RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ ПІДТРИМУЄ ПОЗИЦІЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

05.04.2004

Асоціація українських банків підтримує позицію Президента України Л.Кучми щодо розвитку національної банківської системи.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році” дана узагальнена оцінка розвитку національної банківської системи за останні чотири роки. Зокрема, Президент України відзначає “стійку тенденцію зростання капіталу, зобов’язань і активів банків”. Підкреслено, насамперед, відчутне зростання (більш як у 4 рази) обсягу кредитів комерційних банків у реальну економіку. Відсоткові ставки у національній валюті за кредитами зменшились з 40,3% до 17,8%. “Це досить вагомий результат” – стверджує Президент України. До 36% зросла частка довгострокових кредитів.

Узагальнені показники розвитку банківської системи наведені в Посланні:

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

170070

204190

225810

263228

Активи банків
млн. грн.

36980

50785

67774

105559

% від ВВП

21,7

24,9

30,0

40,1

Капітал банків,
млн.грн.

6450

7915

9983

13051

% від ВВП

3,8

3,9

4,4

5,0

Кредитний портфель банків

 

 

 

 

млн. грн

17600

32097

46736

73445

% від ВВП

10,3

15,7

20,7

27,9

Облікова ставка НБУ, 5 в середньому за рік

30,6

19,7

9,5

7,0

Відсоткова ставка комерційних банків в національній валюті, % в середньому за рік

40,3

31,9

24,8

17,9Післякризовий розвиток грошово-кредитної системи демонструє високий професіоналізм керівництва як першого, так і другого рівня банківської системи, проявляє її високий потенціал.

Проте, Президент України не тільки дав оцінку реального поступу банківської системи, але і поставив два найголовніші завдання.

По-перше, це капіталізація банківського сектору.

За 2003 рік балансовий капітал банків збільшився на 30,7%, а кредитний портфель – на 57,1% - відзначається у Посланні. До того ж темпи приросту капіталу банків були втричі нижчі від темпів приросту грошової маси, яку вони обслуговують.

- Привернення уваги суспільства до необхідності прискорення капіталізації національної банківської системи є абсолютно правильним ходом Глави Держави, – заявляє Президент АУБ Олександр Сугоняко. Банківська система, на чолі з НБУ, завершує задіяння всього наявного потенціалу системи для сприяння процесу капіталізації банків. Але це – загальноекономічна і загальносуспільна проблема, успішно вирішити яку можна через співпрацю Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку України, всієї банківської спільноти. І демонстрація Президентом України необхідності задіяння як економічного, так і суспільного потенціалу країни для досягнення поставленого рівня капіталізації банків є достойним державним рішенням.

По-друге – це тема конкурентоспроможності банківської системи країни.

Президент України вказує на небезпеку відставання конкурентоспроможності, особливо беручи до уваги вимоги СОТ щодо запуску на територію країни філій іноземних банків.

“Європейський вибір України має поєднуватися з політикою першості національних інтересів,  розумного і зваженого протекціонізму, що допоможе сформувати збалансовану структуру національної банківської системи” – пише Президент України. АУБ підтримує таку позицію.

Президент України визначив для суспільства дві ключові проблеми розвитку національної банківської справи, розширив поле для нашої діяльності, чим сприяє подальшому розвиткові системи.

– Я впевнений, що Україна здатна розв’язати поставлені в Посланні завдання щодо розвитку банківської системи за рахунок національних ресурсів, – стверджує Президент АУБ Олександр Сугоняко. Для цього маємо задіяти можливості, які відкрив Президент України.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ