафіксовані в гривнях та діяли на початок року. У разі зниження курсу ЄВРО на кінець року значення мінімального розміру регулятивного капіталу, що встановлюється НБУ в гривнях, не підлягає зменшенню на наступний період.

Як зазначив Президент АУБ, “зараз готуються відповідні рішення Правління НБУ щодо мінімального розміру регулятивного капіталу банків, які будуть доведені до банків після реєстрації змін до нормативно-правових актів НБУ в Міністерстві юстиції України. Асоціація у співпраці з НБУ продовжує роботу над створенням сприятливих нормативно-правових умов для капіталізації банків”.

В АУБ переконані, що прийняті зміни нормативних актів НБУ принесуть позитивні економічні результати не тільки банківській системі, але і всій економіці.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ