RSS
18 Листопад
     
 
Новини АУБ
ЗВЕРНЕННЯ Асоціації українських банків до Верховної Ради України

25.12.2008

Шановні народні депутати України!

Банки, будучи унікальними в своєму роді інститутами акумуляції тимчасово вільних коштів населення і суб`єктів господарювання та їх  спрямування через кредитні механізми на потреби виробництва і споживання, відіграють ключову роль у фінансовому забезпеченні економічних процесів країни. Саме завдяки оперуванню переважно залученими коштами до банків у всьому світі встановлено посилені регуляторні вимоги, а стабільність  банківської системи, захист інтересів вкладників, забезпечення своєчасності розрахунків і платежів є безумовними пріоритетами економічної політики більшості держав. На жаль, Україна до них не належить.
В умовах глобальної фінансової кризи парламенти та уряди практично всіх країн спрямовують величезні обсяги коштів саме на підтримку банківського сектору, як гаранта недопущення фінансового колапсу. Така підтримка здійснюється шляхом участі урядів у капіталі банків, викупу їх знецінених внаслідок кризи активів, наданні фінансової допомоги певним категоріям позичальників для забезпечення обслуговування ними кредитів.
Здійснивши правильні перші кроки, направлені на підтримку банківської системи України, на жаль, у подальшому Верховна Рада стала на шлях законодавчого популізму, приймаючи, або схвалюючи на рівні Комітетів цілий пакет законопроектів, спрямованих на підтримку інтересів боржників за рахунок банків та їх кредиторів. Така помилкова спрямованість законодавця на:
- заборону відчуження заставленого позичальниками майна під надані кредити;
- заборону підвищення процентних ставок по кредитах та їх пониження за депозитами;
- конверсію наданих позик в іноземній валюті у заборгованість у гривнях за так званим історичним курсом;
- встановлення банками фіксованої ставки за кредитами (законопроекти №3459, №3470, №3343, №3517) і т.п. несе загрозу повної дестабілізації банківського сектору.
Віднесення на витрати банків однієї тільки курсової різниці за наданими валютними позиками майже у два рази перевищує їх сформований капітал, тобто означає повну декапіталізацію і банкрутство вітчизняної банківської системи. Що за такими проектами законів стоїть – непрофесіоналізм, нерозуміння нанесення шкоди суспільству, злий задум?
Жоден з цих законопроектів не направлений на захист прав кредиторів, як стабілізуючий фактор у кредитній діяльності банків, на чому неодноразово наголошувала Асоціація.
Навпаки, вони направлені на підвищення збитковості банківської діяльності, а окремі – просто стимулюють позичальників припинити обслуговування кредитів, наслідком чого може стати лише руйнація національної банківської системи, припинення фінансування економіки, прискорення падіння виробництва, безробіття та масові неповернення депозитів вкладникам, про інтереси яких народні обранці, змагаючись в “актикризовому” пориві, забули.
Асоціація українських банків констатує стратегічну помилку законодавчого органу країни, нерозуміння суті банківської діяльності і звертає увагу на необхідність зміни стратегії законотворчості із захисту боржника на захист кредитора. А окремі борги соціально незахищених позичальників, яких Верховна Рада правильно хоче захистити, держава може викупити і реструктурувати, як це роблять інші країни.
Асоціація українських банків також інформує законодавців про те, що у разі доведення непрофесійною законодавчою діяльністю банківської системи до банкрутства, суспільству будуть нанесені збитки у сумі від 10 до 40 відсотків ВВП.
На жаль, проборжниковий популізм є характерним для всіх фракцій Верховної Ради України  і Асоціація українських банків змушена нагадати про політичну відповідальність всіх політичних сил, представлених у парламенті.
Асоціація українських банків розраховує на те, що нове керівництво Верховної Ради України здатне змінити напрям законотворчої діяльності на підтримку економіки і банківського сектору країни.

 


О.Сугоняко,
президент Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ