RSS
19 Листопад
     
 
Новини АУБ
МЕМОРАНДУМ про наміри створення об'єднання банків (філій банків) на регіональному рівні «Донецький банківський союз»

21.04.2009

м. Донецьк  “21” квітня 2009 року

Ми, представники банківських установ:

Заступник Голови Спостережної ради ТОВ КБ «УФС»  - Навоєв  С.О.
Голова Правління ЗАТ «Донгорбанк» - Попович В.П.
В.о. Голови Правління ТОВ «Фамільний» - Долженко О.В.
Заступник Голови Правління  ВАТ «ПроФін Банк» - Дмитренко Ю.А.
Заступник Генерального директора ТОВ «Унікомбанк» - Пунько Н.О.
Заступник Голови Правління АБ «Український Бізнес Банк» - Косогов В.А.
Начальник Департаменту розвитку бізнесу  ВАТ «АКБ «Капітал» - Ільєнко О.М.
Голова Правління ВАТ «Європромбанк» - Нікітіна І. П.

(далі – «Сторони»),

При участі Президента Асоціації українських банків - Сугоняка О.А.,

усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль щодо сприяння стабільного розвитку та діяльності банківських установ, що підписали цей Меморандум, створення належного конкурентного середовища на фінансово-банківському ринку і сприятливих умов для становлення економіки України та Донецької області,  зважаючи на необхідність якнайшвидшого вирішення нагальних проблем, з якими зіткнулася банківська система в умовах фінансової кризи, захисту законних прав і інтересів банків, забезпечення зв’язків з громадськістю, -

домовилися про таке:

1. Основним напрямом співпраці Сторін в умовах фінансової кризи є створення на основі єдності загальних інтересів Донецького банківського союзу як відкритого, добровільного, недержавного, незалежного, неприбуткового об’єднання установ банків, який входитиме до складу Асоціації українських банків та поширюватиме свою діяльність на територію Донецької області для сприяння стабільного розвитку та діяльності членів Союзу, створення належного конкурентного середовища на фінансово-банківському ринку і сприятливих умов для становлення економіки України та Донецької області, забезпечення зв’язків з громадськістю.

2.  Основною метою створення Донецького банківського союзу Сторони вбачають сприяння розвитку банківської системи як на національному,  так і, в першу чергу, на регіональному рівні, захист та представництво інтересів своїх членів, розвиток державних, міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробка рекомендацій та пропозицій щодо банківської діяльності, спільно з Асоціацією українських банків участь у  законотворчій роботі з питань банківської діяльності та підприємництва.

3. Сторони домовилися, що створення та діяльність Донецького банківського союзу буде ґрунтуватися на принципах законності, гласності, вільного волевиявлення, компромісного вирішення питань, з урахуванням інтересів всіх членів Союзу, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Союзу, добровільності та рівноправності членів Союзу, обов’язкового виконання рішень, які приймаються органами управління Союзу, самостійності та незалежності від органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, відкритості для суспільства, засобів масової інформації.

4. Основними напрямками діяльності Донецького банківського союзу Сторони вбачають:

- захист прав та інтересів своїх членів, забезпечення правових гарантій їх діяльності;
- представництво інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Асоціації українських банків, інших неприбуткових організаціях, об’єднаннях громадян, міжнародних банків та їх об’єднаннях, а також міжнародних урядових та неурядових організаціях;
- сприяння створенню правової основи діяльності банківської системи України шляхом прийняття участі у розробці та експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів України кодифікованого характеру, актів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- вивчення та розповсюдження передового міжнародного досвіду банківської діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними банками, їх об’єднаннями та іншими фінансово-кредитними установами;
- ознайомлення громадськості з діяльністю банківської системи та місцем і роллю банків у економічному розвитку України та Донецькій  області;
- сприяння підвищенню кваліфікації та професійного рівня керівників і спеціалістів установ банків – членів Союзу;
- організаційне, фінансове та правове забезпечення спільних програм та проектів;
- сприяння реалізації положень конкуретно-антимонопольного, фондового та фінансового законодавства України у діяльності банківських установ;
- утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками та клієнтами, підвищення їх ділової репутації;
- доведення до банків та громадськості про стан розвитку банківської системи щодо нововведення у нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, Національного банку України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України з питань, які регламентують діяльність банків та їх взаємовідносини з клієнтами;
- розробка та впровадження у діяльність членів Союзу єдиних норм, стандартів і правил етичної та професійної поведінки честі українського банкіра, а також інших правил і процедур, спрямованих на забезпечення надійного розвитку банківської системи;
- впровадження посередництва та комплексу заходів щодо вирішення спорів і конфліктів, що можуть виникати чи виникли між членами Союзу або між її членами та третіми особами.

5. Сторони розуміють, що членство у Союзі не накладатиме на її членів ніяких обмежень щодо банківської, підприємницької, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законодавством України.

6. Сторони підтримують кандидатуру народного депутата Павла Климця на посаду Голови Донецького банківського союзу як гаранта прав та інтересів членів Союзу.

7. Підписуючи цей Меморандум, Сторони визнають, що дотримання і реалізація його положень є однією з гарантій стабільного розвитку та діяльності банківських установ, що підписали цей Меморандум, створення належного конкурентного середовища на фінансово-банківському ринку і сприятливих умов для становлення економіки України та Донецької області.

8. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами.

Підписи Сторін

Заступник Голови Спостережної ради ТОВ КБ «УФС» Навоєв  С.О.
_________________________________________________

Голова Правління ЗАТ «Донгорбанк» - Попович В.П.
_________________________________________________

В.о. Голови Правління ТОВ «Фамільний» - Долженко О.В.
_________________________________________________

Заступник Голови Правління  ВАТ «ПроФін Банк» - Дмитренко Ю.А.
_________________________________________________

Заступник Генерального директора ТОВ «Унікомбанк» - Пунько Н.О.
_________________________________________________

Заступник Голови Правління АБ «Український Бізнес Банк» - Косогов В.А.
_________________________________________________

Начальник Департаменту розвитку бізнесу  ВАТ «АКБ «Капітал» -Ільєнко О.М.
_________________________________________________

Голова Правління ВАТ «Європромбанк» - Нікітіна І. П.
_________________________________________________

Президент Асоціації українських банків - Сугоняко О.А.


 

Пошук
НОВИНИ