RSS
15 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ проти прийняття законопроектів, які можуть призвести до розбалансування банківської діяльності

28.05.2009

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови профільного парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Миколи Азарова з обґрунтуванням недоречності прийняття низки законопроектів, які можуть призвести до розбалансування банківської діяльності та погіршити ситуацію в банківській сфері.

Зокрема, Президент АУБ піддав критиці законопроект “Про внесення доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (щодо підтримки позичальників банків в умовах фінансової кризи), реєстраційний № 4382. Згідно з цим законопроектом,  проблему неплатоспроможності позичальників пропонується вирішувати шляхом укладення змін до кредитного договору, які вносяться за згодою сторін. Разом з тим, законопроект  надає право позичальнику звернутися до суду із позовом про зміну кредитного договору у тому випадку, якщо банк протягом 30 днів з моменту отримання заяви позичальника з пропозицією про такі зміни не досягає згоди із позичальником.

В АУБ вбачають широкий простір для зловживань у такій нормі законопроекту, адже не виключена ситуація, за якою позичальник завідомо буде висувати такі умови реструктуризації, які не можуть бути прийняті банком, з тим, щоб надалі відстоювати своє право у суді з метою ухиляння від погашення кредиту. Окрім цього, в АУБ відзначають, що запропоноване законопроектом поняття “значне погіршення фінансового становища позичальника-фізичної особи” у законодавстві України відсутнє, його критерії не визначені. Тому прийняття цього законопроекту може призвести до зниження рівня погашення кредитів через масові звернення до банків із вимогою про зміну кредитного договору, і, як наслідок, завалення судів подібними справами.

Неприйнятним на погляд Президента АУБ є і законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту)), реєстраційний № 4383. Цей законопроект передбачає встановлення пені за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту) щодо своєчасного повернення вкладів (депозитів), у розмірі одного відсотка від суми вкладу (депозиту) за кожен день прострочення виконання зобов'язання. Проте, як наголошують в АУБ, такі пропозиції щодо розміру пені суперечить ст.343 Господарського кодексу України та ст.3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".
 
Окрім цього, Президент АУБ критично оцінив також законопроект “Про внесення змін до статті 166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо захисту банківського вкладу)”, реєстраційний № 4404. Цей законопроект встановлює адміністративну відповідальність за порушення керівниками банків або іншими особами умов договору банківського вкладу, здійснення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або спричинило невидачу банківського вкладу на вимогу вкладника.

Президент АУБ наголосив, що за своєю юридичною природою відносини з укладання і дотримання умов договору банківського вкладу є цивільними, відтак за їх порушення має наступати не адміністративна, а цивільна відповідальність (що і передбачено статтями ЦКУ в частині встановлення відповідальності за порушення умов договору). За словами Олександра Сугоняка, запропоновані законопроектом заходи для повернення депозитних вкладів шляхом підвищення штрафів за невиконання умов депозитного договору принципово не вирішують дану проблему, адже такі дії банків в умовах економічної кризи зумовлені відсутністю реальних коштів та їх неплатоспроможністю.

Як відзначив Президент АУБ в листі до Голови профільного парламентського Комітету, в умовах фінансової кризи будь-які непродумані зміни до законодавства, направленні на розбалансування банківської діяльності, можуть лише погіршити ситуацію в банківській сфері, в результаті чого постраждають як банки, так і їх клієнти. З огляду на це АУБ запропонувала відхилити вищезазначені законопроекти.

Прес-служба
Асоціації українських банків

 

Пошук
НОВИНИ