RSS
19 Грудень
     
 
Новини АУБ
АУБ звернулась до НБУ щодо недоречності внесення змін до порядку розрахунку лімітів відкритої валютної позиції

17.04.2009

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Голови Національного банку України Володимира Стельмаха з обґрунтуванням недоречності внесення змін до порядку розрахунку лімітів відкритої валютної позиції.

Як наголошується у листі Президента АУБ до Голови НБУ, відповідно до Методичних рекомендацій встановлення НБУ лімітів відкритої валютної позиції (Постанова НБУ №109) із розрахунку лімітів виключені сформовані банками резерви за активними операціями та позабалансові зобов’язання/вимоги в іноземній валюті.

Проведений банками аналіз показав, що такий розрахунок відкритої валютної позиції є некоректним. З одного боку, він штучно збільшує довгу валютну позицію банку, з іншого боку – виключення резервів із розрахунку лімітів веде до свідомого нехтування кредитним ризиком та фактичного приховування потенційної відкритої короткої валютної позиції. Адже наявність сформованих резервів свідчить про високу вірогідність непогашення частини активу, і, як наслідок, недостатність коштів у банку для закриття відповідного зобов’язання в іноземній валюті.

За словами Олександра Сугоняка, неврахування до розрахунку лімітів позабалансових рахунків унеможливлює проведення банками валютних операцій типу СВОП і тим самим робить неможливим підтримання ліквідності за видами валют.

У листі до Голови НБУ Олександр Сугоняко зазначив, що можна припустити, що, приймаючи Постанову № 109, НБУ ставив за мету створити додаткову пропозицію іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з метою стабілізації та укріплення курсу національної валюти. Проте дієвість такого механізму викликає сумнів, адже банківська система охоплена кризою ліквідності, ресурсні позиції банків у іноземній валюті обмежені, вони просто не мають достатніх вільних залишків у іноземній валюті, за рахунок яких може бути врегульована відкрита довга позиція шляхом продажу валюти на МВРУ.

Враховуючи викладене, в АУБ вважають, що Постанову НБУ № 109 можна охарактеризувати не тільки як таку, що не досягає мети, задля якої вона приймалася, але й відзначити її негативний вплив на управління ліквідністю, кредитним та валютним ризиками у банку.

З метою врегулювання поставлених питань та недопущення дестабілізації і так вкрай напруженої діяльності банків, Президент АУБ звернувся до Голови НБУ з проханням врахувати подані зауваження та внести зміни до Методичних рекомендацій встановлення НБУ лімітів відкритої валютної позиції щодо:

- врахування до розрахунку лімітів відкритої валютної позиції сформованих резервів за активними операціями банків та позабалансових зобов’язань/вимог у іноземній валюті;
- уточнення дати визначення регулятивного капіталу, який приймається до розрахунку лімітів.

Враховуючи значний вплив зазначених нормативних актів на діяльність банків, та з метою всебічного обговорення питання, АУБ також звернулась до НБУ з пропозицією провести робочу нараду за участю представників НБУ, АУБ та комерційних банків.


Прес-служба
Асоціації українських банків

 

Пошук
НОВИНИ