RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
АУБ проти популізму та штучного протиставлення депутатами інтересів позичальників та вкладників

12.02.2009

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності з обгрунтуванням необхідності відхилення поданого на розгляд парламенту законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання негативним наслідком впливу світової фінансової кризи на майнові права громадян та захисту вкладників” (реєстраційний №3482).
Серед іншого, згаданим законопроектом пропонується запровадити кримінальну відповідальність службових осіб банку за відмову у видачі банківського вкладу на першу вимогу клієнта.
Аналіз законопроекту, проведений АУБ, показав, що він є неприйнятним як з професійно-банківської, так і правової точки зору.
Окрім дублювання окремих положень Цивільного кодексу України, норма даного законопроекту щодо встановлення кримінальної відповідальності за цивільно-правові правопорушення, суперечить самій концепції публічного та приватного права. Запропонована стаття 200-1 Кримінального кодексу України насправді не містить складу злочину. Ситуація, за якої банківський працівник не видає залишок грошових коштів, можлива лише у двох випадках: або під час дії мораторію (у такому випадку дії банківського працівника є законними), або, коли у зв’язку із фінансовим станом банку грошові кошти фізично відсутні. У такому випадку вина банківського працівника, що має складати суб’єктивну сторону злочину,  відсутня, таким чином відсутній і склад злочину.
Окрім цього, як наголошують в АУБ, право вкладника – фізичної особи на отримання вкладу на першу вимогу визначене Цивільним кодексом України. Це право неухильно забезпечувалося банками в умовах стабільної ситуації на банківському ринку. Винятком були лише випадки неплатоспроможності окремих банків.
В умовах прояву кризових явищ на фінансовому ринку безумовне забезпечення повернення вкладів на першу вимогу вкладника незалежно від строку розміщення, передбаченого договором, призведе лише до поглиблення кризи та масового банкрутства банків. Адже кошти, що залучені банками, видані ними у кредити на відповідні строки іншим юридичним та фізичним особам. При цьому умовами кредитних договорів не передбачається право банку на дострокове повернення кредиту на першу його вимогу. Дана норма і не може бути виконана позичальником з чисто об’єктивних підстав.
Тому, - наголошують в АУБ, - на період кризи доцільним було б не дестабілізувати  і так хитку ситуацію у банківський системі, законодавчо підтримуючи  можливість масового дострокового відтоку вкладів, а навпаки - законодавчо врегулювати питання встановлення НБУ мораторію на окремі види банківської діяльності. Оскільки ці пропозиції не були враховані при прийнятті Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, то замість поданого законопроекту в АУБ вважають доцільним ще раз вийти з такою законодавчою ініціативою та включити ці пропозиції до законопроекту №3585.
Що стосується згаданого законопроекту №3482, а також інших зареєстрованих у парламенті проектів законів, що забороняють реалізацію застави, то на переконання Президента АУБ вони не лише не сприятимуть запобіганню негативним наслідкам впливу фінансової кризи, але навпаки поглиблюватимуть їх. За словами Олександра Сугоняка, запропоновані такими законопроектами норми носять популістський характер і спрямовані на штучне протиставлення інтересів позичальників та вкладників. В ситуації, коли законопроекти носитимуть не системний характер, а представлятимуть інтереси чи то лише позичальників, чи то лише вкладників, їх прийняття призведе до колапсу у банківській системі. Адже якщо банк буде позбавлений можливості реалізовувати майно злісних неплатників, то у нього, зрозуміло, не буде коштів і для повернення депозитів вкладників.

Прес-служба
Асоціації українських банків


 

Пошук
НОВИНИ