RSS
16 Грудень
     
 
Новини АУБ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2003 РІК

02.02.2004

30 січня в Асоціації українських банків відбулася прес-конференція, на якій Президент Асоціації Олександр Сугоняко оприлюднив підсумки діяльності комерційних банків України за минулий рік.

У 2003-му році приріст ВВП склав 8,5% (у 2002 році – 4,1%), приріст обсягів промислової продукції становив 15,8% (7,0%). У минулому році індекс споживчих цін становив 8,2%, а у 2002 році дефляція склала 0,6%. Національна валюта ревальвувала за рік на 0,02%, а валові валютні резерви Національного банку на початок 2004 року складали вже 7,1 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови минулого року сприяли діяльності банківської системи.
        
За даними НБУ в Україні  за станом на 01.01.2004 року зареєстровано 179 банків проти 182 за станом на 1.01.2003 року. У 2003 році НБУ зареєстровано 3 комерційних банки (у 2002 – 5). Протягом року  було ліквідовано 8 комерційних банків, з них шляхом реорганізації – 1 банк. За станом на 1 січня 2004 року в стадії ліквідації знаходяться ще 20 банків. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 158 комерційних банків, з них 19 з іноземним капіталом, у тому числи 7 зі 100% іноземним капіталом.

Станом на 1 січня 2004 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 100356 млн. грн., зростання за минулий рік склало 57,1%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 69,6% усіх активів. Загальна сума зобов’язань становила 87305 млн. грн., що на 33392 млн. грн. (61,9%) більше, ніж станом на 1 січня 2003 року. Зростання відбулося в основному за рахунок коштів фізичних осіб на 13021 млн. грн. (68,2%) та суб’єктів господарювання на 11572 млн. грн.. (58,7%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.01.2004 року склав  13051 млн. грн., що на 30,7%, або на 3068 млн. грн. більше, ніж рік тому. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату. За минулий рік банки отримали прибуток у 968 млн. грн. (у 2002 році – 685 млн. грн.).

Фінансова та монетарна стабільність створила умови для реального росту кредитування економіки. Протягом року облікова ставка складала 7%, а кредитні ставки банків в національній валюті зменшилися з 19,5% до 17,9% річних. За 2003 рік сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 51,8%, а фізичним особам у 2,7 рази. Підвищилася також якість кредитного портфелю. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі скоротилася за рік з 4,5% до 3,4%.

*  *  *

Для аналізу показників роботи банків за минулий рік  Асоціація українських банків використала баланси 133 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2004 року, які представлені у 6 таблицях, в тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшли 111 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2002-2003 років.
     
Загальний обсяг “чистих” активів 133 банків становив 89,7 млрд. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за рік зросли на 32’433 млн. грн., або на 59,5%. При цьому зростання обсягу активів відбувалося поступово протягом всього минулого року.
    
Структура “чистих” активів індикативної групи протягом року зазнала значних змін: зменшилася питома вага міжбанківських кредитів з 7,8% на початок року до 6,7% на кінець; зменшилася дебіторська заборгованість з 2,6% до 1,6%; зросла частка кредитів суб’єктам господарювання з 59,4% до 62,5% та зменшилася питома вага вкладень банків у цінні папери з 7,3% до 6,7%.
    
За станом на 01.01.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд (в дужках – значення на 01.01.2003 року): 62‚5% (59,4%) - кредитний портфель та лізинг; 12,1%(11,7%) -  коррахунки в інших банках; 6‚7%(7,3%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,2%(7,8%) - депозити та кредити в інших банках; 1,6%(2,6%) - дебіторська заборгованість; 6‚4%(7,7%) - матеріальні та нематеріальні активи; 4‚4%(3,4%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,1%(0,2%) - інвестиції капіталу.
    
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.01.2004 р. була такою: кредити юридичним особам – 76,2%(79,6%); кредити та депозити іншим банкам – 9,4%(11,9%); кредити фізичним особам – 14,4%(8,5%). Позитивним зрушенням є зменшення протягом року частки міжбанківських кредитів та різке зростання кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.
   
Структура “чистих” зобов’язань протягом року змінилась. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 37,5% до 30,1%; зросла частка строкових депозитів з 37,3% на початок року до 42,3% на кінець, зросла частка залучених міжбанківських кредитів з 14,9% до 16,4%.

За станом на 01.01.2004 р. вона мала такий вигляд: 30,1%(37,5%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 42‚3%(37,3%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 16‚4%(14,9%) - залучені строкові кошти банків; 3,4%(2,8%) - кредиторська заборгованість; 4,0%(2,2%)  - коррахунки інших банків; 1,7%(2,4%) - кредити міжнародних організацій; 1,0%(1,4%) - цінні папери власного боргу; 1,3%(1,6%) - інші.
   
Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  133 банків на 01.01.2004 року становив 11’621,5 млн. грн., або 1742,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 7’275 млн. грн., або 1089,2 млн. ЄВРО. По індикативній групи банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.01.2004 року становив 9858,6 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за рік склав 30,6%. Але зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс за рік на 38,7% і дорівнює 6311 млн. грн.
    
Фінансовий результат за рік 133 банків становив 692,2 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.01.2004 р. склала 0,77%, а прибутковість статутного капіталу – 9,52%, що нижче ніж у 2002 році: 1,2% та 11,9% відповідно.

У порівняльній групі банків прибуток зріс на 50,7 млн. грн.: з 579,9 млн. грн. у 2002 році до 630,7 млн. грн. у минулому. Але за рахунок значного росту активів прибутковість банківських операцій за рік дещо знизилася: у 2002 році 1,06%, а у минулому – 0,73%.
    
За станом на 01.01.2004 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.03 року): 69,8% (68,9%) - процентні, 21,9% (20,6%) - комісійні, 8,3% (10,5%) - інші. 

Структура процентних доходів: 64,1% (67,0%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,0% (3,4%) - від цінних паперів; 17,9% (20,5%) - від операцій з філіями; 4,8% (4,5%) - від розміщення коштів в інших банках; 8,9% (4,4%) - від кредитів фізичним особам; 0,3% (0,2%) - від інших операцій.
    
Структура витрат: 44,4% (45,4%) - процентні витрати, 38,3% (41,7%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 3,2% (2,8%) - комісійні витрати; 11,7% (8,0%) – утворення резервів; 2,3% (2,0%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
    
Структура процентних витрат: 40,6% (38,3%) - за коштами фізичних осіб; 29,5% (32,9%) - за операціями з філіями; 8,7% (7,2%) - за коштами інших банків; 14,9% (14,7%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 2,0% (2,3%) - від цінних паперів; 1,4% (1,0%) - за коштами, залученими від НБУ; 1,0% (0,0%) - від коштів небанківських фінансових структур; 1,9% (3,6%) - за іншими операціями.

30 січня 2004 року
Асоціація українських банків
тел.558-29-36

Пошук
НОВИНИ