RSS
24 Жовтень
     
 
Новини АУБ
В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності банківської системи України за 2008 рік”

05.02.2009

“Підсумки діяльності банківської системи України за 2008 рік”, – така тема прес-конференції, яка відбулася 5 лютого в Асоціації українських банків. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Як повідомили вони під час прес-конференції, за 2008 рік приріст ВВП склаів 2,1% (у 2007 році – 7,9%), індекс промислового виробництва становив -3,1% (у 2007 році – 10,2%). Індекс споживчих цін становив 22,3%, (у 2007 році – 16,6%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець грудня 2008 року склали 31,54 млрд. доларів США (за рік зменшення склало 0,92  млрд. доларів США).
        
За даними НБУ в Україні, станом на 1 січня 2009 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 184 банка. У стадії ліквідації перебуває 13 банків (10 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Філійна мережа банків України складається з 1 314 діючих філій.

Станом на 1 січня 2009 р. обсяг активів банківської системи становив 927,2 млрд. грн., зростання з початку року склало 54,97%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 81,5% усіх активів.

За 2008 рік зобов’язання  банків збільшилися  на 52,5% і  на  01.01.2009 року становили 805,8 млрд. грн. При цьому приріст коштів клієнтів банків склав 66,0 млрд. грн. або 22,7%.

Власний капітал  банківської  системи України збільшився на 51,5 млрд. грн. або 73,7% і за станом на 01.01.2009 року становив 121,4 млрд. грн.  Слід зазначити, що це зростання відбулося,  в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу на 42,9 млрд. грн. (на 92,1%).

За 2008 рік банки отримали прибуток у розмірі 9,7 млрд. грн. (у 2007 році – 7,1 млрд. грн.).
Облікова ставка зросла з 30.04.2008 року до 12,0% (з 01.01.2008 р встановлена на рівні 10%). Кредитні ставки банків у національній валюті зрослі з 14,4% до 21,6% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 69,7%, а фізичним особам на 75,9%. 

*  *  *

Як повідомив під час прес-конференції Президент АУБ Олександр Сугоняко, для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 167 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2009 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 112 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2008 року.
     
Загальний обсяг активів 167 банків за 2008 рік сягнув 892,4 млрд. грн., що становить 96,3% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за рік зросли на 280,56 млрд. грн., або на 56,1%.
    
Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 69,01% до 75,64% у загальному обсязі активів; зменшилися залишки на коррахунках з 7,36% до 6,25% та депозитів і кредитів у інших банках з 8,96% до 5,09%.
    
За станом на 01.01.2009 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2008 року): 75,64% (69,01%) - кредитний портфель та лізинг; 6,25%(7,36%) -  коррахунки в інших банках; 4,46% (4,58%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 5,09% (8,96%) - депозити та кредити в інших банках; 3,93% (4,54%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,23%(3,07%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,24%(0,24%) - інвестиції капіталу; 2,17%(2,25%) – інші активи.
    
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.01.2009 р. була такою: кредити юридичним особам – 55,66%(53,04%) - склали 351,309 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 37,85%(35,34%) – 238,913 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 6,48%(11,62%) – 40,925 млрд. грн.
   
Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 19,86% до 14,73%, коррахунків інших банків з 2,13% до 1,53% та зросла частка строкових депозитів з 39,48% до 40,10% і залучених коштів банків з 30,04% до 37,69%.
     
Станом на 01.01.2009 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 14,73%(19,86%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 40‚10%(39,48%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 37‚69%(30,04%) - залучені строкові кошти банків; 1,38%(2,50%)  - коррахунки інших банків; 2,13%(1,53%) - субординована заборгованість;  1,19%(3,59%) - цінні папери власного боргу; 2,79%(3,00%) - інші.
     
Обсяг  капіталу 167 банків на 01.01.2009 року становив 123 579,7 млн. грн., або 11 384,1 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 81 684,6 млн. грн., або 7 524,7 млн. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.01.2009 року становив 97 369,6 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за рік склав 77,33%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс у 2,02 рази та дорівнює 68 986,7 млн. грн. та поточного фінансового результату.
    
Фінансовий результат за 2008 рік 167 банків становив 7 455 млн. грн. проти 6 220 млн. грн. в 2007 році. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.01.2009 р. склала 0,84%, проти 1,11% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  9,13%, проти 14,93% станом на 01.01.2008 р.

У індикативній групі банків прибуток за рік склав 6 166,1 млн. грн., що на 360,6 млн. грн. більше, ніж за 2007 рік .
    
За станом на 01.01.2009 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.08 року): 71,84% (74,12%) - процентні, 14,93% (16,62%) - комісійні, 13,23% (9,25%) - інші.
    
Структура процентних доходів: 47,02(48,78%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 31,56% (31,17% )- від кредитів фізичним особам; 2,38% (2,44%) - від цінних паперів; 14,22% (13,37%) - від операцій з філіями; 4,66% (4,06%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,13% (0,19%) - від інших операцій.
   
 Структура витрат: 48,08% (50,72%) - процентні витрати, 2,12% (2,73%) - комісійні витрати; 29,55% (33,68%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 17,74% (10,01%) – створення резервів; 2,51% (2,87%) - податок на прибуток.
    
Структура процентних витрат: 31,12% (33,71%) - за коштами фізичних осіб; 22,43% (21,50%) - за операціями з філіями; 19,43% (19,74%) - за коштами інших банків; 13,63% (13,11%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 3,17% (4,40%) - від цінних паперів; 2,07% (0,29%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,16% (1,94%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,92% (5,32%) - за іншими операціями.

Асоціація українських банків
 

Пошук
НОВИНИ