RSS
20 Жовтень
     
 
Новини АУБ
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2003 РОКУ

24.10.2003

Протягом поточного 2003 року зростання національної економіки продовжувалося. Приріст ВВП склав 6,5% у порівнянні з відповідним періодом 2002 року, а приріст обсягів промислової продукції становив 15,2% відповідно. За дев’ять місяців 2003 року інфляція у країні склала 3,3%. Курс національної валюти зріс протягом року на 0,1%, а валютні резерви Національного банку склали станом на 3 жовтня  6741 млн. доларів.

Cтаном на 1 жовтня 2003 року обсяг чистих активів банківської системи становив 89’915 млн. грн., зростання з початку року склало 40,7%. За дев’ять місяців року обсяг кредитів, наданих юридичним та фізичним особам, зріс на 17,5 млрд. грн., або на 41,5%. При цьому процентні ставки за кредитами у національній валюті зменшилися з 19,5% до 17,2% річних. Загальна сума зобов’язань – 78’625 млн. грн., що на 24’693 млн. грн. (на 45,8%) більше, ніж станом на 1 січня 2003 року. Треба зауважити, що кошти фізичних осіб зросли з початку року на 7983 млн. грн., або на 41,4%, та склали 27286 млн. грн. (34,7% зобов’язань)

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.10.2003 року склав 11’289,9 млн. грн., що на 13,1%, або на 1’309 млн. грн. більше, ніж на початок року. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу, який зріс на 933 млн. грн., або 15,6%. За дев‘ять місяців банки отримали прибуток у 698,1 млн. грн. (у 2002 році – 447,1 млн. грн.).

За даними НБУ, станом на 01.10.2003 року ліцензію на здійснення банківських операцій мають 154 комерційних банки. З початку року було ліквідовано 8 комерційних банків. В стадії ліквідації знаходиться ще 19 банків, з них 11 ліквідуються згідно рішення НБУ, 8 – згідно рішень судів. Також зареєстровано 2 комерційних банки: “Лідер” (м. Київ) та “Соцкомбанк” (м. Одеса).

*  *  *

Для аналізу показників роботи банків за дев'ять місяців 2003 року  Асоціація українських банків використала баланси 134 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників станом на 01.10.2003 року, які представлені в 6 таблицях, в тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшли 105 банків, зроблені розрахунки в динаміці для оцінки змін протягом 2002-2003 років.

Загальний обсяг “чистих” активів 134 банків становив 78’965 млн. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за півріччя зросли на 21’008 млн. грн., або на 45,3% (у минулому році - 9’783 млн. грн. та 29,0% відповідно).

Структура “чистих” активів індикативної групи протягом року зазнала змін: зменшилася питома вага міжбанківських кредитів з 8,0% до 6,7%, дебіторської заборгованості з 2,6% до 2,0% та вкладень банків у цінні папери з 5,2% до 4,8%; зросла частка кредитів суб’єктам господарювання з 62,5% до 65,0% та коррахунків у інших банках з 11,3% до 12,1%. 

Станом на 01.10.2003 р. структура чистих активів мала такий вигляд (у дужках – показник на 01.01.2003 року): 65‚0% (62,5%) - кредитний портфель та лізинг; 12,1%(11,3%) -  коррахунки в інших банках; 4‚8%(5,2%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,7%(8,0%) - депозити та кредити в інших банках; 2,0%(2,6%) - дебіторська заборгованість; 5‚9%(7,2%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚4%(3,2%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу. 

труктура кредитного портфеля за об’єктами кредитування станом на 01.10.2003 р. була такою: кредити юридичним особам – 76,5%(80,0%); кредити та депозити іншим банкам – 10,1%(11,9%); кредити фізичним особам – 13,4%(8,1%). Позитивним зрушенням є зменшення з початку року частки міжбанківських кредитів та відповідне зростання кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.

Структура “чистих” зобов’язань протягом року зазнала певних змін. Так, зросла питома вага строкових депозитів з 38,5% до 39,5% та кредиторської заборгованості з 3,0% до 5,5%; зменшилася частка залучених строкових коштів банків  з 16,1% до 14,9%, коштів клієнтів до запитання з 34,3% до 33,1%.    

Станом на 01.10.2003 р. вона мала такий вигляд: 33,1%(34,3%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 39‚5%(38,5%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 14‚9%(16,1%) - залучені строкові кошти банків; 5,5%(3,0%) - кредиторська заборгованість; 2,7%(2,3%)  - коррахунки інших банків; 2,1%(2,7%) - кредити міжнародних організацій; 1,1%(1,6%) - цінні папери власного боргу; 1,3%(1,7%) - інші. 

Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  134 банків на 01.10.2003 року становив 10’046,3 млн. грн., або 1651,0 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 6’084 млн. грн., або 1000,0 млн. ЄВРО. По індикативній групи банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 01.10.2003 року становив 7562,4 млн. грн. Приріст капіталу у цих банках з початку року склав 14,2%. 

Фінансовий результат за дев'ять місяців 134 банків становив 492,8 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.10.2003 р. склала 0,62%, а прибутковість статутного капіталу – 8,1%, що дещо нижче,  ніж у 2002 році: 0,75% та 8,0% відповідно.

В порівняльній групі банків прибуток зріс майже на 118,2 млн. грн.: з 320,6 млн. грн. за  станом на 01.10.2002 року до 483,3 млн. грн. у поточному році.    

Станом на 01.10.2003 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.03 року): 70,1% (68,0%) - процентні, 21,5% (20,8%) - комісійні, 8,4% (11,2%) - інші.  

Структура процентних доходів: 67,1% (68,8%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 2,7% (2,8%) - від цінних паперів; 16,5% (18,4%) - від операцій з філіями; 4,5% (4,7%) - від розміщення коштів в інших банках; 8,8% (4,5%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.   

Структура витрат: 45,0% (44,6%) - процентні витрати, 39,4% (42,0%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,9% (3,0%) - комісійні витрати; 10,0% (8,0%) – утворення резервів; 2,6% (2,3%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати. 

Структура процентних витрат: 42,6% (39,2%) - за коштами фізичних осіб; 27,1% (29,9%) - за операціями з філіями; 8,9% (8,0%) - за коштами інших банків; 15,4% (16,1%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,3% (1,6%) - від цінних паперів; 1,3% (1,0%) - за коштами, залученими від НБУ; 3,4% (4,2%) - за іншими операціями.
 

24 жовтня 2003 року
Асоціація українських банків
ІАЦ “Банк-Інформ”
тел.558-29-36

Пошук
НОВИНИ