RSS
23 Жовтень
     
 
Новини АУБ
Лист Президента АУБ до Президента України щодо недопустимості примусового переведення до державних банків всіх платежів за рахунок коштів державного бюджету та соціальних фондів

24.03.2009

Шановний Вікторе Андрійовичу !

Сьогодні, в умовах економічної кризи від виваженості дій керівників Держави залежить не тільки вихід економіки з кризи, а і незалежність самої країни.
Розвинені країни світу – США, держави ЄС, Росія, Японія, Китай у  шляхах протидії кризі спрямовують свої зусилля на підтримку банківської системи, а саме: підвищення капіталізації, поповнення обігових коштів, недопущення панічних настроїв серед громадян тощо.
На жаль, Уряд та органи державної влади України не демонструють належної політики підтримки української банківської системи.
Навпаки, посилаючись на Доручення № 53 від 02.03.2009р., міністерства надсилають підлеглим структурам листи, у яких надається команда перевести розрахунки тільки до державних банків. Крім того, в усних заявах пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги, працівникам бюджетної сфери і студентам теж рекомендується перейти на обслуговування до цих банків. Засобами масової інформації активно обговорюється підготовка урядового рішення про примусове переведення всіх державних підприємств та виплат з бюджету громадянам лише у державні банки. При цьому передбачається, що порядок розрахунків через державні банки буде застосовуватися і до недержавних суб’єктів господарювання, оплата товарів та послуг яких здійснюється за рахунок коштів держбюджету.
Асоціація Українських банків відповідально заявляє, що такі дії Уряду суперечать Конституції та законодавству України, та є небезпечними для банків, економіки, бюджету та суспільства.

1. Порушення конституційних норм щодо рівності конкурентних умов та підприємницької діяльності
Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно статті 116 Конституції України та ст. 2 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.
Отже, приймаючи свої нормативно-правові акти, КМУ повинен неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Разом з тим, дії державних органів з примусового переводу  до державних банків коштів держпідприємств, платежів за рахунок держбюджету та соціальних фондів порушують норми Конституції та законів України.
Такі вимоги не відповідають нормам статті 13 Конституції України, згідно якої усі суб'єкти права власності рівні перед законом, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, а також ст. 42 Конституції України, згідно якої держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.
Порушуються також норми Закону України "Про захист економічної конкуренції", оскільки породжується ситуація, за якої суб’єктам господарювання з державною формою власності створюються умови, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів - недержавних банків. Такі норми містять ознаки антиконкурентних дій органів влади, що передбачені у ст. 15 цього Закону.
Не відповідають такі вимоги і ст. 19 Конституції України, згідно з якою правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Виходячи із загальних засад цивільного права (ст. 3 Цивільного кодексу України), яке передбачає свободу договору, суб’єкт підприємницької діяльності є вільним в укладенні договору банківського рахунку, та не може бути примушений до відкриття рахунку лише в установах державного банку. Згідно ст. 14 Цивільного кодексу України, особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї.

2. Економічна сутність реалізації вимог
Банки є фінансовими установами, однією з основних функцій яких є перерозподіл тимчасово вільних фінансових ресурсів, що накопичуються на рахунках їх клієнтів та вкладників. Саме за рахунок коштів клієнтів банки проводять кредитування економіки та фізичних осіб.
Усі кредитні угоди носять строковий характер і надані кредити не можуть бути затребувані для повернення на першу вимогу банку-кредитору. При цьому частка довгострокових кредитів останнім часом у портфелях банків постійно збільшується і становить близько 60% кредитного портфеля.
Бюрократичне рішення з одномоментного переводу до державних банків коштів державних підприємств та всіх платежів, що здійснюються за рахунок держбюджету, призведе до розбалансування активів та пасивів банків, що в умовах підвищеного відтоку депозитів та суттєвого погіршення стану обслуговування кредитів позичальниками (у тому числі фізичними особами) матиме наслідком втрату ліквідності банків та їх банкрутство. Вкладники та юридичні особи – клієнти банків втратять свої кошти.
За оцінкою АУБ вимоги щодо термінового переведення коштів держпідприємств та установ торкатимуться перш за все галузевих банків, а також більшості провідних українських банків (банки 1 та 2 групи), що активно запроваджували карткові проекти з виплати зарплати (у тому числі працівникам держпідприємств та бюджетних установ), стипендій, пенсій та інших соціальних платежів. Ці банки є системоутворюючими, і на їх державній підтримці (а не руйнації) наполягає навіть МВФ.
Турбуючись про безпеку державних коштів, Уряд своїми діями публічно висловлює недовіру до усієї банківської системи, що стане причиною нового витку паніки громадян, а тепер ще і підприємств, та відтоку депозитів і поточних коштів із банківських установ. Плата за це буде не менше, ніж 50% ВВП.

3. Висновки
Проініційоване Урядом банкрутство значної кількості банків (у тому числі системоутворюючих) призведе до системної банківської кризи, економічного колапсу і суспільно-політичного хаосу у державі.
Ми змушені констатувати, що  під благим наміром збереження державних коштів буде проведена згубна політика, направлена на:
- знищення більшості українських банків (української банківської системи);
- повну зупинку легальної економіки, яка наповнює бюджет;
- зубожіння громадян України як через втрату ними своїх вкладів, так і через втрату роботи у зв’язку із зупинкою виробництва.

АУБ з розумінням ставиться до проблем, які виникли у зв’язку з блокуванням державних коштів та соціальних виплат у банках, у яких введена тимчасова адміністрація. Але запобігати цьому потрібно не шляхом непродуманої політики термінового відкликання коштів держпідприємств з банків, у яких вони обслуговуються, що ставить ці, працюючі на сьогодні банки, поза межею життєздатності. На наш погляд, вирішення цього питання має полягати у налагодженні постійного діалогу Уряду з НБУ з метою превентивного визначення банків з високим рівнем загрози неплатоспроможності, а також у прискоренні вирішення питань рекапіталізації банків, які звернулися за державною підтримкою, і ніяким чином не створювати загального негативного фону щодо банків.

З метою недопущення остаточної руйнації банківської системи, що несе за собою реальну загрозу економічній безпеці держави, та забезпечення гарантованих Конституцією України рівних прав всіх суб’єктів власності, просимо Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, взяти під особистий контроль  ситуацію стосовно примусового переведення грошових розрахунків за рахунок коштів державного бюджету виключно до державних банків, давши відповідне доручення щодо розгляду вказаного питання на найближчому  засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
Сподіваємось на Вашу підтримку зусиль, спрямованих на збереження ліквідності та платоспроможності української банківської системи.

 

З повагою
Президент Асоціації        О. Сугоняко

Пошук
НОВИНИ