RSS
17 Січень
     
 
Новини АУБ
АУБ надала пропозиції до Проекту методичних рекомендацій щодо ризиків банку у сфері запобігання відмиванню “брудних” коштів, пов’язаних з персоналом

18.03.2009

Асоціація українських банків направила до Державного комітету фінансового моніторингу України зауваження та пропозиції до розробленого Держфінмоніторингом Проекту методичних рекомендацій  щодо ризиків банку у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, пов’язаних з персоналом.

Як зазначено у наданому Держфінмоніторингом Проекті, методичні рекомендації розроблені з урахуванням Рекомендацій  Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (FATF), Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду, вимог законодавства та нормативно-правових актів України.

Наданий Держфінмоніторингом Проект методичних рекомендацій Асоціацією був направлений банкам-членам АУБ, за результатами обговорення з якими АУБ надала зауваження та пропозиції.

Зокрема, запропоновано конкретизувати визначеня категорій персоналу банку, які підлягають контролю. Крім того, як відзначили в АУБ, документ не формулює структуру учасників процесу впровадження процедур при роботі з персоналом, хоча методичні рекомендації повинні мати прикладний характер. Також в АУБ наголосили, що загальне посилання на поняття „банк” не дає уявлення про залучення до роботи з персоналом певних підрозділів фінансової установи, тому бажано їх конкретизувати.

Оскільки посилання на ризики банку у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язані з персоналом банку, в АУБ вважають, що в документі необхідно визначити, які саме ризики у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму,  пов'язані з персоналом, мають враховуватися, а також який механізм визначення негативного впливу виявлених подій (зміна кадрового складу банку, некомпетентність, невідповідність вимогам) на капітал та/або надходження банку.

Також запропоновано чіткіше викласти, як вимоги до працівників служби фінансового моніторингу можуть визначатися здатністю цих працівників забезпечувати серед іншого ідентифікацію осіб, а також який підрозділ банку має здійснювати перевірку персоналу з використанням баз даних, інформації бюро, інформаційної системи, ЗМІ, інтернету тощо, забезпечувати адекватні заходи вивчення та перевірки персоналу в ході професійної діяльності.

Окрім цього, банки звернули увагу на неможливість делегування впровадження Проекту підрозділам фінансового моніторингу банків у зв’язку із специфікою їх функціонування.

На думку представників банків, викладені питання потребують висвітлення в Проекті через те, що вони є принциповими при встановлені та управлінні ризиками банку у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, пов’язані з персоналом.

АУБ надано і інші зауваження та пропозиції, що стосуються згаданого питання.

Прес-служба
Асоціація українських банків

Пошук
НОВИНИ