RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ проти введення кримінальної відповідальності банківських працівників за затримки з видачею вкладів під час економічної кризи

28.05.2009

Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за невидачу банківського вкладу)”, реєстраційний № 4334. Цим законопроектом передбачена кримінальна відповідальність за умисне порушення умов договору банківського вкладу (депозиту), що спричинило невидачу банківського вкладу на першу вимогу вкладника, вчинене службовою особою банку.

В Асоціації українських банків наголошують, що рішення згаданого Комітету є необґрунтованим як з економічної, так і з правової точки зору, оскільки законопроект стосується питань банківської діяльності, а отже, відповідно, його розгляд мав би відбуватись у профільному Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності. Саме на цьому наполягала АУБ в листі до керівництва парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Проте ані ця, ані інші пропозиції АУБ так і не було враховано.

В АУБ пояснюють, що право вкладника – фізичної особи на отримання вкладу на першу вимогу визначене частиною 2 статті 1060 Цивільного кодексу України. Це право неухильно забезпечувалося банками в умовах стабільної ситуації на банківському ринку. Винятком були лише випадки неплатоспроможності окремих банків. Проте, в умовах прояву кризових явищ на фінансовому ринку безумовне забезпечення повернення вкладів на першу вимогу вкладника незалежно від строку розміщення, передбаченого договором, призводить лише до поглиблення кризи та банкрутства банків. Адже кошти, що залучені банками, видані ними у кредити на відповідні строки іншим юридичним та фізичним особам. При цьому умовами кредитних договорів не передбачається право банку на дострокове повернення кредиту на першу його вимогу. Дана норма і не може бути виконана позичальником з суто об’єктивних підстав, пов’язаних з його виробничим процесом або реалізацією бізнес-проектів, на які отримувався кредит.

У листі до керівництва парламентських Комітетів з питань фінансів і банківської діяльності та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Президент АУБ Олександр Сугоняко наголошував, що згаданий законопроект містить також суттєві недоліки і з правової точки зору. Зокрема, норма даного законопроекту щодо встановлення кримінальної відповідальності за цивільно-правові правопорушення, суперечить самій концепції публічного та приватного права. Крім того, запропонована стаття 197-2 Кримінального кодексу України не містить складу злочину. Ситуація, за якої банківський працівник не видає залучених грошових коштів, можлива лише у двох випадках: або під час дії мораторію (у такому випадку дії банківського працівника є законними), або, коли у зв’язку із фінансовим станом банку грошові кошти фізично відсутні. У такому випадку вина службової особи, що має складати суб’єктивну сторону злочину,  відсутня, а отже відсутній і склад злочину.

В АУБ наголошують, що продовжуючи логіку авторів законопроекту, необхідно встановити кримінальну відповідальність і позичальників банку, які мають прострочену заборгованість за кредитом, що є абсолютно нереальним в сучасних економічних умовах.

На погляд АУБ, у період кризи є вкрай небезпечним дестабілізувати і так хитку ситуацію у банківській системі, законодавчо підтримуючи  можливість масового дострокового відтоку вкладів, наслідком чого буде банкрутство більшості банків. Навпаки – досвід подолання кризових явищ у банківській системі, пов’язаних з панікою серед вкладників, свідчить про необхідність законодавчого врегулювання права НБУ на встановлення мораторію на окремі види банківської діяльності, у тому числі і на дострокове повернення вкладів (пропозиції з цього питання були надіслані АУБ до профільного парламентського Комітету 06.02.2009р.).

З огляду на вищезазначене, в АУБ вважають неприпустимим прийняття згаданого законопроекту. Оскільки пропозиції АУБ народними депутатами не було враховано, Асоціація українських банків продовжить роботу щодо недопущення прийняття згаданого законопроекту як такого, що несе загрозу повної дестабілізації банківського сектору.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ