RSS
24 Жовтень
     
 
Новини АУБ
АУБ вимагає відміни нарахування податків на нереалізовані доходи від курсових коливань

24.02.2009

Коментуючи поширення у ЗМІ повідомлень про начебто значне зростання прибутків банківської системи у січні поточного року в порівнянні з січнем 2008 року, Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко відзначив, що таке штучне «зростання» (доходи збільшилися на 5,4 млрд.грн. або на 76%, видатки – на 4,2 млрд.грн. або на 72%) є наслідком існуючої системи обліку, за якої переоцінка всіх валютних активів та пасивів банків здійснюється  зі зміною офіційного курсу гривні з віднесенням на відповідні доходні або витратні рахунки.

Таким чином, банками одноразово віднесено на доходи нереалізований (майбутній) прибуток від переоцінки загальної суми валютних кредитів без врахування строків їх погашення. Ці доходи будуть реально отримуватися банками лише по мірі повернення кредитів. Такий порядок обліку не відображає реального надходження коштів, яке скоротилося через  погіршення якості обслуговування кредитів з боку позичальників.

Як пояснив Президент АУБ, в умовах поглиблення економічної та фінансової кризи та викликаного ними різкого погіршення якості кредитного портфеля, банки вимушені формувати значні обсяги резервів на покриття збитків за кредитними операціями, що є реальними витратами (збитками) і потребує додаткових фінансових джерел на їх покриття.

З цієї причини Асоціація українських банків закликає владні структури, замість поширення економічно хибної інформації про начебто величезні прибутки банків, внести відповідні зміни до податкового законодавства, які б унеможливили нарахування податків на нереалізовані доходи від курсових коливань.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ